Наукове звання: Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри

Заклад, у якому здобуто вищу освіту, рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.В. Винниченка, 2000.

Навчання в аспірантурі: 2003–2007 р.р.

Тема кандидатської дисертації та рік захисту: «Слова категорії стану в структурі речень німецької і української мов», 2009 р. Спеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство.

Посади, досвід роботи: асистент кафедри німецької філології (2000–2005 р.), викладач кафедри практики германських мов (2006–2010), старший викладач кафедри практики германських мов (2010–2013), доцент кафедри практики германських мов (2013–2017), доцент кафедри німецької мови та методики її викладання (з 2017 р.), завідувач кафедри практики германських мов (2011–2017), завідувач кафедри німецької мови та методики її викладання (з 2017 р.).

voronkova

Старший викладач

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Лейпцігський університет імені Карла Маркса, 1987(Німеччина).

Посади, досвід роботи
викладач, старший викладач кафедри німецької філології (1987– 2003), заступник декана факультету іноземних мов (1994–1995); заступник декана факультету іноземних мов з виховної роботи (1999–2000); старший викладач кафедри германської філології (2003–2017), старший викладач кафедри німецької мови та методики її викладання (з 2017 р.).
Досвід роботи – 32 роки.

Коло наукових інтересів:
лінгвокраїнознавство, практична граматика, практика мови, сучасні інноваційні форми і методи роботи на заняттях з німецької мови (загальноєвропейські рекомендації з вивчення іноземних мов)

Дисципліни, які викладає:
практика усного і писемного мовлення, практична граматика, країнознавство, практичний курс німецької мови.

stepanenko

Учений ступінь, звання
Кандидат педагогічних наук

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.В. Винниченка, 1993 рік.

Аспірантура: 2003-2006 роки

Докторантура:

Тема кандидатської дисертації та рік захисту: «Педагогічна діяльність і погляди Ернста Меймана», Спеціальність : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки, 2008 рік

Наукове звання
кандидат педагогічних наук

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1994

Аспірантура: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.К. Винниченка

Докторантура:

Тема кандидатської дисертації та рік захисту: Тенденції розвитку форм навчання середньої школи Німеччини в другій половині ХХ ст., 2005.

Тема докторської дисертації:

Посади, досвід роботи
доцент кафедри німецької мови та методики її викладання, досвід роботи - 23 роки.

taranuha

Наукове звання: Кандидат філологічних наук (10.02.17 - порівняльно-історичне і типологічне мовознавствo)

 Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка

 Тема кандидатської дисертації та рік захисту: “Лексичні та фразеологічні одиниці на позначення рис характеру людини в українській та німецькій мовах”, 2013

 Посади, досвід роботи: старший викладач

Коло наукових інтересів: зіставне мовознавство,  методика навчання німецької мови.

tokareva

Наукове звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім.В.К.Винниченка
рік випуску: 1994

Аспірантура: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (1998 – 2001 р.р.), Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Докторантура: -

Тема кандидатської дисертації та рік захисту: Педагогічна діяльність та педагогічна спадщина Георга Кершенштейнера (1854 – 1932), 2003 р.

Тема докторської дисертації: -

Посади, досвід роботи: асистент кафедри германських мов (1994 – 1998); навчання в аспірантурі за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (1998 – 2001); викладач кафедри німецької філології (2001 – 2003); завідуюча кафедрою німецької філології (2003 - 2004); завідувач секцією німецької філології кафедри германської філології, доцент (2004 - 2017); доцент кафедри німецької мови та методики її викладання (з 2017 р.)

Старший лаборант
кафедри німецької мови та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка