ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ (НДРС НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ (НДРС) НА ФАКУЛЬТЕТІ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

До науково-дослідної роботи на факультеті іноземних мов залучено 45% студентів денної форми. Студенти працюють у наукових гуртках і проблемних групах, отримують повний спектр інформації про загальноукраїнські студентські конференції, семінари і конкурси, міжнародні програми академічного обміну, беруть участь у всеукраїнських олімпіадах знавців іноземних мов, стипендіальних програмах тощо. Студенти старших курсів виконують великий обсяг дослідницької роботи, пов’язаної з написанням кваліфікаційної роботи, та мають досвід наукових публікацій. Факультет заохочує участь студентів у науково-дослідній роботі і є організатором студентських наукових конференцій і семінарів. 

1. Залучення студентів до виконання науково-дослідної роботи в наукових гуртках і проблемних групах

У 2016-2017 навчальному році на факультеті працює 23 наукових гуртки, у яких беруть участь 183 студенти. Функціонування гуртків та дотримання графіку засідань контролюються деканатом факультету.

2. Участь студентів у конкурсах, олімпіадах, програмах обміну студентами, освітніх проектах, програмах

Найвищого результату за останні роки досягла на Всеукраїнському етапі олімпіади зі спеціальності «Переклад» студентка перекладацького відділення факультету іноземних мов Кобилінська Ірина (німецька мова), де вона посіла 5 місце в загальному заліку, виборовши при цьому перемогу у двох номінаціях (аудіовізуальний переклад та переклад художнього тексту). Студентка спеціальності «Переклад» Лукіна Ярослава на олімпіаді з перекладу (англійська мова) посіла 17 місце. Учасницею Всеукраїнського етапу олімпіади з англійської мови та літератури стала Степаненко Зоряна, яка за підсумками змагання не змогла увійти до двадцятки найкращих. 

У 2016-2017 н.р. студенти факультету Анна Самойленко, Аліна Дромашко та Ірина Талалай взяли участь у Стипендіальній програмі «Завтра.UA», організованій Фондом В. Пінчука. Після фінального етапу змагання Аліна Дромашко посіла 97-е місце в загальному рейтингу і здобула стипендію Фонду. А. Самойленко та І. Талалай стали фіналістками конкурсу, але для отримання стипендії підсумкових балів не вистачило: 187 та 126 місця відповідно. 

На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт було подано дослідження магістранток Анастасії Бережньової-Цабій та Юлії Чобу. Наукову роботу Ю. Чобу конкурсна комісія відзначила дипломом другого ступеня.  

За підзвітний період двоє студентів факультету іноземних мов взяли участь у міжнародних програмах обміну студентів та вибороли право на стажування за кордоном протягом трьох місяців: Вишневецька Катерина (Інститут перекладу та багатомовної комунікації технічного університету міста Кельн, ФРН); Бутько Яна (Інститут перекладу міста Майнц, ФРН). 

Група студентів факультету іноземних мов взяла участь у польсько-німецько-українському семінарі “Learning from History”, який проходив 13-19 листопада 2016 року в місті Освенцим, Польща. Навесні 2017 року другу частину міжнародного семінару "Learning from History: Hate speech in Social Media" в Бад Лібенцелі відвідали шестеро студентів факультету: Мілана Юрах, Наталія Михайлова, Роман Косюг, Богдана Гева, Аліна Борщенко, Максим Корольов.

3. Участь студентів у масових формах НДРС, зокрема міжнародні, всеукраїнські студентські конференції, семінари

Щороку студенти факультету іноземних мов беруть участь у звітній науковій конференції. Учасники конференції у 2017 році (21 студент) виголосили доповіді за результатами наукових досліджень на секційних засіданнях.

4. Студентські наукові публікації та кваліфікаційні роботи

Кількість наукових публікацій студентів у «Студентському науковому віснику» у 2017 році складає 23 статті. Наукові публікації в інших виданнях України та Польщі мають у своєму доробку Зоряна Степаненко, Ірина Талалай, Анна Самойленко та Аліна Дромашко. У 2017 р. на факультеті підготовлені до захисту 14 магістерських робіт по денній формі навчання та 11 магістерських робіт на заочному відділенні. Найактивнішими учасниками НДР студентів у поточному році визнано Ірину Кобилінську та Юлію Чобу.

І. Склад секції:
Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, професор Кучинський Б.В. 
Завідувач секції - доцент Снісаренко І. Є.
Всього 11 викладачів:
     канд. наук, доцентів – 10 (що складає 92,3 %);
     викладачів - 1 (що складає 7,7 %).
У складі секції – 2 сумісника, з них – 2 внутрішніх.

ІІ. Підготовка науково-педагогічних кадрів:
Викладач секції Леонідов О. С. навчається у заочній аспірантурі КДПУ (кафедра перекладу та загального мовознавства). Наук. керівник: Снісаренко І.Є. Доцент Снісаренко І. Є. керує роботами ще двох викладачів: Оксанич М.П. (кафедра практики германських мов) та Григоренко В.А.
Доцент Паращук В. Ю. є керівником кандидатських дисертацій: викл. Шароварова С.В. та викл. Верещак Ю.М. (обидві – кафедра практики германських мов).
Під керівництвом провідних викладачів секції виконуються курсові, дипломні та магістерські роботи.

ІІІ. Науково-інноваційна діяльність кафедри.
1. Кафедральна тема, над якою працюють викладачі.
- Колектив секції англійської філології продовжує працювати над такими темами:
1. Дискурс як парадигма у вивченні мовного спілкування: лінгвістичні, риторичні, міжкультурні аспекти (розвиток соціокультурної компетенції майбутніх вчителів англійської мови). Керівник: професор Паращук В.Ю.
2. Лінгво-дидактична модель підготовки фахівців з іноземних мов: розробка професійних стандартів у світлі європейських вимог болонської конвенції. Керівник: доц. Снісаренко І.Є., доц.Труханова Т.І.

2. Зв’язок з іншими науковими та навчальними закладами.
Секція підтримує зв’язки з:
- Київським інститутом ім. Б. Грінченка (кафедрою германської філології);
- Київським національним лінгвістичним університетом (кафедри перекладу, фонетики); 
- Харківським національним університетом імені В.Каразіна (кафедра англійської філології);
- Криворізьким педагогічним університетом (кафедра англійської мови); 
- Кіровоградським обласним інститутом ІППО; 
- школами міста Кіровограда №5, №11, №14, №9, №31. 

3. Апробація та впровадження результатів дослідження.
Зусилля викладачів продовжують спрямовуватися на розбудову науково-методичної бази підготовки фахівців, особливо ОКР «бакалавр» та «магістр»: 
А) Робочою групою кафедри розроблено новий формат ДЕ, а саме зміст і структура державного кваліфікаційного іспиту (окр. бакалавр денна і заочна форми); а також для студентів ПДО.
Б) доцентом Снісаренко І.Є. розробляються нові вимоги для підготовки, написання та захисту магістерської роботи;
В) перевидано навчальні посібники:
- Практикум з інтерпретації тексту. Навчальні матеріали для студентів факультету іноземних мов (доц. Долгушева О.В., 22,7 д.а.);
- Педагогічна практика з методики викладання англійської мови - (доц. Труханова Т.І. – 5,25 д.а.).
Д) доц. Скляніченко Г.В отримала гриф Міністерства освіти ( лист № 1/11-8185 від 14.05.2013 р.) за навчальний посібник «Курс лекцій з порівняльної типології англійської та української мов»
Е) Колективом авторів розроблено та видано: 16 наукових статей у фахових виданнях.
Є) Введено у навчальний процес нові спецкурси та спецсемінари з академічного мовлення, аналізу художнього тексту, методики викладання англійської мови у середній школі. Створено робочі та навчальні програми, критерії оцінювання та наповнення НМК.
Ж) Старшим викладачем Гундаренко О. В. розроблено навчальний посібник з Основ академічного мовлення як результат річного стажування в США університеті м. Монтеррей.
З) У 2014 році викладачем Леонідовим О. С. та доцентом Кочубей В. Ю. розроблено Навчально-методичні матеріали з практики англійської мови для студентів 3 курсу (Частина 2). Ум. др. арк. - 18,6.
 
4. Проведення конференцій, семінарів та участь членів кафедри у наукових конференціях.
У 2012-13 н.р. викладачі кафедри взяли участь у таких конференціях:
1) Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» (березень 2013, Кіровоград, 7 осіб);
2) Міжнародна наукова конференція «Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика» (м. Київ, викл. Леонідов О.С.);
3)  XVIII TESOL – Ukraine National Conference «Global English – Global Decisions». ( 12-13 квітня, 2013, викл. Леонідов О.С.).

5. Міжнародні науково-освітянські зв’язки.
Старший викладач Гундаренко О.В. продовжує підтримувати науковий і методичний зв’язок із кафедрою перекладу Інституту Міжнародного Навчання за програмою «TESOL: professional interest. Professional Writing Techniques”, м. Монтеррей, США для подальшої співпраці щодо створення спільного проекту між факультетами стосовно імплементації новітніх засобів писемного мовлення студентів середніх і вищи х навчальних закладів. 

6. Науково-дослідна робота студентів.
Студентка кафедри германської філології Анна Гаврилюк брала участь у Всеукраїнській Олімпіаді знавців англійської мови, яка проводилася у квітні 2013 року в м. Київ, де виборола 17 місце серед 76 учасників. 
Студентки факультету іноземних мов Околєлова Тетяна Валентинівна та Ткаченко Наталія Вікторівна, які подавали документи до участі в стипендіальній програмі «Завтра.UA», організованій Фондом В. Пінчука, вибороли право отримувати стипендію Фонду протягом року. У конкурсі на отримання Стипендіальної програми від Фонду Віктора Пінчука у 2013-2014 н.р. беруть участь троє студентів: Тетяна Околєлова, Анастасія Остапчук, Марина Бондаренко.
Наукове дослідження Наталії Ткаченко було обране до фіналу конкурсу студентських наукових робіт, організованого Міністерством освіти і науки України, що проходив у м. Ніжин. На конференції, присвяченій захисту робіт, Наталія Ткаченко виборола диплом другого ступеня. До участі у щорічному Конкурсі студентських наукових робіт у 2013-2014 н.р. заявлено дослідження Околєлової Тетяни та Остапчук Анастасії. 
17 студентів 5-6 курсів узяли участь у секційному засіданні звітної наукової конференції в 2013 році та виголосили доповідь за результатами дослідження. 
Студентка магістратури Ткаченко Наталія виступила на пленарному засіданні загальноуніверситетської звітної студентської наукової конференції з доповіддю на тему „Структурні та синтаксичні особливості англомовного законодавчого дискурсу”. 
Найактивнішим членом студентського наукового товариства визнано Наталію Ткаченко. Позитивно оцінено науково-дослідну діяльність магістрантів факультету як найпотужнішої категорії студентів-членів студентського наукового товариства, а також студенток Околєлової Тетяни, Анни Гаврилюк, які активно займалися науковою діяльністю. 
У 2013-2014 н.р. на секції функціонує 4 наукових гуртки, членами яких є 31 студент старших курсів: 
1. Особливості навчання англійської мови в основній школі (керівник - доц. Труханова Т.І., староста - Кучеренко Яна);
2. Проблеми вербальної комунікації (керівник - доц. Паращук В. Ю., староста - Савчук Анна);
3. Типологія лексичних та дериваційних систем англійської та української мов (керівник - доц. Скляніченко Г.В., староста - Герасименко Ольга);
4. Сучасні тенденції розвитку історичної германістики (керівник - доц. Снісаренко І. Є., староста - Тараненко Дарина).
У грудні 2013 року кафедрою було проведено факультетську олімпіаду з англійської мови. У заході взяли участь 28 студентів секції англійської філології. Студенти виконували комп’ютерні тести за зразком TOEFL та IELTS, спрямовані на оцінку використання активної лексики, сформованості граматичних навичок, рівня мовленнєвої компетенції в аспекті читання й аудіювання. Переможцями олімпіади стали: А. Гаврилюк (602 гр.) – І місце, А. Остапчук (602 гр.) – ІІ місце, А. Золотницька (301 гр.) та І. Ковлєва (404 гр.) – ІІІ місце.

7. Всього праць за поточний рік.
У 2013 році опубліковано 18 праць (39,33 д.а) що на 11,16 % менше, ніж минулого року.
У 2012 році опубліковано 17 праць (50,49 д.а.).


І. Склад секції 
Завідувач кафедри – кандидат філологічних наук, професор Кучинський Б.В.
Завідувач секції – доц. Токарєва Т.С.
Всього 6 викладачів:
професорів – 1 (16,6%);
канд. наук, доцентів – 3 (50%);
старших викладачів – 1 (16,6%); 
асистентів – 1 (16,6%)
II. Підготовка науково-педагогічних кадрів:
Під керівництвом провідних викладачів секції виконуються магістерські роботи.
Асистент кафедри германської філології Богушевська Н.В. у жовтні 2013 р. закінчила навчання у заочній аспірантурі КДПУ ім. В.Винниченка (2009-2013 рр.). Науковий керівник дисертаційного дослідження – професор Кучинський Б.В. Захист планується у 2014 році.
ІІІ. Науково-інноваційна діяльність кафедри
1. Кафедральна тема, над якою працюють викладачі.
Викладачі секції німецької філології працюють над темами в галузі морфології і синтаксису, порівняльного мовознавства, світової літератури.
2. Зв'язок з іншими науковими та навчальними закладами.
Кафедра германської філології (секція німецької філології) має зв'язки з Київським національним лінгвістичним університетом, факультетом іноземних мов Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, Київським відділом Міжнародного Інституту – Гете. Кафедра підтримує зв'язки з Кіровоградським обласним інститутом ІППО, кафедрою іноземних мов КДТУ, школами міста № 18, № 25, № 35 та школою-інтернатом.
3. Апробація та впровадження результатів дослідження 
Викладачі працюють над поновленням науково-методичної бази підготовки фахівців.
Протягом 2013 року викладачами секції було опубліковано 6 статей у фахових виданнях (загальний обсяг 3,2 д.а.), підручник, матеріали до курсу (34,8 д.а.)
4. Проведення конференцій, семінарів та участь членів кафедри у наукових конференціях, семінарах. 
Викладачі секції брали участь:
1) у VIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: дослідження та викладання»(березень, 2013 р., м. Кіровоград, КДПУ ім. В.Винниченка) 
2) у звітній науковій конференції за 2012 рік (КДПУ ім. В.Винниченка), (лютий, 2013 р.) 
3) у методичному семінарі для викладачів ВНЗ „Grammatik im Deutschunterricht“, організованому Інститутом – Гете, 1-3 грудня  2013 року, м. Київ (ст. викл. Воронкова Н.Р.)
4) у методичному семінарі для викладачів ВНЗ „Менеджмент та організація навчального процесу з німецької мови“, організованому Інститутом – Гете, 15-21 квітня 2013 року ( Німеччина, м. Фрайбург (Баден-Вюртемберг), (ст. викл. Воронкова Н.Р.).
5) у методичному семінарі для викладачів ВНЗ „Методичне планування занять з німецької мови“, організованому Інститутом – Гете,  15-17 листопада 2013 року (м. Львів), (асистент Богушевська Н.В.).
IV. Міжнародні науково-освітянські зв’язки.
Кафедра продовжує підтримувати зв’язки з Київським філіалом Інституту-Гете федеральної служби Німеччини у справах шкіл за кордоном та Австрійським інститутом культури південно-західної Європи (м. Відень).
V. Науково-дослідна робота студентів.
У 2012-2013 н.р. працювало 4 гуртки, які досліджують питання лінгвістики та використання нових технологій у навчанні іноземних мов. У гуртках беруть участь 36 студентів. Гуртками керують проф. Кучинський Б.В., доц. Токарева Т.С., ст. викл. Воронкова Н.Р., доц. Хоменко Т.А.
У 2013 н.р. опубліковано 4 статті студентів, спеціальності «Мова та література (німецька)» у «Студентському науковому віснику» КДПУ ім. В. Винниченка. Загальним обсягом 1,2 д.а. 
У 2012-2013 н.р. захищено 4 магістерські роботи з німецької філології і 1 дипломну роботу. З них: 4 роботи студентів денної форми навчання (науковий керівник професор Кучинський Б.В.) та 1 дипломна робота денної форми навчання (науковий керівник доц. Хоменко Т.А.)
У квітні 2013 року проходила звітна студентська наукова конференція за 2012 н.р. На засіданні секції німецької філології (керівник секції конференції – професор Кучинський Б.В.) виступили з доповідями 5 студентів.