Освітньо-професійні програми. Магістр.

Освітньо-професійна програма середня освіта (мова і література (німецька та англійська)). Магістр. 2016 р.

Освітньо-професійна програма середня освіта (мова і література (німецька та англійська)). Магістр. 2017 р.

Освітньо-професійна програма середня освіта (мова і література (німецька)). Магістр. Перехресний вступ. 2017 р.

Освітньо-професійні програми. Бакалавр.

Освітньо-професійна програма Німецька мова і література. Спеціальність 014 Середня освіта (014.022 Німецька мова і література).Додаткова спеціальність 014 Середня освіта (014.021 Англійська мова і література). Бакалавр, 2020 р.

Освітньо-професійна програма середня освіта (мова і література (німецька)). Бакалавр. 2016 р.

Освітньо-професійна програма середня освіта (мова і література (німецька)). Бакалавр. 2017 р.

Освітньо-професійна програма середня освіта (мова і література (німецька)). Бакалавр. Заочна форма. 2016 р.

Освітньо-професійна програма середня освіта (мова і література (німецька)). Бакалавр. Заочна форма. 2017 р.