Денна форма навчання на основі повної загальної середньої освіти (061 Журналістика)

Заочна форма навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста (014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Денна форма навчання на основі повної загальної середньої освіти (014.01 Середня освіта (Українська мова і література)

Денна форма навчання на основі повної загальної середньої освіти

Заочна форма навчання на основі повної загальної середньої освіти

Факультет іноземних мов

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Факультет педагогіки та психології

Заочна форма навчання

Факультет фізичного виховання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Фізико-математичний факультет

Денна форма навчання

Природничо-географічний факультет

Заочна форма навчання

Факультет філології та журналістики

Денна форма навчання

Факультет історії та права

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Факультет педагогіки та психології

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Факультет фізичного виховання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Мистецький факультет

Заочна форма навчання

Факультет історії та права

Заочна форма навчання

Факультет педагогіки та психології

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Факультет філології та журналістики

Денна форма навчання

Денна форма навчання на основі повної загальної середньої освіти

Денна форма навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста

Заочна форма навчання на основі ОКР молодшого спеціаліста

Фізико-математичний факультет

Денна форма навчання

Факультет історії та права

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Мистецький факультет

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Факультет фізичного виховання

Денна форма навчання

Заочна форма навчання