На кафедрі методик дошкільної та початкової освіти працює 12 штатних науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями. З них: 1 доктор педагогічних наук, 1 доктор філологічних наук, 4 кандидати філологічних наук, 6 кандидатів педагогічних наук.

Темою дослідження кафедри є: «Професійна підготовка майбутнього педагога до впровадження сучасних технологій в умовах трансформації освітнього середовища».

Метою дослідження є:

  1. Вивчення та аналіз зарубіжного й вітчизняного досвіду в галузях дошкільної та початкової освіти та підготовки майбутніх вихователів ЗДО, учителів початкової школи окресленої проблеми.
  2. Розроблення навчальних програм, посібників, підручників для студентів факультету.
  3. Проведення науково-методичних конференцій, семінарів спільно з КОІППО імені Василя Сухомлинського, викладачами інших педагогічних ЗВО, учителями початкових шкіл, представниками місцевого осередку асоціації дошкільників.
  4. ідготовка монографій, науково-методичних посібників, методичних рекомендацій у галузях дошкільної та початкової освіти й підготовки майбутніх вихователів ЗДО та вчителів початкової школи.
  5. Створення експериментальних майданчиків для організації педагогічної практики та наукової роботи студентів і магістрів факультету.
  6. Залучення до наукових досліджень кафедри студентів і магістрантів.

Очікувані результати:

забезпечення комплексного й системного підходів в інноваційній підготовці студентів, магістрантів спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта, вихователів закладів дошкільної освіти та учителів початкової школи загальноосвітніх закладів до роботи в умовах Нової української школи.


 

Завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти д.п.н., професор Радул О. С. та к.п.н, доцент Прибора Т. О. виступили на пленарному засіданні з доповіддю «Театральна діяльність як засіб розвитку емоційного інтелекту дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»

Інформацію надано факультетом педагогіки, психології та мистецтв

Викладачами кафедри видано такі наукові праці:

Монографії

Навчальні посібники

Навчально-методичні посібники

Хрестоматії

Наукові журнали

Колективна наукова праця

Фахові періодичні видання