Організаційний комітет запрошує вас взяти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній онлайн-конференції «Теоретико-методологічні проблеми практичної психології та її перспективи розвитку», (присвяченій 125-річчю з Дня народження Жана Піаже), яка відбудеться 23 квітня 2021 року.

Метою конференції є обговорення сучасних теоретико-методологічних та практичних проблем загальної, соціальної, вікової, сімейної, економічної, політичної та педагогічної психології, популяризація проблематики прикладних досліджень у сфері психології розвитку.

Тематичні напрями роботи конференції:

  1. Теоретико-методологічні проблеми дослідження соціально-психологічних особливостей і змін особистості на сучасному етапі розвитку.

  2. Практична психологія формування особистості на різних етапах онтогенетичного розвитку.

  3. Психологічні проблеми сім’ї в умовах суспільних трансформацій.

  4. Актуальні соціально-психологічні питання політичної та економічної психології.

  5. Психологічні проблеми навчально-виховного процесу та педагогічної взаємодії.

Інформаційний лист

Програма конференції