Запрошуємо науковців, аспірантів, здобувачів закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичних працівників, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері юридичних наук, до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми національного законодавства», яка відбудеться 20 квітня 2023 року на базі Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

Робота конференції планується за такими напрямами:

  1. Історія та теорія держави і права, філософія права.
  2. Конституційне право; муніципальне право.
  3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право.
  4. Господарське право та процес.
  5. Трудове право; право соціального забезпечення.
  6. Земельне право; аграрне право; екологічне право.
  7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
  8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
  9.  Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
  10. Міжнародне публічне право та міжнародне приватне право.

Кінцевий термін подання матеріалів – 15 квітня 2023 р. (включно).

Інформаційний лист