ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка запрошує Вас узяти участь у роботі Міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні наукові дослідження та їх роль в соціалізації студентської молоді», яка відбудеться 25 квітня 2017 року у залі для викладачів та науковців бібліотеки КДПУ ім. В.Винниченка

Наукові напрямки конференції:

 • Актуальні дослідження рослинного і тваринного світу України

 • Сучасні мікробіологічні та біохімічні дослідження

 • Теоретичні та прикладні екологічні дослідження

 • Формування професійної компетентності майбутнього вчителя біології у процесі дослідницької роботи

 • Формування наукового світогляду під час вивчення біологічних дисциплін та під час виконання наукових досліджень біологічного спрямування

 • Теоретичні та практичні основи сучасного розвитку природознавства

 • Застосування результатів біологічних досліджень в практичній діяльності науково-дослідних установ

 • Особливості викладання біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах непедагогічного профілю

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Календар конференції

 • Прийом тез до 10.04.2017 р.

 • Реєстрація учасників: 25.04.2017 р. З 8 до 9 години.

 • Робота конференції: 25.04.2017 р.

Форми участі у конференції

 • публікація тез;

 • публікація тез та усна доповідь;

 • усна доповідь;

 • участь без доповіді та публікації.

Публікація матеріалів конференції

Для опублікування приймаються тези до 2 сторінок формату А4.

Поля: верх, низ, ліве, праве – 2. Формат – 12 Times New Roman. Інтервал: 1. Текст повинен бути викладений без помилок.

Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.

Оргкомітет буде вдячний Вам за доведення до відома своїх колег і зацікавлених інформації про проведення конференції.

Схема викладу

Прізвище, ім’я та по батькові автора, звання або посада, заклад, місто (14 ф. посередині рядка). Основний текст – 12 ф., без малюнків та графічних об’єктів, без списку літератури. Можливі посилання в дужках із зазначенням автора та року.

Умови участі в конференції

Матеріали будуть опубліковані у збірнику конференції (безкоштовно, формат pdf) та надіслані учасникам на електронну адресу, зазначену в реєстраційній картці. Для цього необхідно надіслати на електронну адресу "Кафедри Біології та методики її викладання" kafedrabiologii.pgf@gmail.com електронний варіант тексту (тез) та заявку (окремі файли!)

Консультативно-довідкові реквізити

 • Голова оргкомітету: завідувач кафедри біології та методики її викладання, доктор педагогічних наук, професор, Калініченко Н.А., телефон (0522) 22-76-81;

 • Секретар оргкомітету: Дефорж Ганна Володимирівна – доктор історичних наук, доцент кафедри біології та методики її викладання, телефон (0522) 22-76-81;

 • E-mail: "Кафедра Біології та методики її викладання" <kafedrabiologii.pgf@gmail.com>.

Реєстраційна картка учасника конференції

1. Прізвище, ім’я та по батькові _________________________________________________

2. Назва установи, її адреса _____________________________________________________

3. Науковий ступінь, учене звання, посада ________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Тема доповіді (виступу) ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Адреса для листування _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Контактний телефон _________________________________________________________

7. E-mail _____________________________________________________________________

8. Напрям конференції _________________________________________________________

Довідки: Дефорж Ганна Володимирівна, тел. 050-040-36-00, e-mail: "Кафедра Біології та методики її викладання" <kafedrabiologii.pgf@gmail.com>;

Калініченко Надія Андріївна, тел. 095-464-54-88, e-mail: "Кафедра Біології та методики її викладання" <kafedrabiologii.pgf@gmail.com>.

Інформацію надано науковим відділом