Особи, рекомендовані на комерційну форму навчання, зобов’язані виконати вимоги для зарахування до 11 вересня (12:00).  Для цього вступник повинен:

1. Подати особисто:

  • Паспорт, ідентифікаційний код
  • Диплом про здобутий освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього – оригінали або завірені в установленому законодавством порядку копії

Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, подають дипломи (і додатки до них) про базову і повну вищу освіту.

  • 6 фото 3х4 см
  • Військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних)
  • Копію екзаменаційного листка єдиного фахового випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО (для осіб, що вступають на другий (магістерський) рівень здобуття освіти за спеціальність 081 «Право»
  • Копії дипломів переможця всеукраїнських і міжнародних студентських олімпіад (за наявності).

2. Укласти договір про навчання між ЦДПУ імені Володимира Винниченка та вступником.

Список рекомендованих (комерція) денна форма

Список рекомендованих (комерція) заочна форма