Спілка англійської мови України оголошує Всеукраїнський конкурс з написання есе 2021.
До конкурсу запрошуються школярі та студенти віком 16 - 22 роки.
Учасник повинен написати англійською мовою есе на тему:
Each competitor should write in English an original essay on the topic:
“What is the best way to encourage positive conversation about contentious issues?”
Кінцевий термін подання есе - 30 червня 2021 року.

Вимоги до есе:

 • Есе має бути написано англійською мовою.

 • За структурою есе має бути особистісне.

 • Есе має бути надруковане з подвійним відступом, шрифт Times New Roman, 14 кегль.

 • Обсяг: 500 - 600 слів.

 • Ваше прізвище має бути вказане у правому верхньому кутку кожної сторінки есе.

 • Використання цитат потребує наведення джерел інформації.

 • Есе має бути креативним, оригінальним і самостійним: ми хочемо почути вашу незалежну думку та власне ставлення до того, про що пишете.

 • У разі плагіату учасник дискваліфікується та його подальша участь у конкурсах Спілки англійської мови України заборонена.

Для участі в конкурсі учасник має заповнити реєстраційну форму (форму в електронному варіанті можна знайти на сайті: www.esu-ua.cuspu.edu.ua).

Есе та заповнену форму необхідно надіслати на email за адресою esu.ukraine@yahoo.com

 

Критерії оцінювання есе:

 • Змістовність, глибоке й всебічне розкриття теми, необхідний ілюстративний матеріал та його влучні цитації.

 • Чіткість формулювання тез, доречність аргументів, грунтовність висновків та узагальнень.

 • Грамотність, влучність використання слова.

 • Послідовність, логічність у викладенні думок.

 • Структура роботи

Результати конкурсу будуть оголошені у вересні 2021 року на сайті: www.esu-ua.cuspu.edu.ua.

 

У разі виникнення будь-яких питань, звертайтеся до нас:

Вебсайт: www.esu-ua.cuspu.edu.ua

Email: esu.ukraine@yahoo.com

Тел.: +380672546400

Адреса: Спілка англійської мови України: аудиторія 706, факультет іноземних мов, Центральноукраїнський державний педагогічний університет, вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, 25006, Україна.