shandruk siЗавідувач кафедри лінгводидактики та іноземних мов, доктор педагогічних наук, професор.

У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему «Система професійної підготовки вчителів середньої школи у Сполучених Штатах Америки», спеціальність13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Виховання ціннісних орієнтацій старшокласників засобами масової інформації», спеціальність 13.00.07 – теорія і методика виховання.

У 2016 році отримала звання професора кафедри лінгводидактики та іноземних мов.

Доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри лінгводидактики та іноземних мов

Тема докторської дисертації: «Поетика підтексту в літературно-художніх системах Сходу і Заходу»

доцент, кандидат педагогічних наук.

6_p01.jpgКандидат філологічних наук, доцент

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, 1994.

koziy ob

доцент, кандидат філологічних наук.

доцент, кандидат педагогічних наук

smirnova

Кандидат педагогічних наук, доцент 

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: 
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, 1996. 

chernonkovКандидат педагогічних наук, доцент, Doctor of Phіlosophy, докторантура (2009-2012).

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 1999.