Діяльність факультету спрямована на поетапну реалізацію державної політики і стратегії розвитку вищої освіти і науки, що визначені у Законах України  «Про освіту», «Про вищу освіту», Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»), указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та окреслені Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті.

Відповідно до стратегії соціально-економічного розвитку регіону та університету, його кадрового забезпечення, підготовка фахівців зі спеціальностей «Початкова освіта», «Соціальна педагогіка», «Практична психологія»,  «Дошкільна освіта», «Корекційна освіта» набула реальних ознак особистісно орієнтованої спрямованості.

Навчально-виховний процес забезпечують шість кафедр: кафедра педагогіки та освітнього менеджменту – завідувач – доктор педагогічних наук, професор Радул В. В.; кафедра педагогіки дошкільної та  початкової освіти – завідувач – доктор педагогічних наук, професор, Ткаченко О.М; кафедра соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології – завідувач – доктор педагогічних наук, доцент Рацул О.А.; кафедра практичної психології – завідувач – кандидат психологічних наук, доцент Горська Г.О.; кафедра методик дошкільної та початкової освіти – завідувач – кандидат філологічних наук, доцент Жигора І.В.; кафедра корекційної освіти та здоров’я людини – завідувач - кандидат педагогічних наук, професор А.Б. Рацул

На цих кафедрах працюють висококваліфіковані  викладачі: професори Довга Т.Я, Ткаченко О.М, Кравцов В. О., Мельничук С. Г., Омельяненко С. В., Радул В. В., Радул О. С., Рацул А. Б.; доценти Васецька Т. М., Горська Г. О., Горська О. О., Кіндей Л. Г., Мельничук І. Я., Потєха Л. І., Баранюк І.Г., Ткаченко О. М., Вдовенко В.В. та інші.

Кафедри об’єднують 76 викладачів, у числі яких: докторів наук, професорів  10 (13,2%%),  кандидатів наук, професорів – 5 (6,6%), кандидатів наук, доцентів – 47 (61,8%), кандидатів педагогічних наук, старших викладачів – 6 (7,9%), асистентів – 8 (10,5%). Всього на факультеті працює 68 (89,5%) викладачів із вченими ступенями і званнями.

Відео

Посвята у студенти ЦДПУ 2018 року

 
Презентація студентів факультету педагогіки та психології на Х Фестивалі молодіжної книги на вулиці Дворцовій.

 

Сузір’я майбутніх зірок

 

Презентації


Архів відео