shandruk siЗавідувач кафедри лінгводидактики та іноземних мов, доктор педагогічних наук, професор.

У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Система професійної підготовки вчителів середньої школи у Сполучених Штатах Америки», спеціальність13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Виховання ціннісних орієнтацій старшокласників засобами масової інформації», спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання.

У 2016 році отримала звання професора кафедри лінгводидактики та іноземних мов.

Доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри лінгводидактики та іноземних мов

Тема докторської дисертації: «Поетика підтексту в літературно-художніх системах Сходу і Заходу»

доцент, кандидат педагогічних наук.

6_p01.jpgКандидат філологічних наук, доцент

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, 1994.

koziy ob

доцент, кандидат філологічних наук.

доцент, кандидат педагогічних наук

smirnova

Кандидат педагогічних наук, доцент 

chernonkovКандидат педагогічних наук, доцент, Doctor of Phіlosophy, докторантура (2009-2012).

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 1999.