stepanenko

Учений ступінь, звання
Кандидат педагогічних наук

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В.В. Винниченка, 1993 рік.

Аспірантура: 2003-2006 роки

Докторантура:

Тема кандидатської дисертації та рік захисту: «Педагогічна діяльність і погляди Ернста Меймана», Спеціальність : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки, 2008 рік

 

 Тема докторської дисертації:

Посади, досвід роботи За роки роботи в університеті пройшла шлях від асистента (1993 рік) до старшого викладача (2020 рік).

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0609-1882

Коло наукових інтересів: германістика, когнітивна лінгвістика, технології навчання, інклюзивна освіта

Дисципліни, які викладає: практика усного і писемного мовлення німецької мови, практична граматика німецької мови, практичний курс німецької мови, вступний корективний курс німецької мови, технології навчання німецької мови

 

Нагороди та досягнення: почесна грамота Центральнокраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка (06.10. 2019)

Найважливіші наукові та навчальні публікації:

Монографії А. В. Степаненко Педагогічна діяльність і погляди Ернста Меймана, представника експериментальної педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ ст. - Кропивницький: 2019. – 152 с.
ISBN 978-617-7079-77-3

Підручники:
Навчальні посібники:
Збірник лексико-граматичних вправ і завдань / Укладач: Степаненко А.В. Для студентів 1-го курсу факультету іноземних мов, для спеціальностей: Мова і література (німецька), Переклад (німецька мова), Прикладна лінгвістика (німецька мова). – Кропивницький, 2017. – 54 с.

Методичні рекомендації: Степаненко А.В., Токарєва Т.С., Хоменко Т.А. Методичні рекомендації щодо проведення дослідження, написання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт / Навчально-методичний посібник. – Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, кафедра німецької мови та методики її викладання. 2018. – 80 с.

Статті (за останні 5 років):
1. Stepanenko A. Anglizismen in der deutschen Sprache // Наукові записки Випуск 138. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 139-142.
2. Степаненко А. Підготовка майбутніх вчителів іноземної мови до реалізації особистісно-орієнтованого навчання в сучасній школі в контексті інклюзивної освіти //Наукові записки.-Випуск 165.- Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «Код», 2018. – 694 с., с. 574-578.
3. Степаненко А. Актуальні проблеми навчання школярів другої іноземної мови в інклюзивному освітньому середовищі//Наукові записки.- Випуск 175.- Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «Код», 2019. – 923 с., с. 574-578.
Навчальні матеріали на сайті університету:
1. Навчальна дисципліна "Вступний корективний курс німецької мови (як другої іноземної) для 1 курсу"
2. Навчальна дисципліна "Практика усного і писемного мовлення німецької мови 1 курс"
3. Навчальна дисципліна "Технології навчання німецької мови"

 

Конференції:
1. Наука и практика прикладного анализа поведения. 4 Международная онлайн конференция, 14-15 вересня 2019
2. Освітній симпозіум «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» за підтримки IREX, ПОСОЛЬСТВ сша ТА Великої Британії у партнерстві з Міністерством освіти і науки України
3. Alla Stepanenko. Vorbereiting der Deutschlehrer_innen für die Arbeit in Inklusionbedingungen // Німецька мова в Україні: Традиції, успіхи, завдання=Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben: Матеріали ХХV Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (28 – 29 вересня 2018 р.). Львів : ПАІС, 2018., с. 146-149.
4. Алла Степаненко. Мнемотехніки в інклюзивному навчанні німецької мови // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : Соціальний супровід осіб з особливими освітніми потребами і інклюзивному середовищі ( 11-12 квітня 2019, Львів)

 

Підвищення кваліфікації:
Криворізький державний педагогічний університет, 29 травня - 22 червня 2018 р.

Навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямом «Розвиток професійних компетентностей вчителів німецької мови», 17-21 лютого 2020 р.

 

Електронна скринька: alistep13@gmail.com