14-16 лютого в приміщенні нового корпусу наукової бібліотеки відбудеться перегляд нових надходжень літератури з таких дисциплін: суспільно-політична література, природничі науки, математика, фізика, науки про Землю, історія, юридичні науки, педагогіка, психологія, засоби масової інформації, мовознавство, літературознавство, художня література. Бажаючих переглянути нові надходження запрошуємо до довідково-інформаційного залу.

Січень-лютий 2011 рік.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ЛІТЕРАТУРА

65.9(4 Укр)248 Гогіташвілі Г. Г. Основи охорони праці / Г. Г. Гогіташвілі, В. М. Лапін. – Львів, 2006. – 232 с. – 1.

65.9(4Укр)218 Данюк В. М. Кадрове діловодство / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. – К., 2009. – 240 с. – 2.

65.9(4Укр)248 Іванова І. В. Безпека життєдіяльності: навчально-контролюючі тести / І. В. Іванов, В. М. Заплатинський, С. П. Гвоздій. – К., 2005. – 148 с. – 1.

86.3 Історія церкви та релігійної думки в Україні: навчальний посібник. У 3-х кн. Кн. 1. Середина ХУ – кінець ХУІ століття. – К., 1994. – 256 с. – 1.

86.3 Історія церкви та релігійної думки в Україні: навчальний посібник. У 3-х кн. Кн. 2. Середина ХУ – кінець ХУІ століття. – К., 1994. – 256 с. – 1.

86.3 Історія церкви та релігійної думки в Україні: навчальний посібник. У 3-х кн. Кн. 3. Середина ХУІ – кінець ХІХ століття. – К., 1994. – 336 с. – 1.

87 Касьян В. І. Філософія: Відповіді та питання екзаменаційних білетів: навчальний посібник / В. І. Касьян. – К., 2010. – 347 с. – 1.

65я73 Круш П. В. Макроекономіка та її регулювання: навчальний посібник / П. В. Круш. – К., 2009. – 424 с. – 2.

87.4я73 Логіка: підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Д. Титов, С. Д. Цалін, О. П. Невельська-Гордєєва та ін.; за заг. ред. проф. В. Д. Титова. – Х., 2008. – 208 с. – 1.

60.5я73 Лукашевич М. П. Соціологія. Загальний курс: підручник / М. П. Лукашевич. – К., 2008. – 408 с. – 2.

87.7 Малахов В. Етика: навчальний посібник. Курс лекцій / В. Малахов. – К., 2006. – 384 с. – 1.

65.9(4Укр)248 Медведєв Е. Н. Основи охорони праці: навчальний посібник / Е. Н. Медведєв, Г. Ф. Сорокін. – К., 2008. – 208 с. – 1.

65.01я73 Мочерний С. В. Основи економічної теорії: навчальний посібник / С. В. Мочерний. – К., 2009. – 504 с. – 1.

65.9(4Укр)32 Новаковский Л. Я. Соціально-економіні проблеми сучасного землекористування / Л. Я. Новаковский, М. А. Олещенко. – К., 2009. – 276 с. – 1.

65.01я73 Орехівський Г. А. Політекономія: навчальний посібник / Г. А. Орехівський. – К., 2008. – 296 с. – 1.

65.9(4Укр)248 Основи охорони праці: навчальний посібник / Я. І. Бедрій та ін.; за ред. Я. І. Бедрія. – Львів, 2008. – 240 с. – 1.

66.01я73 Політологія: підручник / за ред. Л. М. Димитрова, С. О. Кисельова. – К., 2009. – 206 с. – 1.

65я73 Поплавська Ж. В. Мікроекономіка: навчальний посібник / Ж. В. Поплавська, О. Й. Криса. – К., 2009. – 2.

60.5я73 Практикум з соціології: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. В. М. Пічі. – Львів, 2006. – 368 с. – 1.

87я73 Смольков О. А. Філософія: навчальний посібник / О. А. Смольков, Ю. Д. Дещинський. – Львів, 2009. – 460 с. – 1.

65.9(4Укр)248 Третьяков О. В. Охорона праці: навчальний посібник з тестовим комплексом на СD / О. В. Третьяков, В. В. Зацарний, В. Л. Безсонний; за ред. К. Н. Ткачука. – К., 2010. – 167 с. – 1.

87я73 Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: навчальний посібник / В. П. Андрущенко, Г. І. Волинка, Н. Г. Мозгова та ін.; за ред. Г. І. Волинки. – К., 2009. – 368 с. – 1.

87я73 Філософія: підручник для студентів вищих закладів освіти / І. В. Бичко та ін. – К., 2002. – 408 с. – 4.

86.3 Черній А. М. Релігієзнавство: посібник / А. М. Черній. – К., 2003. – 352 с. – 1.

