Засновник:

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
«Наукові записки. Серія: Педагогічні науки»

Titul.N.Z 147     Sc22016110412530     obl 143

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки адресовано науковцям, студентам, викладачам середніх професійних і вищих закладів освіти, аспірантам, докторантам, всім, хто цікавиться проблемами психолого-педагогічного забезпечення процесу навчання і виховання в закладах освіти різних типів і рівнів акредитацій.

«Наукові записки. Серія: Педагогічні науки» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.

Збірник зареєстровано в міжнародних науковометричних базах Index Copernicus international (ICI) і Google Scholar.

Рік заснування: 1998

ISBN 978–7406–57–8

ISSN 2415-7988 (Print)

ISSN 2521-1919 (Online)

ICV 2016 = 54.23

Проблематика: Загальна педагогіка та історія педагогіки, професійна   педагогіка, методики виховання та  викладання

Свідоцтво про державну реєстрацію: № 15526-4098Р

Фахова реєстрація у ВАК України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.

Галузь науки: педагогіка

Періодичність: 4-5 разів на рік

Мова видання: українська, англійська

Інформація про наукові бази:  Index Copernicus international (ICI) - ICV 2016:5423 

                                                       Google Scholar hi - 7

Засновник: ЦДПУ ім. В.Винниченка

Редакція робить виннятки з правил на користь обраної групи людей (авторів країн що розвиваються)

СС BY-NC

Адреса редакції:

Україна, 25006, Кропивницький, вул. Шевченка, 1
тел: (052) 22-47-73; моб: 066-486-24-19; 066-500-35-43 
pednauk@gmail.com

Розміщення нашого журналу в міжнародних наукометричних базах, репозитаріях та пошукових системах

1. Index Copernicus (Польща) – міжнародна наукометричних база (Index Copernicus Journals Master List). Даний сайт містить індексування, ранжування і реферування журналів, а також є платформою для наукового співробітництва та виконання спільних наукових проектів (сторінка журналу "ScienceRise" на ICJML).

Index Copernicus

2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського - найбільша бібліотека України, головний науково-інформаційний центр держави. Входить до числа десяти найбільших національних бібліотек світу (посилання)

222

3. Google Scholar — вільна доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Дата виходу бета-версії — листопад 2004 року. Індекс Google Scholar включає в себе більшість рецензованих онлайн-журналів Європи та Америки найбільших наукових видавництв. 

Google Scholar logo 2015