Запрошуємо взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Теорія і практика естетичного виховання у закладах освіти»,
що присвячена 100-річчю із дня заснування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
та 90-річчю з дня народження Корифея української педагогіки Сергія Гавриловича Мельничука.

Конференція відбудеться 21 травня 2021 року

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Форма участі: дистанційна.

Пленарне засідання відбудеться 21 травня 2021 року з використанням платформи Googlе Meet. Засідання секцій – 21 травня 2021 року. Інструкцію щодо підключення до заходу учасники конференції отримають на свої електронні поштові скриньки. Програма та Матеріали конференції (електронний варіант збірника тез) будуть розміщені на сайті ЦДПУ за адресою http://www.cuspu.edu.ua/ua/konferentsiy.

Напрями роботи конференції:

Секція 1. Естетичне виховання особистості – пріоритетний напрям педагогічної теорії і практики: від історії до сьогодення.

Секція 2. Питання теорії і практики розвитку естетичної культури в сучасному світі.

Секція 3. Особливості розвитку творчої особистості в діяльності освітніх закладів різного спрямування.

Секція 4. Підготовка сучасних фахівців до майбутньої професійної діяльності в галузі естетичного виховання.

Інформаційний лист