voronkova

Старший викладач

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Лейпцігський університет імені Карла Маркса, 1987(Німеччина).

Посади, досвід роботи
викладач, старший викладач кафедри німецької філології (1987– 2003), заступник декана факультету іноземних мов (1994–1995); заступник декана факультету іноземних мов з виховної роботи (1999–2000); старший викладач кафедри германської філології (2003–2017), старший викладач кафедри німецької мови та методики її викладання (з 2017 р.).
Досвід роботи – 32 роки.

Коло наукових інтересів:
лінгвокраїнознавство, практична граматика, практика мови, сучасні інноваційні форми і методи роботи на заняттях з німецької мови (загальноєвропейські рекомендації з вивчення іноземних мов)

Дисципліни, які викладає:
практика усного і писемного мовлення, практична граматика, країнознавство, практичний курс німецької мови.

 

Нагороди та досягнення:
низка грамот ЦДПУ ім. В. Винниченка, почесна грамота МОН України (2004 р.), відмінник освіти України (з 2007 р.).

Найважливіші наукові та навчальні публікації:
Методичні рекомендації
Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи з навчальних дисциплін «Практика усного та писемного мовлення» та «Практична граматика» «Wortschatz- und Grammatiktraining für Studenten des 3. Studienjahres. Deutsch als erstes Fach». - ЦДПУ ім. В.Винниченка, методична рада ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019, 60 с. (2,5 д.а.)

Статті (за останні 5 років):
1. Інтерпретація та лінгвістичний аналіз художнього тексту// Наукові записки.-Випуск 138.- Серія: Філологічні науки (Мовознавство)- Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 640 с, с.409 – 411. (0,5 д.а)
2.Anglizismen und Denglisch als Sprachform im heutigen Alltag Deutschlands// Наукові записки.-Випуск 145.- Серія: Філологічні науки – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – 646 с, с.54 – 56. (0,5 д.а)
3.Языковые особенности в регионах Германии// Наукові записки.-Випуск 153.- Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – 764 с, с.582 – 585. (0,5 д.а)
4. Цифрові технології: нові можливості при вивченні іноземної мови//Наукові записки.-Випуск 165.- Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «Код», 2018. – 694 с., с. 615-619.
5. Hörverstehen im Deutschunterricht//Наукові записки. - Випуск 175.- Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «Код», 2019. – 923 с., с. 849-853.

Конференції:
- ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», 23 – 24 березня 2015 року, м. Кіровоград, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Українська спілка германістів вищої школи;
-Х Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», 16–17 березня 2016 року, м. Кіровоград, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Українська спілка германістів вищої школи;
- ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», 23–24 березня 2017, м. Кропивницький, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, Українська спілка германістів вищої школи.
- 12-та Міжнародна науково- практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», 22-23 березня 2018 р., м. Кропивницький, ЦДПУ ім. В. Винниченка, факультет іноземних мов
- 13-та Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання», 21-22 березня 2019 р., м. Кропивницький, ЦДПУ ім. В. Винниченка, факультет іноземних мов
- Участь у форумі вчителів німецької мови Східної Європи та Центральної Азії.
9.06.-01.07.2019 Грузія, Тбілісі

Підвищення кваліфікації:
Гете-Інститут, місто Швебіш-Галь Баден-Вюртемберг, Німеччина, 2014 р. Тема: “Застосування сучасних методів роботи над матеріалом з країнознавчої тематики на уроках німецької мови у старших класах середньої школи”.

Електронна скринька:
ninavoronkova@ukr.net