Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку», яка відбудеться 20-21 травня 2022 року. У роботі конференції планується участь провідних учених навчальних закладів, наукових установ та організацій, науковців та практиків у галузі фізичної культури і спорту.

Мета конференції:

  • визначення стану, напрямків та перспектив розвитку фізичного виховання і спорту у навчальних закладах України;
  • формування професійних компетентностей майбутніх фахівців у сфері фізичного виховання, спорту і здоров’я людини;
  • удосконалення змісту підготовки спеціалістів інклюзивної освіти в системі фізичного виховання;
  • обґрунтування інноваційних підходів до формування особистості засобами цифрових технологій, фізичного виховання, спорту та рекреаційно-оздоровчої роботи в закладах освіти в умовах дистанційного навчання.

Напрями роботи конференції:

1. Теоретико-методичні, історичні, філософські, соціально-економічні аспекти підготовки фахівців з фізичного виховання, фізичної реабілітації та олімпійського і професійного спорту в навчальних закладах різного рівня і типу.

2. Сучасні інноваційні технології в професійній підготовці фахівців у сфері фізичного виховання, спорту та здоров’я людини.

3. Основи здорового способу життя різних груп населення.

4. Цифровізація освітнього процесу в закладах освіти в умовах дистанційного навчання.

5. Тенденції розвитку шкільної фізичної культури та спорту в сучасних умовах.

6. Реабілітаційна, корекційна та інклюзивна освіта в системі фізичного виховання.

7. Військово-патріотичне виховання сучасної молоді засобами фізичного виховання.

У рамках конференції заплановане пленарне та секційні засідання .

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

За результатами конференції заплановано електронне видання збірника статей

За довідками звертайтесь:

  • Щодо участі в конференції: +3805068106 – Шевченко Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання;
  • Щодо публікації у збірнику статей : +380966659679, +380662490271 Мінчук Олена Леонідівна.
  • E-mail: olminchuk@gmail.com 

Організатор конференції – Факультет фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кафедра теорії і методики фізичного виховання.

Інформаційний лист