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

22.14я72 Алгебра і початки аналізу : підруч. для 10 кл. ЗНЗ : профільний рівень / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номіровський, В. Б. Полонський, М. С. Якір. – Х. : Гімназія, 2010. – 4.

32.973я73 Бабенко Леонід Вікторович. Комп’ютерна графіка : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. В. Бабенко, Т. В. Фурсикова. – Кіровоград : КДПУ, 2010. – 250 с. – 15.

22.3я72 Бар'яхтар Віктор Григорович. Фізика : підруч. для 10 кл. ЗНЗ : академічний рівень / В. Г. Бар'яхтар, Ф. Я. Божинова. – Х. : Ранок, 2010. – 256 с. – 4.

22.1я72 Бевз Григорій Петрович. Математика : підруч. для 10 кл. ЗНЗ : рівень стандарту / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз. – К. : Генеза, 2010. – 272 с. – 5.

22.151я72 Біляніна Ольга Ярославівна. Геометрія : підруч. для 10 кл. ЗНЗ: академічний рівень / О. Я. Біляніна, Г. І. Білянін, В. О. Швець. – К. : Генеза, 2010. – 256 с. – 4.

20.1я73 Білявський Г. О. Основи екології : підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. – К., 2006 – 1.

26.325я73 Возний Василь Романович. Основи гірничого виробництва: видобування нафти, газу та твердих корисних копалин : підруч. для студ ВНЗ / В. Р. Возний, Р. С. Яремійчук. – К. : Кондор, 2006. – 376 с. – 1.

34.2я73 Гарнець В. М. Матеріалознавство : підруч. для студ. ВНЗ / В. М. Гарнець. – К. : Кондор, 2010. – 386 с. – 3.

22.151я72 Генденштейн Лев Елевич. Геометрія : пробний підруч. для 7 кл.  / Л. Е Генденштейн, А. М. Капіносов, О. М. Роганін. – Тернопіль : підручники і посібники, 2007. – 224 с. – 1.

22.151я72 Геометрія : підруч. для 10 кл. ЗНЗ : профільний рівень / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова, В. М. Владіміров. – К. : Генеза, 2010. – 232 с. – 8.

26.8я2 Губарев В. К. География мира: справочник школьника и студента / В. К. Губарев. – Донецк, 2004 – 1.

37.13я73 Деревообробні верстати загального призначення : підруч. для студ. ВНЗ / В. В. Шостак [та ін] ;за ред. В. В. Шостака. – К. : Знання, 2007. – 279 с. – 5.

22.17я73 Донченко Володимир Степанович. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. С. Донченко, М. В. Сидоров, М. М. Шарапов. – К. : Академія, 2009. – 288 с. – 5.

36.99я73 Дорохіна Марія Олексіївна. Технологія продукції харчування у таблицях і схемах : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. О. Дорохіна, Т. В. Капліна. – К. : Кондор, 2010. – 5.

28.072.8я73 Дмитрук Ю. М. Основи біогеохімії: навчальний посібник /Ю. М. Дмитрук, М. А. Бербець. – Чернівці, 2009 – 20.

22.11я73 Дубовик Володимир Панасович. Вища математика : навч. посіб. / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. – К. : А. С. К., 2006. – 648 с. – (Університетська бібліотека). – 1.

28я2 Заведея Тетяна Леонтіївна. Біологія : довідник школяра і студента / Т. Л. Заведея. – Донецьк : БАО, 2008. – 688 с. – 1.

28.86я73 Коляденко Галина Іванівна. Анатомія людини : підруч. для студ. природ. спец. ВНЗ / Г. І. Коляденко. – К. : Либідь, 2009. – 384 с. – 1.

22.1-р Корчевська Ольга Петрівна. Навчаємо математики. Методика роботи над задачами : учебно-методический комплекс / О. П. Корчевська. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 160 c. – 10.

24.2я73 Ластухін Ю. О. Органічна хімія: підручник для ВНЗ / Ю. О. Ластухін, С. А. Воронов. – Львів, 2009 – 1.

37.24я73 Литвин Валентина Григорівна. Конструювання швейних виробів : підруч. / В. Г. Литвин, А. О. Степура. – К. : Вікторія, 2008. – 320 c. – 5.

22.172 Лупан Ірина Володимирівна. Комп’ютерні статистичні пакети : навчально-методичний посібник / І. В. Лупан, О. В. Авраменко. – Кіровоград : КОД, 2010. – 216 с. – 9.

22.17 Медведєв М. Г. Теорія ймовірностей та математична статистика : підручник / М. Г. Медведєв, І. О. Пащенко. – К. : Ліра-К, 2008. – 536 с. – 1.

28я2 Мердух Іван Іванович. Довідник з біології : для учнів шкіл та абітурієнтів / І. І. Мердух, Я. Д. Гладун. – Тернопіль : «Підручники і посібники», 2007. – 256 с. – 1.

30.11я73 Михайленко Всеволод Євдокимович. Інженерна та комп’ютерна графіка : підруч. для студ. ВНЗ / В. Є. Михайленко, В. В. Ванін, С. М. Ковальов. – К. : Каравела, 2010. – 360 с. – 2.

37.248 Ольховськая Вера Петровна. Шитье без примерок : учебное пособие / В. П. Ольховськая. – Х. : Книжный клуб, 2007. – 239 с. – 1.

22.3-р Сальник Ірина Володимирівна. Вчимося вчитись : метод. поради до самост. роб. студ. при вивчен. курсу заг. фіз. / І. В. Сальник, О. М. Царенко. – Кіровоград : КДПУ, 2010. – 40 с. – 25.

52.5я73 Патологічна фізіологія : підруч. для студ. мед. вузів: пер. з рос. / Ю. В. Биць; ред. М. Н. Зайко. – К. : Вища шк., 1995. – 615 с. – 1.

24.я72 Попель П. П. Хімія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К., 2010 – 5.

26.823(4Укр)я73 Рельєф України : навчальний посібник. – К.,2010 – 20.

36.99.я73 Ростовський В. С. Системи технологій харчових виробництв: навчальний посібник / В. С. Ростовський, А. В. Колісник. – К., 2008 – 3.

28я72 Балан Павло Георгійович. Біологія : підруч. для 10 кл. ЗНЗ. : рівень стандарту, академічний рівень / П. Г. Балан, Ю. Г. Вервес, В. П. Поліщук. – К. : Генеза, 2010. – 288 с. – 5.

28.86я73 Сили Род Р. Анатомия и физиология : учебник в 2-х кн. / Род Р. Сили, Трент Д. Стивенс, Филип Тейт; науч. ред. С. Г. Гичка, А. Г. Козлов, В. И. Талько; пер. с англ. Г. Гончаренко. – К. : «Олимпийская література», 2007. – Кн.1, К.2. – 1.

22.3я2 Соколович Юрій Анатолійович. Фізика : довідник з прикладами розв’язання задач / Ю. А. Соколович, Г. С. Богданова. – Х. : Ранок, 2008. – 464 с. – 1.

30.3я73 Супрун Наталія Петрівна. Матеріалознавство швейних виробів волокна та нитки : підручник / Н. П. Супрун. – К. : Знання, 2008. – 183 с. – 1.

37.24я73 Сушан Алла Тимофіївна. Інженерне проектування швейних виборів : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. Т. Сушан. – К. : Арістей, 2008. – 172 с. – 5.

28я72 Тагліна Ольга Валентинівна. Біологія : підруч. для 10 кл. ЗНЗ : рівень стандарту, академічний рівень / О. В. Тагліна. – Х. : Ранок, 2010. – 256 с. – 5.

28.86 Федюкович Н. И. Анатомия и физиология человека : учеб. для образования Рос. Фед. / Н. И. Федюкович. – Ростов-на-Д. : Феникс, 2006. – 480 с. – 2.

28.86 Функціональна анатомія : підруч. для студ. НЗ з фіз. вих. / Я. І. Федонюк [та ін.]; за ред.: Я. І. Федонюка, Б. М. Мицкана. – Тернопіль : «Навчальна книга- Богдан», 2008. – 552 с. – 2.

24я72 Ярошенко О. Г. Хімія: підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.(рівень стандарту, академічний рівень) /О. Г. Ярошенко. – К., 2010 – 5.


ІСТОРІЯ

63.3(0) Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до XXст.): курс лекцій: навчальний посібник для студентів іст. спец. ВНЗ / В. І. Яровий [та ін.]. – К., 2009 – 1.

63.3(4УКР)я73 Історія світової та української культури: підручник для вищих закладів освіти / В. А. Греченко, І. В. Чорний, В. А. Кушнерук, В. А. Режко. – К., 2010. – 1.

63.3(4УКР) Король В. Ю. Історія України: навчальний посібник / В. Ю. Король. – К., 2008 – 1.

63.3(0)3я73 Крижанівський О. П. Історія Стародавнього Сходу: підручник / О. П. Крижанівський. – К., 2009 – 1.

63.3(0)4я72 Крижановський О. П. Історія середніх віків: підручник для 7-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. П. Крижановський, О. О. Хірна. – К., 2007 – 1.

63.3(0)3 Кун М. А. Легенди і міфи Давньої Греції / М. А. Кун. – К., 2007 – 1.

63.3-р Курилів В. Методика викладання історії: навчальний посібник / В. Курилів. – Х. : Торонто, 2008 – 1.

63.3(0)6я72 Полянський П. Всесвітня історія: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень / П. Б. Полянський. – К., 2010 – 5.

63.3(4УКР)64 Поровський М. Тільки РУХОМ життя і обіймеш…: повість-спогад / М. І. Поровський. – К., 2009 – 1.

63.3(4УКР)46 Сегеда С. П. Гетьманські могили / С. П. Сегеда. – К., 2009. – Сер. : «Невідома Україна». – 3.

63.3(0)3 Сергеев В. С. История Древней Греции / В. С. Сергеев. – М., 2008 – 1.

63.3(4УКР)46 Смолій В. Українська національна революція XVII ст..(1648-1676 рр.) / В. Смолій, В. Степанков. – К., 2009 – 2.

63.3(4Укр)6я72 Турченко Ф. Г. Історія України. 10 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: профільний рівень / Ф. Г. Турченко. – К., 2010 – 4.


ЮРИДИЧНІ НАУКИ

67.9 (4Укр)7я73 Болотіна Н. Б. Трудове право України: підручник / Н. Б. Болотіна. – К., 2008 – 1.

67я72 Гавриш С. Б. Правознавство: підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академ. рівень / С. Б. Гавриш, В. Л. Сутковий, Т. М. Філіпенко. – К., 2010 – 5.

67.9(4Укр)5 Екологічне право України: підручник для студентів юрид. спец. ВНЗ / за ред. А. П. Гетьмана, М. В. Шульги. – Х., 2009 – 10.

67.0я73 Загальна теорія держави і права: підручник для студентів юрид. вищих навчальних закладів / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. – Х., 2010 – 8.

67.1я73 Історія вчень про державу і право: підручник / за ред. проф. Г. Г. Демиденка, проф. О. В. Петришина. – Х., 2009 – 2.

67.9(4Укр)0я73 Конституційне право України: підручник для студентів ВНЗ / за ред. В. П. Колісника, Ю. Г. Барабаша . – Х., 2010 – 20.

67я72 Костенко О. Б. Основи правознавства: посібник для вступників до вищих навчальних закладів / О. Б. Костенко. – К., 2007 – 1.

67(4Укр)8я73 Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін [та ін.]; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Х., 2010. – 456 с.

67(4Укр)8я73 Кримінальне право України. Особлива частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін [та ін.]; за ред.. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – Х., 2010. – 608 с.

671я73 Мироненко О. М. Історія вчень про державу і право: навч. посіб. / О. М. Мироненко, В. П. Горбатенко. – К., 2010 – 2.

67.3(3) Основи римського приватного права: підручник / В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. В. Домашенко [та ін.]. – Х., 2008 – 1.

67.9(4Укз)3я73 Право інтелектуальної власності: конспект лекцій / авт. В. М. Крижна, Н. Є. Яркіна; за ред.. В. І Борисової. – Х., 2010 – 112 с.

67.0я73 Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник / О. Ф. Скакун. – К., 2009 – 1.


КУЛЬТУРА. ПЕДАГОГІКА. СПОРТ. ПСИХОЛОГІЯ.

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

74.200.55 Кевішан І. Становлення музичної культури школяра : монографія / І. Кевішан. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2008. – 1.

74.100.6 Кулинич Н. В. Енциклопедія дитячого свята. Сценарії свят : навч. посіб. / Н. В. Кулинич, Л. В. Савченко. – Х. : Основа, 2009. – 2.

74.202.60я73 Кузьмінський А. І. Технологія і техніка шкільного уроку : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. – К. : Знання, 2010. – 30.

74.100.6 Кулинич Н. В. Енциклопедія дитячого свята. Сценарії свят : навч. посіб. / Н. В. Кулинич, Л. В. Савченко. – Х. : Основа, 2009. – 3.

74.580я73 Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд [та ін. ]; ред. З. Н. Курлянд. – К. : Знання, 2007. – 2.

74.00я73 Омельяненко С. В. Педагогіка: тестові завдання : навч. посіб. / С. В. Омельяненко. – К. : Знання, 2008. – 50.

74.3 Савченко М. А. Методика виправлення вад вимови фонем у дітей : навч. посіб / М. А. Савченко. – Тернопіль : “Навчальна книга- Богдан”, 2009. – 1.

74.00я2 Соціальна педагогіка: мала енциклопедія: / за ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : Центр учб. літ., 2008. – 3.

75.116.06 Бріскін Ю. А. Спорт інвалідів [Текст] : підруч. для студ. ВНЗ фіз. вих. і спорту / Ю. А. Бріскін. – К. : Олімпійська література, 2006. – 5.

75.1я73 Воробйов М. І. Практика в системі фізкультурної освіти : навч. посіб. для студ. ВНЗ фіз. вих. і спорту / Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська література, 2006. – 5.

75.566я73 Поплавський Л. Ю. Баскетбол : підруч. для студ. ВНЗ фіз. вих. і спорту / Л. Ю. Поплавський. – К. : Олімпійська література, 2004. – 5.

75.1 Фізичне виховання : сценарії спортивних свят. – Х. : Основа, 2008. – 1.

74.00 Фіцула М. М. Педагогіка : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. М. Фіцула. – 3 -є вид., стер. – К. : Академвидав, 2009. – 1.

75.6я73 Худолій О. М. Основи методики викладання гімнастики: навч. посіб. у 2-х томах / О. М. Худолій. – 4-е вид., випр. і доп. – Х. : ОВС, 2008. – Т.1. – 2.

75.6я73 Худолій О. М. Основи методики викладання гімнастики : навч. посіб. у 2-х томах / О. М. Худолій. – 4-е вид., випр. і доп. – Х. : ОВС, 2008. – Т.2. – 2.

78.34(4УКР)-4КІР Бібліотечна орбіта Кіровоградщини: зб. ст. / упоряд. В. А. Козлова; Упр. культури і туризму облдержадміністрації; Обл. універ. б-ка ім. Д. І. Чижевського. – Кіровоград, 2008 – Вип. 2. – 1.

78.34(4УКР)-4КІР Бібліотечна орбіта Кіровоградщини: зб. ст. / упоряд. В. А. Козлова; Упр. культури і туризму облдержадміністрації; Обл. універ. б-ка ім. Д. І. Чижевського. – Кіровоград, 2010 – Вип. 3. – 1.

78С(С2)1 Пархоменко Л. О. Кирило Стеценко : монографія / Л. О Пархоменко. – К. : Музична Україна, 2009. – 2.

88.3 Гончарук П. А. Загальна психологія: пропедевтика (модульний підхід) : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. В. Сингаївська.;за ред. П. А. Гончарука. – К. : КРОК, 2009. – 1.

88.3 Загальна психологія : практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. В. Волошина [та ін.]. – К. : Каравела, 2006. – 2.

88.37я73 Зелінська Т. М. Амбівалентність особистості: теорія, діагностика і психокорекція : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. М. Зелінська. - К. : Каравела, 2010. – 1.

88.3я73 Зелінська Т. М. Практикум із загальної психології : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. М. Зелінська, І. В. Михайлова. – К. : Каравела, 2009. – 1.

88.840 Лисянська Т. М. Педагогічна психологія. Практикум : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Т. М. Лисянська. – К. : Каравела, 2009. – 2.

88.4 Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. Е. Орбан-Лембрик. – 2-е вид., доп. – К. : Академвидав, 2010. – 2.

88.4я73 Основи практичної психології : підруч. для студ. ВНЗ / В. Г. Панок [ та ін.]. – 3-тє вид., стереотип. – К. : Либідь, 2006. – 1.

88.840 Основи психології і педагогіки : навч. посіб. / А. В. Семенова [та ін.] ; за ред. А. В. Семенова. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 2.

88.492я73 Приходько Ю. О. Практична психологія : Введення у професію : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. О. Приходько. – 2-е вид., доп. – К. : Каравела, 2010. – 2.

88я2 Психологія: короткий навчальний словник: терміни і поняття : навч. посіб. / Ю. Г. Шадський. В. М. Піча. – Львів : «Магнолія 2006», 2008. – 1.

88.43я73 Сергієнко Л. П. Практикум з психології спорту : навч. посіб. для студ. ВНЗ фіз. вих. і спорту / Л. П. Сергієнко. – Х. : ОВС, 2008. – 5.

88.58 Янів В. Нариси до історії української етнопсихології : навч. посіб. / В. Янів; упоряд. М. Шафовал. – 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2006. – 1.


МОВОЗНАВСТВО

81 Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: підручник. – 2-ге вид., стер. / Ю. О. Карпенко. – К. : «Академія», 2009. – 336 с. – 1.

81.2 УКР-9 Глазова О. П. Рідна мова: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. П. Глазова, Ю. Б. Кузнецов; наук. ред. І. Вихованець. – К. : Зодіак-ЕКО, 2010. – 256 с. – 10.

81.2 УКР-4 Городенська К. Граматчиний словник української мови: Сполучники. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2007. – 340 с. – 1.

81.2 Укр Жлукатенко Ю. О. Українська мова на лінгвістичній карті Канади / АН УРСР Ін-т мовознавства ім.. О. О. Потебні; відп. ред. П. Ф. Андреш. – К. : Наук. думка, 1990. – 176 с. – 1.

81.2 Укр Збірник диктантів з української мови. 10-12 класи / І. В. Тимченко, Н. О. Алексєєва, Л. Г. Пєнцова та ін. – Х. : Вид. група «Основа: ПП «Тріада+», 2007. – 96 с. – Б-ка ж-ну «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 9(46). – 1.

81.2 УКР-4 Зубков М. Г. Сучасний український правопис: Комплексний довідник. – 10-те вид., випр.. й допов. / М. Г.  Зубков. – Х. : ФОП, 2009. – 320 с. – 1.

81.2 Укр-р Дороз В. Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах: навч. пос. / В. Ф.  Дороз. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 386 с. – 5.

81.2 Укр-р Методика вивчення української мови в школі: посіб. для вчителів / О. М. Бєляєв. – К. : Рад. школа, 1987. – 245 с. – 51.

81.2 Укр-р Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / за наук. ред.. М. С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 364 с. – 1.

81.2 УКР-4 Сучасний орфографічний словник української мови: 140 00 слів / уклад.: В. В. Дубчінський, Н. Я. Косенко. – Х. : ВД «ШКОЛА», 2001. – 800 с. – 1.

81.2 УКР-4 Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів / за заг. ред.. д-ра філол.. наук., проф.. В. В. Дубчінського. – Х. : ВД «ШКОЛА», 2009. – 832 с. – 1.

81.2 УКР-9 Токарська А. С. Українська мова фахового спрямування для юристів: підруч. / А. С. Токарська, І. М. Кочан. – К. : Знання, 2008. – 413 с. – 1.

81.2 УКР-9 Шевчук С. В. Сучасна українська літературна мова: навч. посібн. – 2-ге вид., виправл. і доп. / С. В. Шевчук, Т. М. Лобода. – К. : Арій, 2008. – 384 с. – 1.
81.2 УКР-9 Сучасна українська мова: підручник / О. Д. Пономарів, В. В. Різун, Л. Ю. Шевченко та ін..; за ред.. О. Д. Пономарева. – 4-те вид. – К. : Либідь, 2008. – 488 с. – 1.

81.2 Укр-9 Иванова Т. А. Старославянский язык: учебник. – 4-е изд., испр. и доп. / Т. А.  Иванова. – С.-Пб.: «Авалонъ», Издательский Дом «Азбука-классика», 2008. – 240 с. – 1.

81.2 УКР-9 Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посібн. 3-є вид. / З. Мацюк, Н. Станкевич.  – К. : Каравела, 2010. – 352 с. – 2.

81.2 УКР-9 Українська мова: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр.. мовою: профіл. рівень / М. Я. Плющ, В. І. Тихоша, С. О. Караман, О. В. Караман. – К. : Освіта, 2010. – 416 с. – 10.

81.2 РОС-9 Баландина Н. Ф. Русский язык: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учеб. заведений с укр. яз. обучения (уровень стандарта) / Н. Ф. Баландина,  К. В. Дегтярёва. – К. : Грамота, 2010. – 304 с. – 5.

81.2 РОС-9 Пашковская Н. А. Русский язык: учеб. для 10 кл. общеобразоват. учеб. заведений с укр. яз. обучения: уровень стандарта / Н. А. Пашковская. – К. : Освіта, 2010. – 175 с. – 5.

81.2 АНГЛ-93 Английские романтические рассказы «ужасов и тайн» = Great British Tales of Horrors and Mystery : учеб. пособие / сост. Ю. М. Проценко. – К. : Знання, 2006. – 191 с. – (библиотечка для изучающих английский язык). – 1.

81.2 АНГЛ-4 Англо-український та українсько-англійський словник. – 2-е вид., випр.. та доп. – К., 2007. – 560 с. – 1.

81.2 (3)-Р Вишневський О. І. Методика навчання іноземних мов: навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : «Знання», 2011. – 206 с. – 5.

81.2 АНГЛ-9 Карабан, В. І. Переклад англійської наукової і технічної літераутри. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. – Вінниця, «Нова книга», 2004. – 576 с. – 1.

81.2 АНГЛ-93 Конан Дойл, Артур Пёстрая лента = The Adventure of the Speckled Band: рассказы / А. Конан Дойл. – К. : «Знання», 2009. – 245 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык) . – 1.

81.2 АНГЛ-93 London J. The Call of the Wild = Зов предков / Дж. Лондон; коммент., слов. Е. В. Гвоздиковой. – на англ. яз. – М. : «Айрис-пресс», 2008. – 288 с. – (читаем в оригинале). – 3.

81.2 АНГЛ-93 London J. White Fang = Белый клык / Дж. Лондон; предисловие, коммент., слов. А. А. Гасиной. – М. : «Айрис-пресс», 2007. – 352 с. – (Читаем в оригинале). – 1.

81.2 АНГЛ-93 Лондон Джек Белый клык = White Fang: Повесть. – 2-е изд., испр. – К. : «Знання», 2008. – 263 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык). – 1.

81.2 АНГЛ-93 Лоуренс Д. Г. Англия, моя Англия = England, My England: новеллы. – 2-е изд., испр. – К. : О-во «Знання», КОО, 2008. – 182 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык). – 1.

81.2 АНГЛ-9 Плахотник В. М. English: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: 2-й кл. – 2-е вид., стер. / В. М. Плахотник,  Т. К. Полонська.  – К.-Ірпінь : ВТФ «Перун», 2008. – 312 с. – 1.

81.2 АНГЛ-93 Hailey A. Airport = Аэропорт / А. Хейли. – М. : «Айрис-пресс», 2009. – 320 с. – (Читаем в оригинале). – 1.

81.2 АНГЛ-93 Chase J. H. An Ear to the Ground = Всегда в курсе событий / Дж. Х. Чейз. – М. : «Айрис-пресс», 2007. – 288 с. – (Читаем в оригинале). – 1.

81.2 АНГЛ-93 Chase J. H. Come Easy – Go Easy = Легко пришло, легко и ушло / Дж. Х. Чейз; коммент. Т. Е. Львовой. – М. : «Айрис-пресс», 2007. – 384 с. – (Читаем в оригинале). – 1.

81.2 НІМ-9 Басай, Н. П. Німецька мова: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (9-й рік навчання, академ. рівень). – К. : «Освіта», 2010. – 304 с. – 7.

81.2 НІМ-93 Remarque E. M. Zeit zu leben und Zeit zu sterben. Band I = Час жити і час помирати / Е. М. Ремарк; авт. вст.. ст.. та комент. Р. А. Кордуп. Том 1. – Харків : «Ранок-НТ», 2002. – 224 с. – 1.

81.2 НІМ-93 Remarque E. M. Zeit zu leben und Zeit zu sterben. Band II = Час жити і час помирати / Е. М. Ремарк; авт. вст.. ст.. та комент. Р. А. Кордуп. Том 1. – Харків : «Ранок-НТ», 2002. – 224 с. – 1.


ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

82. 34 УКР Лановик М. Б. Українська усна народна творчість: підручник. – 4-те вид., стер. /  М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. – К. : «Знання-Прес», 2006. – 591 с. – 1.

83.0 Коцюбинська М. Х. Листи і люди: роздуми про епістолярну творчість / М. Х. Коцюбинська. – К. : «ДУХ І ЛІТЕРА», 2009. – 584 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – 6.

83.3 (3) Давиденко Г. Й. Історія зарубіжної літератури середніх віків та доби Відродження: навч. посібник / Г. Й. Давиденко, В. Л. Акуленко. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 248 с. – 1.

83.3 (3)-9 Звиняцьковський В. Я. Світова література: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту / В. Я. Звиняцьковський, Т. Г. Свербілова, О. Є. Чебанова. – К. : «Освіта», 2010. – 207 с. – 5.

83.3 (3)-9 Шалагінов Б. Б. Зарубіжна література: Від античності до початку ХІХ ст.: Іст-естет. Нарис / Б. Б. Шалагінов. – К. : «Києво-Могилянська академія», 2007. – 360 с. – 1.

83.3 (4Вл)5 Ивашева В. В. «Век нынешний и век минувший…». Английский роман ХІХ века в его современном звучании. – 2-е изд., доп. / В. В. Ивашева. – М. : «Худож. лит.», 1990. – 479 с. – 1.

83.34РОС1 Чижевський Д. Історія російської літератури ХІХ століття: Романтизм / Д. Чижевський. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 216 с. (Серія «Альма-матер»). – 1.

83.34УКР Погрібний А. Поклик дужого чину: статті, портрети, силуети, наближення, публіцистика / А. Г. Погрібний; вступне слово В. Г. Дончика, П. П. Кононенка. – К. : ВЦ «Просвіта», 2009. – 680 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – 3.

83.34УКР1-9 Авраменко, О. М. Українська література: підручн. для 10 кл. загальноосвітн. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень) / О. М. Авраменко, В. І. Пахаренко. – К. : «Грамота», 2010. – 280 с. – 5.

83.34УКР1-9 Українська література: підруч. для 10 кл. загальноосв. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень) / Г. Ф. Семенюк, М. П. Ткачук, О. В. Слоньовська; за заг. ред.. Г. Ф. Семенюка. – К. : Освіта, 2010. – 352 с. – 5.


ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

У 1 Антонич Б. І. Зелена Євангелія: поезія, драматургія, проза, статті / упоряд., передм., прим. Д. В. Павличка. – К. : Веселка, 2009. – 463 с. – 2.

