Природничо-географічний факультет Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної інтернет–конференції: «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи», яка відбудеться 22 березня 2018 року

На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем за такими науковими напрямками:

  • Регіональні аспекти збереження біологічної різноманітності

  • Актуальні мікробіологічні та біохімічні дослідження

  • Перспективні екологічні дослідження

  • Теоретичні та прикладні хімічні дослідження

  • Підготовки вчителів природничих дисциплін у контексті реформування української школи

  • Формування наукового світогляду під час вивчення дисциплін освітньої галузі «Природознавство»

  • Теоретичні та прикладні фізико-географічні дослідження

  • Теоретичні та прикладні суспільно-географічні дослідження

До участі у конференції  запрошуються науково-педагогічні працівники навчальних закладів, вчителі, аспіранти та здобувачі, магістранти, студенти, інші практичні фахівці  та всі зацікавлені особи.

Інформаційний лист

Інформацію надано природничо-географічним факультетом