Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  (станом на 22.02.2021)

Розподіл ліцензованого обсягу за формами навчання (з 01.01.2021 до 31.12.2021)

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка в Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності Державного підприємства "Інфоресурс" - адміністратора Єдиної державної електронної бази з питань освіти, уповноваженого МОН України органу з питань забезпечення закладів освіти документами про освіту державного зразка

Бакалаври

Мистецький факультет

Природничо-географічний факультет

Факультет іноземних мов

Факультет історії та права

Факультет педагогіки та психології

Факультет фізичного виховання

Факультет філології та журналістики

Фізико-математичний факультет

Спеціалісти

Мистецький факультет

Факультет іноземних мов

Факультет історії та права

Факультет педагогіки та психології

Факультет фізичного виховання

Факультет філології та журналістики

Фізико-математичний факультет

Магістри

Мистецький факультет

Природничо-географічний факультет

Факультет іноземних мов

Факультет історії та права

Рішення НАЗЯВО про умовну акредитацію Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (2020 р.)

Рішення НАЗЯВО про умовну акредитацію Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (2021 р.)

 

Факультет педагогіки та психології

Рішення НАЗЯВО про умовну акредитацію Дошкільна освіта та Початкова освіта (2021 р.)

 

Факультет фізичного виховання

Факультет філології та журналістики

Фізико-математичний факультет