taranuha

Наукове звання: Кандидат філологічних наук (10.02.17 - порівняльно-історичне і типологічне мовознавствo)

 Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка

 Тема кандидатської дисертації та рік захисту: “Лексичні та фразеологічні одиниці на позначення рис характеру людини в українській та німецькій мовах”, 2013

 Посади, досвід роботи: старший викладач

Коло наукових інтересів: зіставне мовознавство,  методика навчання німецької мови.

 

Дисципліни, що викладає: «Практика усного та писемного мовлення», «Практична граматика німецької мови», «Практичний курс німецької мови», «Література німецькомовних країн», «Інфомедійна грамотність у німецькомовному просторі».

 

Найважливіші наукові та навчальні публікації:

Статті (за останні 5 років):

1. Typen der interlingualen Korrelation der Phraseologismen im Deutschen und im Ukrainischen // Ukrainische Germanistik und Kulturdialog: Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (6 жовтня-8 жовтня 2015 р.). – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 156 с. – с. 129-131.

2.Структурно-семантичні та граматичні характеристики ад’єктивних фразеологічних одиниць на позначення рис характеру людини українській та німецькій мовах// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Випуск 28. – Одеса, 2017. – с.172-175.

3.Фразеологічні одиниці на позначення рис характеру людини з компонентами-соматизмами в українській та німецькій мовах// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. Випуск 27. – Одеса, 2017. – с.175-179.

4. Структурні та граматичні особливості німецьких ад'єктивних компаративних фразеологічних одиниць на позначення рис характеру людини // Науковий вісник МГУ. Серія: Філологія. Випуск 38. – Одеса, 2019

5. Структурно-граматична класифікація фразеологізмів на позначення рис характеру в українській та німецькій мовах і особливості їхнього перекладу // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Категорія «Б»). Випуск № 29. – Дрогобич, 2020.

6. Навчальний посібник з курсу «Інфомедійна грамотність у німецькомовному просторі» / Укладачі: Степаненко А.В., Тарануха Т.В. – Кропивницький, 2020. – 87 с.

 

Підвищення кваліфікації:

1. Стажування у Віденському університеті (Інститут германістики) (Відень, 2016)

2. Курс підвищення кваліфікації «Підготовка студентів до мовного екзамену рівня B2 Гете-Інституту» (2018)

3. Онлайн-стажування за міжнародною програмою Гете-Інституту Deutsch Lehren Lernen: DLL 4 – Aufgaben, Übungen, Interaktion (Київ, 2020 р.); DLL 5 – Lernmaterialien und Medien (Київ, 2021 р.). Має міжнародний сертифікат онлайн-тутора «Online Tutorieren» (Мюнхен, 2020 р.) та тренера з методики «DLL-Trainer» (Київ, 2020 р.)

4. