На кафедрі спеціальної освіти та здоров’я людини Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка разом з кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного унівеситету імені А.С. Макаренка у квітні 2021 року з метою налогодження взаємодії освіти і ринку праці відбулося засідання стейкхолдерів спеціальності 016 Спеціальна освіта.