snisarenko

Учений ступінь, звання

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови та методики її викладання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:

Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.Винниченка, 1995 р. (ЛМ000121 від 16 червня 1995 р.);  Спеціальність: англійська та німецька мови;  Кваліфікація: вчитель англійської та німецької мов

Аспірантура 1998 – 2000 р.

Тема кандидатської дисертації:

«Інфінітивна конструкція з прийменником for у середньо-англійській мові: семантика та функціонування», 2002 р.

Посади, досвід роботи:  

за роки роботи в університеті пройшла шлях від асистента (1995) до завідувача кафедри англійської мови та методики її викладання (2017).

 

apalatКандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.К. Винниченка за спеціальністю “ Англійська та німецька мови”, 1996 рік
Аспірантура: Київський Національний Лінгвістичний Університет, 2002 рік

Тема дисертації та рік захисту:
«Структура, семантика і прагматика текстів-інтерв’ю» (на матеріалі сучасної англомовної преси), 2003 рік

ardelyan

Учений ступінь, звання

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання

 

Заклад, у якому здобуто вищу освіту, рік випуску:

Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1988.

Аспірантура: 1998-2001.

Докторантура: 2009-2012.

 

Тема дисертації та рік захисту:

Кандидатська дисертація: «Дидактичні умови формування загальнопізнавальних умінь і навичок у молодших школярів (на матеріалі вивчення англійської мови)» (2002).

Докторська дисертація: «Оніми у складі фразеологічних одиниць: специфіка функціонування та еволюція (на матеріалі слов’янських, германських та романських мов)».

 Посади, досвід роботи: за роки роботи в університеті пройшла шлях від викладача (1989 рік) до доцента (2005 рік). Займала посаду завідувачки кафедрою практики германських мов (2004-2009); керівник загально-кафедральної теми науково-дослідної роботи: “Когнітивно-комунікативний та лінгво-методичний підходи до вивчення германських мов в умовах запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні ”. Код за ЄДРПОУ – 02125415 (2016-2018).

 Коло наукових інтересів: фразеологія, ономастика.

bozhko n vНаукове звання: кандидат педагогічних наук.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту, рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 1997 р.

Аспірантура: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, з 2003 по 2006 рр.

Тема кандидатської дисертації та рік захисту: «Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до організації розумової діяльності учнів», 2011 р.

Посади, досвід роботи: старший викладач, стаж – 22 роки ( працює в цьому закладі з 1997 року).

Коло наукових інтересів: інтеркультурна компетентність, лінгвосоціокультурна компетентність, підготовка майбутнього вчителя іноземної мови, тестовий контроль, інноваційність, мотиваційна сфера.

Дисципліни, які викладає: Практика усного та писемного мовлення, Практичний курс англійської мови, Практичний курс німецької мови, Практична граматика англійської мови.

Учений ступінь, звання

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка, 1997.

Аспірантура 1998 - 2001 р.

Тема дисертації та рік захисту:

Динаміка фонетичної структури слова в аспекті сучасної американської вимовної норми (на матеріалі лексикографічних джерел), 2002 р.

 Посади, досвід роботи: Викладач, старший викладач, доцент кафедри германської філології (2006-2017 рр.), заступник декана факультету іноземних мов (2003-2007 рр.), доцент кафедри англійської мови та методики її викладання (з 2017 р.).

Коло наукових інтересів: актуальні питання фонетики,  граматики англійської мови, лінгво/країнознавства.

Дисципліни, які викладає: країнознавство Великої Британії та США, практична граматика англійської мови, практична фонетика англійської мови, теоретична фонетика англійської мови, практика усного та писемного мовлення.

Нагороди та досягнення: подяки та грамоти ЦДПУ ім. В.Винниченка, міської та обласної адміністрацій.

