Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики»,
яка відбудеться 27 травня 2021 року.

Мета конференції – обговорення й вирішення актуальних проблем сучасної психологічної науки із залученням фахівців академічної та практичної спільноти, розвиток й ефективне використання творчої спадщини вітчизняної наукової школи у психологічних дослідженнях та соціальній практиці.

До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі, магістри, бакалаври, практикуючі психологи, педагоги, соціальні, медичні працівники, усі зацікавлені особи.

Матеріали конференції будуть опубліковані:

  • у  збірнику наукових праць "Теоретичні і прикладні проблеми психології і соціальної роботи" (включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») за спеціальністю 053 Психологія. Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 (див. Інформаційний лист, додаток 1), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з психології.
  • у збірнику наукових тез Міжнародної науково-практичної конференції «Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики», рекомендованого до друку вченою радою Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (див. Інформаційний лист, додаток 3).

Інформаційний лист

Програма Міжнародної науково-практичної конференції

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції