Гарбузенко Лариса Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Лауреат обласної премії у галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво».

Закінчила Одеський державний педагогічний інститут ім. К. Д. Ушинського та отримала кваліфікацію вчителя креслення, образотворчого мистецтва та праці. З 1990 року працює у ЦДПУ ім. В. Винниченка.

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності – професійна освіта, тематика якої була спрямована на вирішення проблем професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва.

Викладає навчальні дисципліни – «Декоративно-прикладне мистецтво», «Етнодизайн».

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх фахівців мистецького спрямування; формування художньо-естетичної компетентності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва; регіональні особливості декоративно-прикладного мистецтва Кіровоградщини; традиції стінопису; поліетнічність витинанки.

Основні наукові досягнення та здобутки опубліковані у фахових і спеціальних виданнях і складають близько 100 найменувань. З них:

  1. Художньо-творчі майстерні як форма реалізації компетентнісного підходу в підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва // International Scientific Journal Acta Universitatis Pintica Euxinus. Special number: IX International Conference 'Strategy of Quality in Industry and Education. May 31 – June 7 2013. – Дніпропетровськ-Варна, 2013. – С. 273–275.
  2. Емпіричне дослідження формування художньо-естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва // Наукові записки. – Вип.141. – Ч.І. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С.103–108.
  3. Система навчальних завдань для формування художньо-естетичної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Вип. 12. – Ч. 1. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2015. – С. 137–143.
  4. Декоративно-прикладне мистецтво: крок до художньо-естетичної компетентності: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: ФОП Александрова М. В., 2016. – 132 с.
  5. Потенціал функцій декоративно-прикладного мистецтва у професійній підготовці вчителя образотворчого мистецтва // International Scientific Journal Acta Universitatis Pintica Euxinus. Special number: XІІ International Conference 'Strategy of Quality in Industry and Education. May 30 – June 2 2016. – Дніпропетровськ-Варна, 2016. – С. 341–345.
  6. Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі вивчення декоративно-прикладного мистецтва // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Вип. 3 (300). – Ч. І. – Серія: Педагогічні науки. – ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2016. – С. 127–135.
  7. Потенціал функцій декоративно-прикладного мистецтва у професійній підготовці вчителя образотворчого мистецтва // International Scientific Journal Acta Universitatis Pintica Euxinus. Special number: XІІ International Conference 'Strategy of Quality in Industry and Education. May 30 – June 2 2016. – Дніпропетровськ-Варна, 2016. – С. 341–345.
  8. Активні методи підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в умовах інтенсифікації сучасного освітнього простору // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – Вип. 155. – С.46-51.
  9. Faculitacja w procesie przygotowania zawodowego przyszlych nauczycieli dyscyplin artystycznych na Ukrainie. KULTURA – STUKA – EDUKACJA. T. III: monografiya. Krakow. Wydawnictwo Naukowe UP, 2019. P. – 344-349.

Учасник міжнародних, всеукраїнських та регіональних виставок, фестивалів, симпозіумів зокрема всеукраїнського мистецького проекту «Кращий твір року» у Національній спілці майстрів народного мистецтва України, культурно-мистецькому виставковому проекті «Військово-польовий АРТ».

Організатор пленерів, проектів («Полотняні послання минувшини. Рушники Наддніпрянщини», «Коло ремесел» та «Школа родинних ремесел») та виставок («Благовіст», «Мої Вазони», «Витинанкою про все» та ін.)

Керує науковою та творчою роботою студентів:
– II тур Всеукраїнської студентської олімпіади з образотворчого мистецтва:
2009 рік – Ханаріна І. – І місце в номінації «Історія мистецтв та методика викладання образотворчого мистецтва»;
2016 рік – Геращенко Б. – ІІ місце з в номінації «Живопис».
– Лауреати стипендії президента України для молодих майстрів народного мистецтва:
2014 рік – Резніченко В. (Указ № 29/2014)
2016 рік – Резніченко В., Гарбузенко О., Кравченко О., Добровольська О. (Указ № 128/2016)
2017 рік – Добровольська О., Шпак К. (Указ № 110/2017)
2019 рік – Гарбузенко О., Правдіна І. (Указ №209/2019)
– Перша Всеукраїнська виставка-конкурс сучасних дипломних робіт «Від поклику до професії»:
2018 рік – Нижник К. – І місце за напрямом «Декоративно-прикладне мистецтво» (№ 107/2018).
– конкурс архітектурного рисунку «КАР-2018»:
2018 рік –Кравченко С., – І місце в номінації «Рисунок/Етюд з натури».
Керує постійно діючим студентським науковим гуртком «Народне мистецтво і сучасність».

Здійснює керівництво кваліфікаційними роботами бакалаврів.

Працює у складі журі обласного етапу конкурсу «Мала академія наук України», секція «Фольклористика».

Здійснювала наукове консультування щодо атрибуції та систематизації робіт народного майстра декоративного розпису Макара Мухи з фондів ОУНБ ім. Д. І. Чижевського.

Учасник телепроектів спрямованих на популяризацію декоративно-ужиткового мистецтва Кіровоградщини:
– Всеукраїнський телепроект «Майстер-клас з Наталкою Фіцич. Настінний декоративний розпис Лариси Гарбузенко» (Канал телебачення України «Перший національний»;
– телевізійна програма «В народному стилі» Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії (КОДТРК) «Настінний декоративний розпис».

Працює в техніці декоративного розпису, витинанки.