tokareva

Наукове звання: кандидат педагогічних наук, доцент

Заклад, у якому здобуто вищу освіту: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім.В.К.Винниченка
рік випуску: 1994

Аспірантура: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (1998 – 2001 р.р.), Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Докторантура: -

Тема кандидатської дисертації та рік захисту: Педагогічна діяльність та педагогічна спадщина Георга Кершенштейнера (1854 – 1932), 2003 р.

Тема докторської дисертації: -

Посади, досвід роботи: асистент кафедри германських мов (1994 – 1998); навчання в аспірантурі за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (1998 – 2001); викладач кафедри німецької філології (2001 – 2003); завідуюча кафедрою німецької філології (2003 - 2004); завідувач секцією німецької філології кафедри германської філології, доцент (2004 - 2017); доцент кафедри німецької мови та методики її викладання (з 2017 р.)

 

 

ORCID: iD 0000-0001-6898-821X

Коло наукових інтересів: методика викладання німецької мови, сучасні освітні технології у викладанні німецької мови стилістика, лексикологія.

Дисципліни, які викладає: практичний курс німецької мови, стилістика, лексикологія, методика викладання німецької мови, сучасні освітні технології у викладанні німецької мови.

Нагороди та досягнення: Почесна грамота Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (2007 р.); Грамота Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету (2008 р.); Почесна грамота управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації (2011 р.); Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації (2013 р.); Подяка Міністерства освіти і науки України (2016 р.).

Найважливіші наукові та навчальні публікації:
Монографії: -
Підручники: Токарєва Т.С., Хоменко Т.А. Стилістика німецької мови (текст і його аналіз як предмет стилістики та інтерпретація тексту). Навчальний посібник. – Кропивницький: Центрально-Українське видавництво, 2019. – 196 с. (авт. 5,8 д.а.) Затверджено до друку рішенням Вченої ради Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (протокол № 6 від 26 грудня 2018 р.)

Навчальні посібники:
1. Активний лексичний мінімум. Матеріали до курсу «Практика усного та писемного мовлення» для студентів 3 курсу, спеціальність: Мова і література (німецька). Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2017. – 84 с.(авт. 2,45 д.а).
2. Токарєва Т.С., Хоменко Т.А. Навчально-методичний посібник з аналізу тексту (на матеріалі творів німецьких письменників). - Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2018. – 132 с. (авт. 7,45 д.а.)
3. Токарєва Т.С. Deutschunterricht auf Deutsch. Навчально-методичний посібник. - Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2018. – 96 с. (5,58 д.а.)
4. Токарєва Т.С., Хоменко Т.А. Навчально-методичні матеріали для підготовки до державної атестації за освітнім рівнем «бакалавр» (спеціальність: Мова і література (німецька). - Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2019. – 112 с. (авт. 3,25 д.а.)
5. Токарєва Т.С., Хоменко Т.А. Термінологічний словник: навчально-методичний посібник для студентів 3 та 4 курсу спеціальності «Мова і література (німецька)». - Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2019. – 66 с. (авт. 1,85 д.а.)

Методичні рекомендації:
1.Степаненко А.В., Токарєва Т.С., Хоменко Т.А. Методичні рекомендації щодо проведення дослідження, написання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт / Навчально-методичний посібник. – Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2018. – 80 с.
2. Токарєва Т.С. Навчальні матеріали з курсу «Тестування та оцінювання німецької мови», ЦДПУ ім. В.Винниченка, кафедра німецької мови та методики її викладання, 2018. – 85с. (3,5 д.а.).
3. Токарєва Т.С. Навчальні матеріали з курсу «Сучасні освітні технології у викладанні іноземних мов», ЦДПУ ім. В.Винниченка, кафедра німецької мови та методики її викладання, 2018. – 102с. (4,25 д.а.)

Статті (за останні 5 років):
1.Риторика античності та її вплив на становлення стилістики // Наукові записки.-Випуск 130.- Серія: філологічні науки (мовознавство) - Кіровоград РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 530 с, с.191 – 196.
2.Організація роботи із текстами публіцистичного стилю на факультеті іноземних мов педагогічного ВНЗ // Наукові записки.-Випуск 136.- Серія: філологічні науки (мовознавство) - Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф, 2015. – 592 с, с.514 – 520.(0,5 д.а.)
3.Основні тенденції розвитку та становлення стилістики у ХVIII столітті в Німеччині // Наукові записки.-Випуск 137.- Серія: філологічні науки (мовознавство)- Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф, 2015. – 652 с, с.19 – 25. (0,5 д.а.)
4.До питання про категорію темпоральності у текстах різних функціональних стилів сучасної німецької мови // Наукові записки.-Випуск 145.- Серія: Філологічні науки – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – 646 с., с.596 – 602. (0,5 д.а.)
5.Особливості організації роботи з навчальними текстами на заняттях з практики усного та писемного мовлення на факультеті іноземних мов// Наукові записки.-Випуск 144.- Серія: Філологічні науки – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – 540 с., с.471 – 477. (0,5 д.а.)
6.Особливості вживання дієслів у різних функціональних стилях // Наукові записки. - Випуск 154. - Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – 830 с., с.716 – 722. (0,5 д.а.)
7. Іменник та його категорії через призму стилістики (на матеріалі німецької мови). - Наукові записки. – Випуск 165. - Серія: Філологічні науки – Кропивницький: видавництво «КОД», 2018. – 694 с., с.156-164. (0,5 д.а.)
8. Організація самостійної роботи учнів при вивченні німецької мови. - Наукові записки. – Випуск 165. - Серія: Філологічні науки – Кропивницький: видавництво «КОД», 2018. – 694 с., с.578-585. (0,5 д.а.)
9. Стилістичні можливості словотвору в німецькій мові. - Наукові записки. – Випуск 175. - Серія: Філологічні науки – Кропивницький: видавництво «КОД», 2018. – 923 с., с.182-188. (0,5 д.а.)
10. Особливості використанні текстового матеріалу на уроці німецької мови. – Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф.Черкасов, В.В.Радул, Н.С.Савченко та ін. – Випуск 178. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. - 286 с., с. 186-190. (0,5 д.а.).
11. Шляхи підвищення мотивації учнів до вивчення німецької мови. – Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф.Черкасов, В.В.Радул, Н.С.Савченко та ін. – Випуск 180. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. - 232 с., с. 120-125.(0,5 д.а.)

12. Токарєва Т.С., Хоменко Т.А. Робота з віршами на уроці німецької мови. – Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф.Черкасов, В.В.Радул, Н.С.Савченко та ін. – Випуск 182. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. - 273 с., с. 118-123 (авт. 0,25 д.а.).
13. Токарєва Т.С., Хоменко Т.А. Естетичне виховання учнів засобами німецької мови (на прикладі аналізу художнього тексту) / Сучасний рух науки: тези доп. ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т. 3. – 715 с., с.428-433 (авт. 0,15 д.а.)
14. Токарєва Т.С., Хоменко Т.А. Вплив казкових творів на формування соціокультурної компетенції учнів молодшого підліткового віку на уроках німецької мови // Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 57th international scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT“. Sofia, Bulgaria. 2020. Pp. 940-949 (авт. 0,25 д.а).

Конференції:
1. Х - та Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», м.Кропивницький, березень 2015 р.
2. ХІ - та Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», м.Кропивницький, березень 2016 р.
3. ХІІ - та Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», м.Кропивницький, березень 2017 р.
4. ХІІ - та Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», м.Кропивницький, 22-23 березня 2018 р.
5. ХІІІ - та Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», м.Кропивницький, 21-22 березня 2019 р.
6. Way Science ІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Сучасний рух науки», м.Дніпро, 2-3 грудня 2019 р.
7. V International Scientific and Practical Conference “Topical Issues of the Development of Modern Science„, Sofia, 15-17 January 2020.

Підвищення кваліфікації: Криворізький державний педагогічний університет, кафедра німецької мови і літератури з методикою викладання. Тема стажування: «Аналіз та узагальнення педагогічного досвіду викладачів кафедри німецької мови і літератури з методикою викладання з організації освітнього процесу з теоретичних та практичних дисциплін навчального плану ОР «бакалавр» та ОР «магістр» (10.05.2018 – 6.06.2018).
Участь у семінарах:
1. Семінар „Aufgaben, Übungen, Interaktion: Sprechen und Hören im DaF-Unterricht“, Інститут-Гете, керівник: Ніна Воронкова, м.Кропивницький, 16.05.2018 р.
2. Семінар „Fertigkeiten Lesen und Schreiben im DaF-Unterricht“, Інститут-Гете, керівник : Ніна Воронкова, м.Кропивницький, 16.05.2019 р.
3. Семінар „Lerneraktivierung 2: Arbeitsanweisungen und Fehlerkorrektur“, Інститут-Гете, керівник: Світлана Чистякова (ЦВМ Харків), м.Кропивницький, 15.10.2019 р.
4. Семінар „Lerneraktivierung 3: Arbeits- und Sozialformen“, Інститут-Гете, керівник: Світлана Чистякова (ЦВМ Харків), м.Кропивницький, 16.10.2019 р.
5. Семінар-тренінг від Pearson “Blended learning: using technology in the English classroom for teacher’s benefit”. Керівник семінару: Бруско Микола Антонович, спеціаліст з Британської автентичної літератури. М.Кропивницький, ЦДПУ ім.В.Винниченка, 17.12.2019 р.

Свідоцтва про авторське право:
1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79370 від 24.05.2018 р. Складений твір «Навчально-методичний посібник з аналізу тексту (на матеріалі творів німецьких письменників)».
2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 82122 від 11.10.2018 р. Навчальний посібник «Активний лексичний мінімум. Матеріали до курсу «Практика усного та писемного мовлення» для студентів 3 курсу, спеціальність: Мова і література (німецька)».
3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 82123 від 11.10.2018 р. Навчальний посібник «Активний лексичний мінімум. Матеріали до курсу «Практика усного та писемного мовлення» для студентів 4 курсу, спеціальність: Мова і література (німецька)».
4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84459 від 15.01.2019 р. Навчально-методичний посібник «Deutschunterricht auf Deutsch».
5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 84460 від 15.01.2019 р. Навчально-методичний посібник „Термінологічний словник для студентів 3 та 4 курсу, спеціальності «Мова і література (німецька)».
6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88324 від 08.05.2019 р. Навчально-методичний посібник «Німецька мова за професійним спрямуванням для студентів І та ІІ курсів психолого-педагогічного факультету».
7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 88506 від 11.05.2019 р. Навчально-методичний посібник «Німецька мова за професійним спрямуванням. Навчальний посібник для студентів І курсу факультету історії та права».

Електронна скринька: ttokareva@kspu.kr.ua