logo cdpu

В умовах інтеграційних процесів у світовій економіці та посилення міжнародних дипломатичних, наукових та міжкультурних контактів вивчення іноземних мов є життєвою необхідністю, запорукою успіху в різних сферах життя.

Заснований у 1983 році факультет іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка надає можливість досконало вивчити англійську, німецьку, іспанську мови, культуру та звичаї їх носіїв. Він є одним із найчисленніших за кількістю студентів, адже налічує на сьогодні 570 студентів усіх форм навчання, висококваліфіковану підготовку яких ведуть 4-ри професори, 23 доценти, 14 кандидатів наук, старших викладачів, три старші викладачі та 7 викладачів.

Діяльність факультету спрямована на допомогу українським школам у розв’язанні проблеми кадрового забезпечення вчителями Кіровоградської області та України загалом, усебічно озброєними філологічною наукою, обдарованих вихователів та наставників молоді. Окрім того, ми готуємо висококваліфікованих перекладачів, фахівців з прикладної лінгвістики , приділяємо увагу розвитку української наукової думки, дбаємо про духовність як елемент повноцінного становлення незалежної держави.

Справжнім мірилом рівня нашого факультету є вдячні відгуки випускників та їх роботодавців. За роки навчання наші студенти не лише докладно вивчають обрану галузь знань, але й активно займаються науковою діяльністю, беруть участь у позааудиторних культурних та спортивних заходах, студентському самоврядуванні та програмах міжнародного академічного обміну.

Уся навчальна та виховна робота проводиться під керівництвом Вченої ради факультету на чолі з деканом, професором Олександром Миколайовичем Білоусом та його заступників з навчально-методичної роботи, кандидата педагогічних наук, доцента Арделян Олени Вікторівни та з навчально-виховної роботи, доцента Надії Вікторівни Іваненко.

q

 

Випусковими кафедрами факультету іноземних мов є – кафедра «Англійської мови та методики її викладання», кафедра «Німецької мови та методики її викладання» та кафедра «Перекладу, прикладної та загальної лінгвістики».

До професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов належать професори – О.А.Семенюк (ректор університету), С.І. Шандрук, О.М.Білоус, В.Ю.Паращук, доктор філологічних наук, доцент А.Л.Міщенко; доценти – Л.О.Ярова, І.Є.Снісаренко, І.В.П’янковська, Г.П.Апалат, О.В.Арделян, О.С.Бондаренко, К.Л.Бондаренко,  Т.О.Дацька, О.В.Долгушева, Н.В.Іваненко, Т.В.Кібальнікова, В.Ю.Кочубей, І.А.Лівицька, А.М.Ляшук, А.В.Поліщук,  М.М.Тарнавська, Т.І.Труханова, Т.С.Токарєва, Т.А.Хоменко, І.А.Чернишенко; кандидати наук, старші викладачі – Н.В.Божко, М.М.Верезубенко, К.В.Головенко,    Т.О.Лелека, О.С.Олійник, Б.В.Стасюк, А.В.Степаненко, Т.В.Тарануха, О.О.Чорна; старші викладачі – О.І.Білоус, Н.Р.Воронкова, Т.В.Савенко; та викладачі – Ю.М.Верещак, Л.М.Кіт. Усі вони мають вагомі наукові та методичні здобутки.

З допоміжного персоналу на факультеті активно задіяні в навчально-виховному процесі завідувач лабораторіями – О.Г.Морозов та три старші лаборанти – Я.Ю. Бершацька, А.С. Васильченко, С.М. Світлова.

Серед викладачів факультету іноземних мов є випускники Берлінського (О.М.Білоус, О.І.Білоус) та Лейпцігського (Н.Р.Воронкова) університетів.

