Підготовка вчителів англійської мови в нашому закладі починається в 1949 році. Із середини 1950-х pоків іноземна мова вивчалась як другий фах. У цей час функціонувала кафедра іноземних мов, на якій працювало 22 викладачі. 
У 1962 році КДПІ імені О.С.Пушкіна вийшов на етап створення окремого факультету англійської мови. 1 вересня 1964 р. було створено кафедру англійської філології. Її очолив кандидат філологічних наук Линський С.С. До складу кафедри входили досвідчені викладачі-практики: С.А. Розенцвейг, Д.Я. Пінчук, а також випускники 2-річних курсів при Київському педагогічному інституті іноземних мов: М.І. Бойко, Г.Г. Кузнецова, Л.Ф. Грицюк, Г.Л. Стрельчук. 
У 1969 році завідуючим кафедрою став кандидат педагогічних наук А.А.Кернер. Він написав монографію «Структурно-функціональні особливості англійських розмовних формул». Доценти Линський і Розенцвейг видали навчальний посібник «Історія англійської мови». Викладачі виступали на всесоюзних і міських наукових конференціях у Москві, Ленінграді, Липецьку, Володимирі. У 1960-х роках кафедра запрошувала для читання спецкурсів і наукових консультацій відомих учених. Діяли гуртки англійської філології, методики викладання іноземної мови, країнознавства, лексикології. 
У 1979 р. здійснено перший набір студентів спеціальності «Вчитель англійської та німецької мов середньої школи» із п'ятирічним терміном навчання. Кафедра англійської філології працювала в новому 7-поверховому навчальному корпусі і мала доступ до 2 фонолабораторій, 5 фонокабінетів, 14 спеціалізованих кабінетів. 
У 1976 р. завідуючою кафедрою англійської філології було обрано кандидата філологічних наук Н.М.Орєхову. У 1970-х роках проводилася робота з професіоналізації процесу навчання, у чому позитивну роль відіграли розмовний англійський клуб, драмгурток, хоровий колектив. 
У 1979 р. відбулася реорганізація кафедр англійської мови та англійської філології. Перша займалася відтепер викладанням практичних дисциплін з І по V курс, а друга – теоретичних. Це привело до перерозподілу викладачів між кафедрами.
Кафедра англійської філології на початку 1980-х років мала у своєму складі 8 викладачів. Із 1985 р. кафедрою керувала старший викладач Л.Ф.Грицюк. У 1987 р. після об'єднання кафедр утворено кафедру англійської мови і філології, яку очолив доцент В.О.Хрипун.
У 1983 р. створено кафедру німецької мови. Її викладачі виступали у різних школах, на семінарах учителів іноземної, мови при обласному інституті удосконалення вчителів, видавали навчальні посібники, покликані оптимізувати процес навчання школярів активним мовним діям. На початку 1990-х років колектив кафедри провів велику роботу із забезпечення навчального процесу сучасними науково-методичними матеріалами, які б заповнили прогалини колишніх радянських підручників. У навчальному процесі почали широко використовуватись 14 навчальних посібників Д.А.Євгененка, Б.В.Кучинського, О.О.Гуменюка, О.М.Білоуса, Г.В.Михайлової. Завідуючий кафедрою, професор, заслужений працівник народної освіти України Д.А.Євгененко за 40 років вузівської роботи мав 94 друковані праці (180 др.арк.), у т.ч. 12 навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти для учнів і вчителів шкіл України. На той час професор, заслужений працівник народної освіти України, член-кореспондент Аерокосмічної Академії України Б.В.Кучинський видав 41 друковану роботу (70 др.арк.), у т.ч. кілька підручників для вузів. На запрошения Міжнародної спілки Гете Інституту викладач Воронкова Н.Р. працювала у січні-лютому 1997 р. над своєю темою наукового дослідження в Штутгарті і Веймарі. У вересні-жовтні наступного року за згодою Київського бюро Гете-інституту Токарєва Т.С. працювала над темою своєї наукової роботи в бібліотеках Мюнхена і Веймара. 
З 1991 р. на кафедрі англійської мови і філології працювало 26 осіб. У 1994 р. на базі кафедри створено 2 кафедри. Кафедра англійської мови, якою керували доценти Л.М.Стахеєва, М.І. Данілко, забезпечувала навчальний процес I-ІI курсів англійського відділення і III—V курсів німецького відділення з фаху «Англійська мова», як друга спеціальність.
Кафедрою англійської філології тривалий час завідував доцент В.О.Хрипун. За 1996-1999 pp. тут опубліковано 46 наукових праць (110,3 др.арк.), у т.ч. 6 навчально-методичних посібників і підручників англійської мови для студентів, практикум з граматики англійської мови.
У 1996 і 1999 pp. разом із кафедрою англійської мови було організовано міжнародні семінари "Методика викладання іноземної мови у вищому навчальному закладі" та "Аудіоматеріали у методиці викладання англійської мови". Викладачі А.В.Поліщук, А.С.Леоновець, Є.Г.Даннікова Л.В.Оверченко підвищували кваліфікацію на літніх курсах А.В.Поліщук - у літній англійській школі в Лондоні, В.С.Хрипун стажувалася у Монтклерському університеті. Кафедра підтримувала тісні контакти (проведення семінарів, участь у конференціях, отримання методичних матеріалів) з Британською Радою у Києві та Одесі, Американським Домом у Києві та Американським Корпусом Миру.
У 2003 році внаслідок реорганізації кафедр було створено кафедру германської філології, що складається з двох секцій: англійської філології та німецької філології. Кафедра пишається своїми кваліфікованими викладачами. Це професор Б.В.Кучинський, доценти В.Ю.Паращук, Л.Ф.Грицюк, Г.В.Скляніченко та багато інших кандидатів наук, доцентів і викладачів, які мають вагомі наукові здобутки.