Наукове звання
кандидат педагогічних наук

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1994

Аспірантура: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.К. Винниченка

Докторантура:

Тема кандидатської дисертації та рік захисту: Тенденції розвитку форм навчання середньої школи Німеччини в другій половині ХХ ст., 2005.

Тема докторської дисертації:

Посади, досвід роботи
доцент кафедри німецької мови та методики її викладання, досвід роботи - 23 роки.

 

ORCID:

Коло наукових інтересів: історія німецької мови, теоретична фонетика німецької мови

Дисципліни, які викладає: історія німецької мови, теоретична фонетика німецької мови, практичний курс німецької мови, практика усного та писемного мовлення, практична фонетика німецької мови.

Нагороди та досягнення:

Найважливіші наукові та навчальні публікації:
Монографії:
Підручники:
Навчальні посібники: Токарєва Т.С., Хоменко Т.А. Стилістика німецької мови(текст і його аналіз як предмет стилістики та інтерпретації тексту). - Кропивницький: центр.-укр. вид., 2019. - 196 с. (Хоменко Т.А. - 5.8 д.а.)

Методичні рекомендації 1.Токарєва Т.С., Хоменко Т.А. Активний лексичний мінімум. Матеріали до курсу «Практика усного та писемного мовлення» для студентів 3 курсу, спеціальність: Мова і література (німецька). Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2017. – 84 с.(авт. 2,.45 д.а).
2.Степаненко А.В., Токарєва Т.С., Хоменко Т.А. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт. - Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2018. - 80 с. (авт. 1,5 д.а.);
3.Токарєва Т.С., Хоменко Т.А. Навчально-методичний посібник з аналізу тексту (на матеріалі творів німецьких письменників). - Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2018. – 132 с. (авт. 7,45 д.а.)
4.Токарєва Т.С., Хоменко Т.А. Термінологічний словник. - Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2018. - 66 с. (авт. 1,85 д а );
5.Хоменко Т.А. Навчально-методичний посібник з аналізу художніх ліричних текстів. - Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2018. - 64 с. (3, 72 д а);
6.Токарєва Т.С., Хоменко Т.А. Навчально-методичні матеріали для підготовки до державної атестації за освітнім рівнем «бакалавр» (спеціальність: Мова і література (німецька). - Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2019. – 112 с. (авт. 3,25 д.а.)
7.Хоменко Т.А. Навчально-методичні матеріали з теоретичної фонетики німецької мови. - Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2019. - 70 с. (4,2 д а).
8. Долгушева О.В., Токарєва Т.С., Хоменко Т.А., Глосарій для підготовки студентів IV курсу до державної атестації за ОР «бакалавр». – Кропивницький. ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2019. – 92 с. (авт. 2,6 д.а.)

Статті (за останні 5 років):1.Реформування правопису великої та малої літери у сучасній німецькій мові// Наукові записки.-Випуск 127.- Серія: філологічні науки (мовознавство)- Кіровоград РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 570 с, с.462 - 466 . (0,5 д.а.)
2.Реформа орфографії німецької мови:написання слів разом та окремо//Наукові записки.-Випуск 138.- Серія: філологічні науки (мовознавство)- Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф, 2015. – 640 с, с.568 – 571. (0,5 д.а.)
3.Розвиток німецької орфографії у дореформений період// Наукові записки.-Випуск 146.- Серія: Філологічні науки – Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2016. – 678 с, с.621 – 627
4.Становлення графічної системи німецької мови// Наукові записки.-Випуск 154.- Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавець Лисенко В.Ф., 2017. – 830 с, с.779 – 784. (0,5 д.а.)
5. Основні підсумки орфографічної реформи німецької мови// Наукові записки.-Випуск 165.- Серія: Філологічні науки – Кропивницький: КОД, 2018. – с. 64-68. (0,5 д.а.)
6.Фонетичний принцип орфографії як фактор реформування правопису німецької мови// Наукові записки.-Випуск 175.- Серія: Філологічні науки – Кропивницький: КОД, 2019. – 923 с, с.283-287. (0,5 д.а.)

 

Конференції: 1. Міжнародна науково-практична конференція 'Мови і світ: дослідження та викладання, 2015, Кіровоград, КДПУ імені Володимира Винниченка
2.Міжнародна науково-практична конференція 'Мови і світ: дослідження та викладання, 2016, Кіровоград, КДПУ імені Володимира Винниченка
3.Міжнародна науково-практична конференція 'Мови і світ: дослідження та викладання, 2017, Кропивницький, ЦДПУ імені Володимира Винниченка
4.Міжнародна науково-практична конференція 'Мови і світ: дослідження та викладання, 2018, Кропивницький, ЦДПУ імені Володимира Винниченка
5.Міжнародна науково-практична конференція 'Мови і світ: дослідження та викладання, 2019, Кропивницький, ЦДПУ імені Володимира Винниченка