Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка (2020)

Вибіркові дисципліни освітнього рівня бакалавр

ІІ семестр

Комп’ютерні технології у роботі з дітьми

Методика навчання освітньої галузі «Мовно-літературна» іншомовна освіта

ІІІ семестр

Основи культури мовлення

ІV семестр

Методика вивчення освітньої лінії «Іноземна мова»

 

Вибіркові дисципліни освітнього рівня магістр

ІІ семестр

Сучасне українське наукове мовлення педагога

ТНД екологічного та оздоровчого циклу

Технології викладання іноземної мови в ПШ

Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»

ІІІ семестр

Методика вивчення освітньої лінії «Дитина в соціумі»

Технології викладання іноземної мови в ПШ

ТНД екологічного та оздоровчого циклу

Методика навчання інформатики

ІV семестр

Дитяча література та виразне читання

Методика вивчення дитячої літератури в початковій школі