svitlovaСтарший лаборант кафедри

savenkoСтарший викладач

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Ростовський-на-Дону державний педагогічний інститут, Англійська і німецька мови, 1982 р.
Навчання в аспірантурі 1994-1997 рр.

Дисципліни, які викладає:
Практика усного та писемного мовлення, практична граматика, методика викладання англійської мови

lyashuk Кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики германських мов

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна (англійська і німецька мови), 1996 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Семантична структура юридичних термінів української та англійської мов (спеціальність: 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство), 2007

Дисципліни, які викладає: практичний курс англійської мови, практична граматика, основи публічного мовлення

livytskaКандидат філологічних наук, доцент

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, 1999 рік.
Аспірантура 2003-2006 р.

Тема кандидатської дисертації та рік захисту:
Психологізм прози Л.Первомайського 1960-1970 рр. (2008 рік)

Посади, досвід роботи: за роки роботи в університеті пройшла шлях від асистента до доцента кафедри практики германських мов. Займала посади асистента кафедри англійської філології (1999), викладача кафедри теорії і практики перекладу германських мов (2006-2008), старшого викладача кафедри практики германських мов (2008-20013 рр.), обраного доцента кафедри практики германських мов (2013-2014), доцента кафедри практики германських мов (з 2014 по теперішній час)

ivanenko n vКандидат філологічних наук, доцент, заступник декана з навчально-виховної роботи факультету іноземних мов

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка, 1999.
Аспірантура 2001 - 2005 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Лексико-семантичне поле добро в англійській та українській мовах, 2008 р.