Осередком духовної культури є мистецький факультет Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Три відділення — музичне, образотворче та хореографічне здійснюють професійну підготовку майбутніх фахівців, спроможних засобами мистецтва торкнутися струн дитячої душі, розкрити навколишній світ в художніх образах, залучити до прекрасного через художню творчість.

5 серпня 2002 року в  Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка було утворено на базі музично-педагогічного факультету і частини психолого-педагогічного факультету окремий організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ — мистецький факультет, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з таких спеціальностей: музичне мистецтво та художня культура; образотворче мистецтво та дизайн; хореографія, англійська мова та зарубіжна література.

srtanat

Декан мистецького факультету – доктор педагогічних наук,
професор кафедри музичного мистецтва і хореографії
Стратан-Артишкова Тетяна Борисівна.

 

Фото Кулікова С.В. 

Заступник декана мистецького факультету з навчально-методичної роботи
кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри музичного мистецтва і хореографії
Кулікова Світлана Вікторівна.

 

Ю.Локарева 

Заступник декана з навчально-виховної роботи
кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри музичного мистецтва і хореографії
Локарєва Юлія Валеріанівна.

               

Підготовка фахівців на мистецькому факультеті здійснюється за четвертим рівнем акредитації: 4 роки – бакалавр. Кращі студенти мають можливість продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі. На факультеті функціонує денна, заочна та екстернатна форми навчання.