Діяльність факультету спрямована на поетапну реалізацію державної політики і стратегії розвитку вищої освіти і науки, що визначені у Законах України  «Про освіту», «Про вищу освіту», указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та окреслені Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті.

Відповідно до стратегії соціально-економічного розвитку регіону та університету, його кадрового забезпечення, підготовка фахівців із напрямків «Початкова освіта», «Дошкільна освіта», «Соціальна работа», «Практична психологія», «Спеціальна освіта», «Менеджмент (Управління навчальним закладом)», «Освітні педагогічні науки: ОП Педагогіка вищої школи, ОП Позашкільна освіта» набула реальних ознак особистісно орієнтованої спрямованості.

Навчально-виховний процес забезпечують шість кафедр: кафедра педагогіки та  менеджменту освіти – завідувач – доктор педагогічних наук, професор Радул В. В.; кафедра педагогіки дошкільної та  початкової освіти – завідувач – доктор педагогічних наук, професор, Радул О.С; кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології – завідувач – доктор педагогічних наук, професор Рацул О.А.; кафедра практичної психології – завідувач – доктор психологічних наук, доцент Гейко Є.В.; кафедра методик дошкільної та початкової освіти – завідувач – доктор філологічних наук, професор Іліаді О.І.; кафедра спеціальної освіти та здоров’я людини – в.о. завідувача - кандидат педагогічних наук, доцент Лабенко О.В.

На цих кафедрах працюють висококваліфіковані  викладачі: професори Довга Т.Я, Ткаченко О.М, Кравцов В. О., Омельяненко С. В., Радул В. В., Радул О. С., Рацул А. Б., Іліаді О.І., Котелянець Н.В., Рацул О.А., Окольнича Т.В., Галета Я.В., Савченко Н.С., Філоненко О.В.,  Гейко Є.В.; доценти Васецька Т. М., Горська Г. О. Радул І.Г., Галушко Л.Я., Міненко О.О., , Горська О. О., Кіндей Л. Г., Мельничук І. Я., Прибора Т.О., Баранюк І.Г., Вдовенко В.В., Мартін А.М., Нікітіна О.О., Федотова С.О.,Шишова І.О., Руденко Т.В., Завітренко Д.Г., Курята І.Г., старші викладачі Демченко Ю.М., Цуканова Н.М., Шарапова Т.А., Близнюкова О.М., Мамчур І.В., Котелянець Ю.С., Андросова Н.М. та інші.

Кафедри об’єднують понад 70 викладачів, у числі яких: 13 докторів наук, професорів,  3 кандидатів наук, професорів, докторів наук, доцентів – 7, кандидатів наук, доцентів – 47, решта старші викладачі, викладачі та асистенти. Гордістю факультету є заслужені працівники освіти України, професори Мельничук С.Г., Рацул А.Б. У колективі викладачів факультету працюють 20 відмінників освіти України, 4 лауреати премії імені В.О. Сухомлинського – професори Мельничук С.Г., Радул В.В., Рацул А.Б. та доцент Кравцов В.О.

Відео

Останній дзвоник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету педагогіки та психології (26 травня 2021року)

ЩОРІЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ СОЦІІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Посвята у студенти ЦДПУ 2018 року

Презентація студентів факультету педагогіки та психології на Х Фестивалі молодіжної книги на вулиці Дворцовій.

 

Сузір’я майбутніх зірок

Відеолекції в навчальному процесі факультету

 

Другий міський фестиваль соціальної реклами. Конкурсне відео студентів спеціальності «Соціальна робота»

 

Приклад упровадження  технології візуалізації творів української літератури як завдання для актуалізації аналітично-синтетичних процесів мислення студентів різних спеціальностей факультету педагогіки та психології  ЦДПУ імені Володимира Винниченка

 

Презентації

60years 10.10
Завантажити презентацію
(84,4Mb)

   


Архів відео