logo cdpu

В умовах інтеграційних процесів у світовій економіці та посилення міжнародних дипломатичних, наукових та міжкультурних контактів вивчення іноземних мов є життєвою необхідністю, запорукою успіху в різних сферах життя.

Заснований у 1983 році факультет іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (ЦДПУ) надає можливість досконало вивчити англійську, німецьку, іспанську мови, культуру та звичаї їх носіїв. Він є одним із найчисленніших за кількістю студентів ЦДПУ, адже налічує на сьогодні 615 студентів усіх форм навчання, висококваліфіковану підготовку яких за освітньо-професійними програмами «Бакалавр», «Магістр» та «Доктор філософії» ведуть 4-ри професори, 21 доцент, 8 кандидатів наук, старших викладачів, 3 старші викладачі та 3 викладачі.

Діяльність факультету спрямована на допомогу українським школам у розв’язанні проблеми кадрового забезпечення вчителями Кіровоградської області та України загалом, усебічно озброєними філологічною наукою, обдарованих вихователів та наставників молоді. Окрім того, ми готуємо висококваліфікованих перекладачів та фахівців з прикладної лінгвістики, приділяємо увагу розвитку української наукової думки, дбаємо про духовність як елемент повноцінного становлення незалежної держави.

Справжнім мірилом рівня нашого факультету є вдячні відгуки випускників та їх роботодавців. За роки навчання наші студенти не лише докладно вивчають обрану галузь знань, але й активно займаються науковою діяльністю, беруть участь у позааудиторних культурних та спортивних заходах, студентському самоврядуванні та програмах міжнародного академічного обміну. Уся навчальна та виховна робота проводиться під керівництвом Вченої ради факультету на чолі з деканом факультету іноземних мов, Заслуженим працівником освіти України, професором Олександром Миколайовичем Білоусом та його заступників з навчально-методичної роботи, викладача Лариси Миколаївни Кіт та з навчально-виховної роботи, кандидата філологічних наук, доцента Надії Вікторівни Іваненко.

q

 

Випусковими кафедрами факультету іноземних мов є – кафедра «Англійської мови та методики її викладання», кафедра «Німецької мови та методики її викладання» та кафедра «Перекладу, прикладної та загальної лінгвістики».

До професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов належать професори – О.А. Семенюк (ректор університету), О.М. Білоус, В.Ю. Паращук, доктор філологічних наук, доцент А.Л. Міщенко; доценти – Л.О. Ярова, І.Є. Снісаренко, І.В. Пянковська, Г.П. Апалат, О.В. Арделян, О.С. Бондаренко, К.Л. Бондаренко, Т.О. Дацька, О.В. Долгушева, Н.В. Іваненко, Т.В. Кібальнікова, В.Ю. Кочубей, Т.О. Лелека, І.А. Лівицька, А.М. Ляшук, А.В. Поліщук, М.М. Тарнавська, Т.І. Труханова, Т.С. Токарєва, Т.А. Хоменко, І.А. Чернишенко; кандидати наук, старші викладачі – Н.В. Божко, М.М. Верезубенко, К.В. Головенко, С.В.Олійник, Б.В. Стасюк, А.В. Степаненко, Т.В. Тарануха, О.О. Чорна; старші викладачі – О.І. Білоус, Н.Р. Воронкова, Т.В. Савенко та викладачі – Ю.М. Верещак, Л.М. Кіт, В.М.Коваленко. Увесь професорсько-викладацький склад факультету має вагомі наукові та методичні здобутки.

З допоміжного персоналу на факультеті активно задіяні в навчально-виховному процесі завідувач лабораторіями О.Г. Морозов та три старші лаборанти Я.Ю. Бершацька, С.М. Світлова, А.С.Васильченко.

Серед викладачів факультету іноземних мов є випускники Берлінського Гумбольдт-університету (О.М. Білоус і О.І. Білоус) та Лейпцігського університету (Н.Р. Воронкова).

