Наказом Міністерства освіти і науки України № 590 від 30.05.2016 року у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (доктора філософії) за спеціальностями:

011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (ліцензований обсяг 15 осіб);

014 Середня освіта (фізика) в галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (ліцензований обсяг 10 осіб);

032 Історія та археологія галузі знань 03 Гуманітарні науки (ліцензований обсяг 10 осіб);

035 Філологія галузі знань 03 Гуманітарні науки (ліцензований обсяг 10 осіб);

081 Право галузі знань 08 Право (ліцензований обсяг 10 осіб);

113 Прикладна математика галузі знань 11 Математика та статистика (ліцензований обсяг 10 осіб). 

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261.

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році, затверджених Вченою радою ЦДПУ ім. В. Винниченка (протокол № 5 від 26 грудня 2017 р.)

Терміни прийому заяв аспірантура та докторантура

Перелік докуменіт аспірантура

Перелік докуменіт аспірантура іноземці