У 2016 році ЦДПУ ім. В. Винниченка укладено 8 договорів про співробітництво в галузі академічної мобільності студентів та викладачів, проведення спільних наукових, освітніх і культурних проектів, участі в наукових конференціях та у програмі ЕРАЗМУС + із навчальними закладами іноземних держав: Туреччина, Словаччина, Польща, Бельгія. Практичними результатами співробітництва стали:

  • перебування викладачів за кордоном: 8 викладачів пройшли стажування за кордоном, 39 викладачів взяли участь у закордонних міжнародних конференціях;
  • публікації у збірниках наукових праць ВНЗ-партнерів;
  • спільні дослідні роботи та участь студентів у програмах семестрового академічного обміну на підставі підписаних міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки: 10 студентів — у Поморській академії м. Слупськ (Польща), 1 викладач факультету іноземних мов — в Університеті м. Жиліна (Словаччина), за індивідуальним запрошенням за програмою ЕРАЗМУС + 1 студент фізико-математичного факультету —в Університеті прикладних наук, м. Хагенберг, (Австрія), на підставі отримання стипендії 1 викладач факультету іноземних мов — в Австрії;

Доктором фізико-математичних наук, професором Авраменко О.В. та професорсько-викладацьким складом ЦДПУ ім. В. Винниченка реалізується грант за програмою ERASMUS+ «Гендерні Студії: крок до демократії та миру у сусідніх до ЄС країнах з різними традиціями» («Gender Studies Curriculum: A Step for Democracy and Peace in EU-neighbouring countries with different traditions» / GeSt). У результаті роботи у проекті:

  1. на фізико-математичному факультеті впроваджується нова освітня програма «Освітні вимірювання. Гендерні студії: науковий аспект»;
  2. у 2016 році закуплено комп’ютерної техніки на € 20 367 для роботи над проектом;
  3. 27-28 січня 2016 професор Авраменко О.В. взяла участь у нараді грантоутримувачів програми ERASMUS+ за напрямком Capacity Building in Higher Education (CBHE) від консорціуму учасників проекту «Gender Studies Curriculum: a Step For Democracy and peace in EU-Neighboring Countries with Different Tradition» у Брюсселі (Бельгія).
  4. 23-25 травня 2016 професор Ольга Авраменко, доцент Людмила Яременко, доцент Ірина Лупан, доцент Наталя Пасічник взяли участь у міжнародній конференції “International Conference on Gender, Identities and Education” (Університет Султан Мулай Слиман у м. Бені Мелал, Марокко).
  5. 24-28 жовтня 2016 професор Ольга Авраменко, доцент Степан Паращук, доцент Наталя Пасічник, ст. викладач Катерина Акбаш пройшли стажування у літній школі GeSt Summer School in Sousse ( Університет міста Соуссе, Туніс).

Доцент кафедри практики германських мов Іваненко Н.В. отримала у 2016 році ґрант від Британської Ради (UKR15EG/44/31.01.16) і координувала проект «Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні», узгоджувала політику його розвитку. Цей проект об'єднав міждисциплінарну команду дослідників з досвідом роботи в галузі міжнародної освіти, щоб розробити майбутню діяльність партнерства з Даремським університетом (Великобританія) і сформувати спільну заявку на один з ґрантів ЄС.

Представництво Міжнародної спілки англійської мови в Україні — English Speaking Union (ESU) працює на базі університету з 2009 року. Доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики, голова Спілки англійської мови України Данілко М. І. координує роботу проектів за участі студентів університету. У березні 2016 року п’ять студентів факультету іноземних мов взяли участь у міжнародному семінарі “one million and counting: reality check for german “willkommenskultur” in light of increased influx of refugees in europe”, що проводився у місті Бад-Лібенцель (Німеччина). Тема семінару була присвячена порушенню та захисту прав людини в історичній та сучасній перспективах.

З 9 по 13 травня 2016 року в м. Лондон (Велика Британія) проходив міжнародний конкурс “International Public Speaking Competition”. Студентка 2 курсу факультету іноземних мов КДПУ ім. В. Винниченка Цимбаліст Анна, яка перемогла у Всеукраїнському конкурсі з ораторського мистецтва “National Public Speaking Competition” представляла Україну. Ввперше за всю історію цих змагань представниця України вийшла в півфінал конкурсу.

13-19 листопада 2016 року 8 студентів факультету іноземних мов взяли участь в польсько-німецько-українському семінарі “Learning from History”, що відбувся в м. Освенцім, (Польща). Тема семінару “Hate Speech” була присвячена дослідженню різних технологій розпалювання міжнаціональної ненависті в історичній та сучасній перспективах.

У вересні 2016 року відбулося урочисте відкриття фахової австрійської бібліотеки Бернгарда Штільфріда в ЦДПУ ім. В. Винниченка, яка визнана у 2016 році шостою найбільшою у світі.

