Особи, рекомендовані на державну форму навчання, зобов’язані виконати вимоги для зарахування до 06 вересня (18:00).  Для цього вступник повинен:

1. Подати особисто:

  1. Паспорт, ідентифікаційний код

  2. Диплом про здобутий освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього – оригінали або завірені в установленому законодавством порядку копії

Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, подають дипломи (і додатки до них) про базову і повну вищу освіту.

  1. 6 фото 3х4 см

  2. Військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних)

  3. Копію екзаменаційного листка єдиного фахового випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО (для осіб, що вступають на другий (магістерський) рівень здобуття освіти за спеціальність 081 «Право»

  4. Копії дипломів переможця всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад (за наявності).

2. Укласти договір про навчання між ЦДПУ імені Володимира Винниченка та вступником.

Рейтингові списки вступників, які рекомендовані
на державну форму навчання 31.08.2020:

Денна

011 Педагогіка вищої школи

011 Позашкільна освіта

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

231 Соціальна робота

053 Психологія

073 Менеджмент

014 Образотворче мистецтво

014 Музичне мистецтво

024 Хореографія

011 Освітні вимірювання

012 Статистика

014 Фізика

014 Трудове навчання та технології

014 Математика

122 Комп'ютерні науки

014 Англійська мова і література

014 Німецька мова і література

035 Філологія

014 Біологія та здоров'я людини

014 Географія

014 Природничі науки

014 Історія

014 Українська мова і література

014 Фізична культура

017 Фізична культура і спорт

 

Заочна

011 Педагогіка вищої школи

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014 Музичне мистецтво

014 Трудове навчання та технології

014 Англійська мова і література

014 Німецька мова і література

014 Географія

014 Історія

014 Українська мова і література

017 Фізична культура і спорт