До відома абітурієнтів з повною загальною середньою освітою, які брали участь у відкритому конкурсі за спеціальностями 035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно); 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика); 052 Політологія; 053 Психологія; 081 Право; 112 Статистика; 122 Комп’ютерні науки; 231 Соціальна робота!

У Єдиній державній електронній базі з питань освіти за підсумками реалізації Алгоритму адресного розміщення державного замовлення в 2017 році, призначеного для розподілу місць державного та регіонального замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра за денною та заочною формами навчання на основі повної загальної середньої освіти, систематизовано інформаційні матеріали:

  • Про надання рекомендацій вступникам у межах широкого конкурсу.
  • Списки рекомендованих за широким конкурсом (широкий рейтинговий список).
  • Списки рекомендованих за конкурсом (конкурсною пропозицією), який входить у широкий конкурс Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Детальніше з цією інформацією можна ознайомитись за посиланням про Адресне розміщення державного замовлення

Інформацію надано приймальною комісією