prepod.jpg

Більшість науковців пройшли стажування у вузах Англії, США, Австралії, Німеччини, Австрії, Швейцарії. Яскравим прикладом цьому може слугувати той факт, що лише за останні п’ять років (2014-2019 рр.) одинадцять викладачів факультету іноземних мов виграли гранти та пройшли наукове стажування у вишах Австрії, Англії, Німеччини, Польщі, з якими факультет іноземних мов має довгострокові Угоди про наукову та академічну співпрацю – О.М. Білоус та Б.В. Стасюк (Центр перекладознавства Віденського університету), Т.В. Тарануха (Інститут германістики Віденського університету), І.А. Лівицька (Інститут англістики Віденського університету), К.В. Головенко (Інститут теоретичного та прикладного перекладознавства Грацького університету імені Карла і Франца/Австрія), Н.В. Іваненко (Оксфордський університет, Даремський університет/Великобританія), А.Л. Міщенко (Педагогічний інститут землі Штирія/Австрія), І.В. Пянковська (університет міста Ульм/Німеччина), О.А. Семенюк та О.М. Білоус (Педагогічний інститут землі Штирія/Австрія, Грацький університет імені Карла і Франца/Австрія, університет міста Вроцлав/Польща), Ю.М. Верещак (Міжнародний центр молоді м. Освенціум/Польща), А.Ю.Альошина (університет імені Йоганна Гутенберга м.Майнц/Німеччина). За останні п’ять років чотирнадцять студентів магістратури факультету іноземних мов отримали стипендії за підтримки фонду імені Ганнса Зайделя/Німеччина та пройшли двомісячне навчання/стажування в університетах Німеччини міст Ерланген, Майнц, Кельн, Регенсбург.

qq

Факультет іноземних мов завдячує усім своїм успіхам нашим славним попередникам. Багато із яких уже, на превеликий жаль, пішли із життя. Вічна пам’ять і вдячність професорам Д.А. Євгененку і Б.В. Кучинському, доцентам Т.Д. Зеленку, В.П. Натал’їну, В.О. Хрипуну, М.І. Данілко, які стояли у витоків створення факультету іноземних мов, та низький уклін нашим дорогим і любимим колегам-ветеранам, які є взірцем і дороговказом для майбутніх звершень факультету! З кожним роком факультет нарощує обсяги друкованої навчально-методичної та наукової продукції, спонукає викладачів до подальшого наукового зростання.

За своїм науковим потенціалом кафедри факультету упевнено входять до десятки кращих кафедр університету. Щороку ми проводимо наукові конференції та семінари для студентства та викладачів. Особливий статус має міжнародна науково-практична конференція „Мови і світ: дослідження та викладання”, яка бере свій початок у 2007 році.

Факультет іноземних мов з кожним роком розширює зв’язки із закордоном. Починаючи з 1994 року, на факультеті щорічно читають лекції та проводять практичні і семінарські заняття та майстер-класи висококваліфіковані викладачі з Австрії, Англії, Німеччини, Франції та США.

Факультет пишається тісною співпрацею з Фондом імені Ганнса Зайделя міста Мюнхен, Австрійсько-українським бюро з питань освіти, науки і культури міста Львів (OeAD), Інформаційним центром німецьких академічних обмінів міста Київ (DAAD), Монтклерським університетом (США), Оксфордським університетом (Великобританія), Інститутом теоретичного та прикладного перекладознавства Грацького університету імені Карла і Франца (Австрія), Віденським університетом, Інститутом іноземних мов та перекладу міста Мюнхен (Німеччина), Ульмським університетом (Німеччина), університетом Заарланд (Німеччина), університетом м.Падуя (Італія), Технічним університетом міста Кельн (Німеччина), Левенсським католицьким університетом (м. Левен, Бельгія), Педагогічним університетом землі Штирія/м. Грац Австрія, Братиславським університетом (Словакія), Вроцлавським університетом (Польща), Університетом Сорбона (Франція).

Багато студентів щороку проходять стажування в університетах США, Німеччини та Австрії та семестрові навчання у Балтській Академії (Польща). Ефективній роботі факультету, не в останню чергу, сприяє сучасна ресурсна база (найсучасніші фонолабораторії, комп’ютерні класи, Австрійська фахова бібліотека імені Бернгарда Штільфріда з її читальним залом та її фондами понад 5000 екземплярів, ліцензований МОН України Мовний центр, Інформаційний Центр Європейського союзу, затишні аудиторії).

Наш факультет іноземних мов є одним з небагатьох в Україні факультетом, який завдяки спонсорам з Німеччини та Австрії, долучився до найсучасніших у світі ліцензованих програм SLD Trados, Across, MemoQ, Deja vu (DVX), Passollo, CLAT. Уміння працювати з цими програмами дає нашим випускникам великі шанси на пріоритетне працевлаштування в галузі перекладу та прикладної лінгвістики по всій Україні та за кордоном. Факультет відзначається старанністю, креативністю й працелюбством своїх студентів, які щодня займаються важкою справою – вивченням іноземних мов, інших культур та відкриттям нових світів.

Наш секрет успіху – у спільній невтомній праці, славних традиціях факультету та необмежених перспективах, які слугують потужним стимулом до подальшого вдосконалення і академічного зростання!

VIVAT FACULTAS!
VIVAT ACADEMIA!
VIVAT PROFESSORES!

З великою повагою і любов’ю,
Заслужений працівник освіти України,
декан, професор О.М. Білоус