Підготовка вчителів іноземних мов у нашому навчальному закладі бере свій початок 1949 року. Із середини 1950-х pоків іноземну мову вивчали як другий фах. У цей час функціонувала кафедра іноземних мов, на якій працювало 22 викладачі. 

1979 р. здійснено перший набір студентів спеціальності «Вчитель англійської та німецької мов середньої школи» із п'ятирічним терміном навчання. Таким чином німецьку мову почали викладати як другий фах для студентів факультету іноземних мов, який розташувався в новому 7-поверховому навчальному корпусі і мав 2 фонолабораторії, 5 фонокабінетів, 14 спеціалізованих кабінетів.
Цього ж 1979 року на факультет прийшли працювати двоє молодих викладачів німецької мови – випускники Берлінського Гумбольдт-університету (м. Берлін) – Олександр Миколайович Білоус та Ольга Іванівна Білоус, які пов’язали з факультетом все своє життя та успішно працюють і сьогодні. Ольга Іванівна стала провідним викладачем факультету, а Олександр Миколайович став професором, 1997 року очолив факультет на посаді декана і перебуває на цій посаді й зараз.
Кафедра німецької мови була створена на факультеті іноземних мов 1983 року. Очолив кафедру професор, заслужений працівник народної освіти України Дмитро Андрійович Євгененко, який за 40 років роботи у вищий школі мав 94 друковані праці (180 др.арк.), зокрема 12 навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти для учнів і вчителів шкіл України.
У складі кафедри працював також професор, заслужений працівник народної освіти України, член-кореспондент Аерокосмічної Академії України Болеслав Вікентійович Кучинський, який видав 41 друковану роботу (70 др.арк.), зокрема кілька підручників для вузів. Б.В. Кучинський тривалий час працював на посаді проректора інституту, а пізніше університету і був одним із ініціаторів створення факультету іноземних мов на базі факультету англійської мови.
Провідними викладачами кафедри також працювали доцент Тихон Дмитрович Зеленко, доцент Олександр Олександрович Гуменюк, Світлана Петрівна Артамановська, Тетяна Миколаївна Бихова, Г.В. Михайлова.
Викладач Ніна Романівна Воронкова, випускниця університету м. Лейпциг, прийшла працювати на кафедру 1987 року і до сьогодні залишається провідним викладачем кафедри.
Викладачі кафедри виступали у школах, на семінарах учителів іноземної мови при обласному інституті удосконалення вчителів, видавали навчальні посібники, покликані оптимізувати процес навчання школярів активним мовним діям. На початку 1990-х років колектив кафедри провів велику роботу із забезпечення навчального процесу сучасними науково-методичними матеріалами, які б заповнили прогалини колишніх радянських підручників. У навчальному процесі почали широко використовуватись навчальні посібники Д.А. Євгененка, Б.В. Кучинського, О.О. Гуменюка, О.М. Білоуса, Г.В. Михайлової.
Свій професійний рівень викладачі кафедри підвищували під час закордонних стажувань. На запрошення Міжнародної спілки Гете-Інституту викладач Воронкова Н.Р. працювала у січні-лютому 1997 р. над своєю темою наукового дослідження в Штутгарті і Веймарі. У вересні-жовтні наступного року за згодою Київського бюро Гете-інституту Токарєва Т.С. працювала над темою своєї наукової роботи в бібліотеках Мюнхена і Веймара.
2003 року внаслідок реорганізації кафедр було створено кафедру германської філології, що складалася з двох секцій: англійської філології та німецької філології. Кафедру очолив професор Б.В. Кучинський, а секцію німецької філології – кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна Станіславівна Токарєва.
2017 року внаслідок чергової реорганізації факультету іноземних мов була створена кафедра німецької мови та методики її викладання, яка об’єднала всіх викладачів спеціальності «Мова і література (німецька)» на освітніх рівнях «Бакалавр» і «Магістр». Очолює кафедру кандидат філологічних наук, доцент Ірина Володимирівна Пянковська.