Країна-партнер Установа-партнер Тема співробітництва Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво та термін його дії Практичні результати від співробітництва
Австрія Інститут перекладознавства при Грацькому університеті ім. Карла і Франца м. Грац Освітянський обмін, стажування з аспектів германістики Договір про співробітництво від 21.06. 1999 (безстроковий) Співорганізатор міжнародної конференції “Мови і світ: дослідження та викладання” (17-18.03.2016)
Бельгія Левенський католицький університет Реалізація спільних проектів у галузі викладання та наукових досліджень, короткостроковий обмін професорсько-викладацьким складом, аспірантами та докторантами Договір про співробітництво (01.10.2016-01.10.2021) Співорганізатор міжнародної конференції “Мови і світ: дослідження та викладання” (17-18.03.2016), проведення наукового семінару запрошеним професором Люком Ван Доорсларом
Білорусь Брестський державний університет імені А.С. Пушкіна Розробка спільних науково-практичних міжнародних проектів Договір про співробітництво (26.11.2012 - 26.11.2017) Співорганізатор ІІ інтернет-конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній та професійній освіті" (17-21.04.2016)
Білорусь Освітній заклад «Барановицький державний університет» Реалізація спільних науково-дослідних проектів, обмін досвід передових технологій навчання, обмін викладачами, молодими вченими, студентами Договір про співпрацю (24.10.2016 - 24.10.2021) Стажування та участь доцента Чистякової Л.О. у ІІІ міжнародній конференції “Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции, достижения, проблемы” (30.09.2016)
Ізраїль Університетський центр Аріель в Самарії Обмін досвідом з підготовки кваліфікованих фахівців, публікація спільних наукових розробок Договір про співробітництво від 25.10.10 (безстроковий) Співорганізатор міжнародної конференції "Мистецький освітній простір в контексті сучасної парадигми освіти" (15-16.12.2016), публікації викладачів Михиди С.П., Іваненко Н.В., Растригіної А.М.
Латвія Даугавпилський університет, м. Даугавпилс Розробка спільних науково-практичних міжнародних проектів Договір про співробітництво (24.05.2013 - 24.05.2018) Співорганізатор міжнародної "Мистецький освітній простір в контексті сучасної парадигми освіти" (15-16.12.2016)
Литва Університет освітніх наук, м. Вільнюс Діалог та співробітництво у сфері наукових досліджень Договір про співробітництво (14.01.2014 - 14.01.2019) Співорганізатор міжнародної "Мистецький освітній простір в контексті сучасної парадигми освіти" (15-16.12.2016)
Німеччина Інститут перекладу та міжмовної комунікації технічного університету, м. Кельн Освітянський обмін, стажування з аспектів германістики Договір про співробітництво (01.10.2015 - 01.10.2020) Співорганізатор міжнародної конференції “Мови і світ: дослідження та викладання” (17-18.03.2016), проведення навчального семінару Клаусом Дірком Шміцем, професором Інституту перекладу та міжмовної комунікації технічного університету
Німеччина «Гете-інститут» м. Берлін Проведення мовних курсів у сфері позашкільних занять з німецької мови Договір про співробітництво 18.05.2005 (безстроковий) Ст. викладач кафедри германської філології Воронкова Н.Р. взяла участь у методичному семінарі для викладачів ВНЗ
Німеччина Університет міста Ульм Освітянський обмін та організація спільних проектів Договір про співробітництво 15.10.2008 (безстроковий) Співорганізатор міжнародної конференції “Мови і світ: дослідження та викладання” (17-18.03.2016)
Польща Університет інформатики та прикладних знань, м. Лодзь Обмін науковою інформацією, викладачами, підготовка і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів; спільна підготовка науково-метод. літератури Договір про співробітництво (20.01.14 - 20.01.2019) Співорганізатор ІІ інтернет-конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній та професійній освіті" (17-21.04.2016)
Польща Гуманітарна академія ім. Александра Гейштора в Пултуску Обмін науковою інформацією, викладачами, підготовка і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів; спільна підготовка науково-метод. літератури Договір про співпрацю (07.12.2016 - 07.12.2021) Участь завідувача кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права Соболя Є.Ю. у міжнародній конференції та публікація
Польща Природничо-гуманітарний університет в Сельдцях Спільна науково-дослідна та науково-методична діяльність Договір про співпрацю від 10.03.2016 (безстроковий) Друк колективної монографії (професор Довга Т.Я.)
Польща Поморська академія в Слупську Спільна науково-дослідна та навчально-методична діяльність, академічний обмін викладачів та студентів, реалізація програми подвійний диплом, підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів Договір про співпрацю (25.02.2016-25.02.2021) Академічний обмін студентів (10 студентів КДПУ ім. В.Винниченка протягом першого семестру 2016-2017 н.р.), навчання 1 студента за програмою подвійного диплому
Туреччина Університет Мугла Сіткі Кочмана Культурне, освітнє і наукове співробітництво Договір про співпрацю (20.10.2016 -- 20.10.2021) Участь турецьких колег у методичному семінарі «Викладання англійської, як іноземної мови на рівні вищої освіти в Туреччині» 20.12.2016, робочий візит д.п.н., проф. С.І. Шандрук до Університету Мугла Сіткі Кочмана
Словаччина Університет м. Жиліна Обмін викладачами та студентами, організація спільних дослідницьких програм Договір про співпрацю (03.10.2016 - 03.10.2021) Наукові публікації викладачів факультету іноземних мов, наукове стажування ст.викл. Гундаренко О.В. протягом 2016-2017 н.р.
Словаччина Університет Св. Кирила і Мефодія Обмін науково-педагогічними працівниками, організація та участь у наукових заходах, обмін інформацією, навчальними матеріалами та публікаціями Договір про співпрацю (11.07.2016 11.07.2021) Публікації викладачів кафедри лінгводидактики та іноземних мов
Чехія Університет Яна Евангеліста Пуркіне м. Усті-над-Лабем Розробка спільних науково-практичних міжнародних проектів Договір про співробітництво від 15.09.09 (безстроковий) Співорганізатор міжнародної конференції “Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення” (22-23.04.2016)