У 1 Українка Л. Нехай мої струни лунають…: вибрані поезії / Л. Українка; упорядкув. і перед. Сл.. Г. Г. Сташенко. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 224 с. – 2.

У 1 Федькович Ю. Люба-згуба. Три як рідні брати. – Донецьк : «Кредо», 2010. – 320 с. – 1.

У 2 Гірник П. Посвітається : поезії / П. М. Гірник; передм. М. Слабошпицького. – 2-ге, доп. вид. – К. : «ПУЛЬСАРИ», 2009. – 376 с. – 3.

У 2 Дімаров А. На коні й під конем : повість. – Харків : Фоліо, 2009. – 319 с. – 1.

У 2 Дрозд В. Листя землі: У двох кн.. – К. : «Києво-Могилянська академія», 2009. Книга І. – 703 с. – 2.

У 2 Забаштанський В. І все-таки – стою!..: поезії. Переклади / упоряд. В. В. Забаштанського; передм. І. М. Дзюби; післям. В. Д. Герасим′юка. – К. : Грамота, 2009. – 672 с. – 3.

У 2 Іванченко Р. Золоті стремена : романи. – К. : Дніпро, 2009. – 840 с. – 1.

У 2 Коломієць О. Вибрані твори / упоряд. О. О. Коломієць; передм. Г. Ф. Семенюка; післясл. Б. І. Олійника. – К. : Грамота, 2009. – 352 с. – 2.

У 2 Крищенко В. Українська душа. – К. : Дніпро, 2009. – 592 с. – 2.

У 2 Олійник Б. Вибране: поезії, поеми / Б. Олійник; передм. М. Шевченка. – К. : Етнос, 2009. – 640 с. – (Б-ка Шевченківського комітету). – 3.

У 2 Павличко Д. Вибрані твори: у 2 т. (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: вершини письменства) / редкол.: Зяблюк М. П. та ін.. – К. : «Укр. енциклопедія» імені М. П. Бажана, 2008-2009. – 3.

У 2 Роздобудько І. Дванадцять, або Виховання жінки в умовах, не придатних до життя. – Харків : Фоліо, 2009. – 287 с. – 1.

У 2 Роздобудько, І. Останній діамант міледі: Авантюрний детектив. – Харків : Фоліо, 2010. – 222 с. – 1.

У 2 Тарасюк Г. Ковчег для метеликів: новели. – Луцьк : «Волинська обласна друкарня», 2009. – 500 с. – 2.

У 2 Хвильовий М. Санаторна зона: Повісті, оповідання, роман / передмова, примітки М. Г. Жулинського. – Харків : Основа, 2009. – 506 с. – 1.

У 2 Чубач Г. Хустка тернова. – К. : «Золоті ворота», 2009. – 336 с. – 1.

У 2 Шевчук В. Роман юрби: хроніка «безперспективної» вулиці (1972-1991) / В. Шевчук; передм. Л. Тарнашинської. – К. : «ПУЛЬСАРИ», 2009. – 622 с. – Б-ка Шевченківського комітету. – 1.

У 2 Яворівський В. Вибране: романи та повісті / В. Яворівський; передм. П. Г. Загребельного. – К. : «Укр. письменник», 2009. – 704 с. – 1.

Р 1 Гоголь Н. «Вий» и другие мистические повести. – Донецк : ООО «ПКФ «БАО», 2010. – 320 с. – 1.
Р1 Гоголь Микола Зібрання творів: у 7 т. / М. В. Гоголь; редкол.: М. Г. Жулинський та ін. – К. : Наук. думка, 2008 – Т. 4. : Повісті. – 232 с. – 3.

Р1 Гоголь Микола Зібрання творів: у 7 т. / М. В. Гоголь; редкол.: М. Г. Жулинський та ін. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 5 : Мертві душі. – 360 с. – 3.

И (ПОЛ) Вітковський М. Хтивня / пер. з польської А. Бондаря. – К. : Нора-Друк, 2006. – 288 с. – 1.
С (Евр) Шолом-Алейхем Вибране / Шолом-Алейхем; упоряд. А. М. Михайляна; пер. Гершбіна, Милоченка та Райцина; вступ. слово М. Я. Гона. – К. : Україна, 2009. – 382 с. – 3.


МИСТЕЦТВО

85я72 Климова Л. В. Художня культура: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Академічний рівень / Л. В. Климова. – К., 2010. – 176 с. – 1.

85.15я73 Куленко М. Я. Основи графічного дизайну: підручник / М. Я. Куленко. – К., 2007. – 492 с. – 3.

85(4Укр) Українське мистецтво у полікультурному просторі: навчальний посібник / за ред. О. П. Рудницької. – К., 2000. – 208 с. – 10.