prepod.jpg

Більшість науковців пройшли стажування у вузах Англії, США, Австралії, Німеччини, Австрії, Швейцарії. Яскравим прикладом цьому може слугувати той факт, що лише за останні три роки (2014-2017 рр.) дев’ять викладачів факультету іноземних мов виграли гранти та пройшли наукове стажування у вишах Австрії,  І.А. Лівицька (Інститут англістики Віденського університету), О.М.Білоус та Б.В. Стасюк (Центр перекладознавства Віденського університету), Т.В.Тарануха (Інститут германістики Віденського університету), К.В.Головенко (Інститукт теоретичного та прикладного перекладознавства Грацького університету імені Карла і Франца/Австрія), Н.В.Іваненко (Оксфордський університет, Даремський університет/Великобританія), А.Л.Міщенко (Педагогічний інститут землі Штирія/Австрія), І.В.Пянковська (університет міста Ульм/Німеччина), О.М.Білоус (Педагогічний інститут землі Штирія/Австрія, Грацький університет імені Карла і Франца, Університет міста Вроцлав/Польща).

qq

Факультет іноземних мов завдячує усім своїм успіхам нашим славним попередникам, які стояли у витоків створення факультету. Багато із яких уже, на превеликий жаль, пішли із життя.Вічна пам’ять і вдячність професорам Д.А.Євгененку і Б.В. Кучинському, доцентам Т.Д.Зеленку, В.П.Наталїну, В.О.Хрипуну, М.І. Данилко  та низький уклін нашим дорогим і любимим колегам-ветеранам, з якими ми разом відсвяткували своє славне 35-ти річчя та з радістю відсвяткуємо 40-ка річчя!

З кожним роком факультет нарощує обсяги друкованої навчально-методичної та наукової продукції, спонукає викладачів до подальшого наукового зростання. За своїм науковим потенціалом кафедри факультету упевнено входять до десятки кращих кафедр університету.

Щороку ми проводимо наукові конференції та семінари для студентства та викладачів. Особливий статус має міжнародна науково-практична конференція „Мови і світ: дослідження та викладання” , яка бере свій початок у 2007 році..

Факультет іноземних мов з кожним роком розширює зв’язки із закордоном. Починаючи з 1994 року, на факультеті щорічно читають лекції та проводять практичні і семінарські заняття та майстер-класи висококваліфіковані викладачі з Англії, США, Німеччини та Австрії.

Факультет пишається тісною співпрацею з Фондом імені Ганнса Зайделя міста Мюнхен, Австрійсько-українським бюро з питань освіти, науки і культури міста Львів (OeAD), Інформаційним центром німецьких академічних обмінів міста Київ (DAAD), Монтклерським університетом (США), Оксфордським університетом (Великобританія), Інститутом теоретичного та прикладного перекладознавства Грацького університету імені Карла і Франца (Австрія), Центром перекладознавства Віденського університету, Інститутом іноземних мов та перекладу міста Мюнхен (Німеччина), Ульмським університетом (Німеччина), університетом Заарланд (Німеччина), університетом м.Падуа (Італія), Технічним університетом міста Кельн (Німеччина), Левенсським католицьким університетом (м. Левен, Бельгія), Педагогічним університетом землі Штирія/Австрія, Братиславським університетом (Словакія), Вроцлавським університетом (Польща) тощо. Багато студентів щороку проходять стажування в університетах США, Німеччини та Австрії та семестрові навчання у Балтській Академії (Польща).

Ефективній роботі факультету, не в останню чергу, сприяє сучасна ресурсна база (сучасні фонолабораторії, комп’ютерні класи, австрійська фахова бібліотека імені Бернхарда Штільфріда з її читальним залом та її фондами понад 4500 екземлярів, ліцензований МОН України Мовний центр, затишні аудиторії).

Наш факультет іноземних мов є одним з небагатьох в Україні факультетом, який завдяки спонсорам з Німеччини та зарубіжним партнерам, долучився до найсучасніших у світі ліцензованих програм SLD Trados, Across, MemoQ, Déjà vu (DVX), Passollo, CLAT. Уміння працювати з цими програмами дає нашим випускникам великі шанси на пріоритетне працевлаштування в галузі перекладу та прикладної лінгвістики по всій Україні та за кордоном.

Факультет відзначається старанністю, креативністю й працелюбством своїх студентів, які щодня займаються важкою справою – вивченням іноземних мов, інших культур та відкриттям нових світів.

Наш секрет успіху – у спільній невтомній праці, славних традиціях факультету та необмежених перспективах, які слугують потужним стимулом до подальшого вдосконалення і академічного зростання!

VIVAT FACULTAS!
VIVAT ACADEMIA!
VIVAT PROFESSORES!

З великою повагою і любов’ю декан, проф.О.М. Білоус