Осередком духовної культури є мистецький факультет Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Три відділення — музичне, образотворче та хореографічне здійснюють професійну підготовку майбутніх фахівців, спроможних засобами мистецтва торкнутися струн дитячої душі, розкрити навколишній світ в художніх образах, залучити до прекрасного через художню творчість.

 

Fursykova MF 21

Декан мистецького факультету – доктор педагогічних наук,
доцент Фурсикова Тетяна Володимирівна

 

Malezhik 

Заступник декана з навчально-методичної роботи
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну
Малежик Юлія Миколаївна

 

Ю.Локарева 

Заступник декана з навчально-виховної роботи
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва та методики музичного виховання
Локарєва Юлія Валеріанівна.

               

Підготовка фахівців на мистецькому факультеті здійснюється за четвертим рівнем акредитації: 4 роки – бакалавр. Кращі студенти мають можливість продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі. На факультеті функціонує денна та заочна форми навчання.