Затверджено та введено в дію ПРАВИЛА ПРИЙОМУ на навчання для здобуття вищої освіти в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка в 2021 році (рішення Вченої ради ЦДПУ імені Володимира Винниченка від 28 грудня 2020 року (протокол № 6); наказ в.о. ректора №163-ун від 28.12.2020 р.).