Слід окремо сказати про результати проходження педагогічної та тренерської практики студентами-випускниками як основної форми практичної підготовки до роботи в умовах спортивної школи.

Метою тренерської практики є розвиток у студентів уміння здійснювати тренерську діяльність з різних видів спорту у навчально-виховних закладах на базі сформованих знань, основ теорії і методики обраного виду спорту, педагогіки та психології, уміння поєднувати теоретичні знання майбутніх тренерів з методики тренування з виду спорту; забезпечення практичного пізнання студентами закономірностей професійної діяльності та оволодіння способами її організації, уміння вирішувати конкретні методичні завдання згідно з умовами педагогічного процесу; виховання у студентів потреби систематично поновлювати свої знання й творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

У процесі тренерської практики відбувається: виховання у студентів стійкого інтересу до професії тренера, потреби у фаховій самоосвіті; закріплення, поглиблення та синтезування психолого-педагогічних, методичних і фахових знань у процесі їх використання для вирішення конкретних навчальних завдань; свідоме застосування студентами теорії навчання у практичній діяльності, усвідомлення її професійної значущості; формування і розвиток професійних навичок та вмінь; розвиток вміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об’єктивну самооцінку своєї педагогічної діяльності; ознайомлення із сучасним етапом навчально-виховної роботи у школі, передовим педагогічним досвідом; вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної професії.