Відомчі відзнаки: Подяка Міністерства освіти і науки України (2018р.).

dolgusheva

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання
Кандидат філологічних наук, доцент

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В. Винниченка, 1995

Аспірантура: Київський державний лінгвістичний університет, 1997-2000

Тема кандидатської дисертації та рік захисту: Типологія комічного в художній прозі І.С.Нечуя-Левицького і Марка Твена (спеціальність: 10.01.05 –порівняльне літературознавство), 2002 рік.

Посади за роки роботи в ЦДПУ ім. В.Винниченка: асистент, викладач, старший викладач, доцент кафедри германської філології, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання.

ORCID: 0000-0001-9558-5846

Коло наукових інтересів: стилістика, література Великої Британії та США, літературознавча компаративістика, інтерпретація тексту.

Дисципліни, які викладає: література Великої Британії та США, практика усного та писемного мовлення з філологічним читанням.

ivanenko n vКандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання, заступник декана з навчально-виховної роботи факультету іноземних мов

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка, 1999.
Аспірантура 2001 - 2005 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Лексико-семантичне поле добро в англійській та українській мовах, 2008 р.

kibalnikova tКандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, 1998.

Тема дисертації та рік захисту:
Заголовок як компонент структури українського поетичного тексту (спеціальність: 10.01.01 – українська мова), 2004 рік.

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: асистент, аспірант, старший викладач, обраний доцент кафедри германської філології; заступник декана з навчально-методичної роботи (у 2005-2007 роках), доцент кафедри германської філології, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, 1998.
Аспірантура:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, 2000-2003.
Тема кандидатської дисертації та рік захисту:
Особливості вимовного акценту в англійському мовленні українців: фонемний та фонетичний аспекти, 2006 рік.
Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка:
асистент, старший викладач, доцент кафедри германської філології, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання

livytskaКандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, 1999 рік.
Аспірантура 2003-2006 р.

Тема кандидатської дисертації та рік захисту:
Психологізм прози Л.Первомайського 1960-1970 рр. (2008 рік)

Посади, досвід роботи: за роки роботи в університеті пройшла шлях від асистента до доцента кафедри практики германських мов. Займала посади асистента кафедри англійської філології (1999), викладача кафедри теорії і практики перекладу германських мов (2006-2008), старшого викладача кафедри практики германських мов (2008-20013 рр.), обраного доцента кафедри практики германських мов (2013-2014), доцента кафедри практики германських мов (з 2014 по теперішній час)

lyashuk Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна (англійська і німецька мови), 1996 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Семантична структура юридичних термінів української та англійської мов (спеціальність: 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство), 2007

Дисципліни, які викладає: практичний курс англійської мови, практична граматика, основи публічного мовлення

paraschukКандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1975.

Тема дисертації та рік захисту:
Фонематичне варіювання в структурі англійської лексики (спеціальність: 10.02.04 – германські мови), 1989 рік.

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: викладач, старший викладач, доцент, обраний професор, декан факультету іноземних мов

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В. Винниченка, 1995.

Тема дисертації та рік захисту:
Норма і варіативність у системі дифтонгів британського та американського варіантів англійської мови (спеціальність: 10.02.04 – германські мови), 2002 рік.

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: викладач, обраний доцент, доцент кафедри германської філології

truhanovaКандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Далекосхідний державний університет (м. Владивосток), 1975.

Тема дисертації та рік захисту:
Індивідуалізація навчання професійно-орієнтованого читання англійською мовою студентів технікумів і коледжів економічного профілю, 2001 рік.

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: викладач, старший викладач, обраний доцент, доцент кафедри германської філології

savenkoСтарший викладач кафедри англійської мови та методики її викладання

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Ростовський-на-Дону державний педагогічний інститут, Англійська і німецька мови, 1982 р.
Навчання в аспірантурі 1994-1997 рр.

Дисципліни, які викладає:
Практика усного та писемного мовлення, практична граматика, методика викладання англійської мови

svitlovaСтарший лаборант кафедри кафедри англійської мови та методики її викладання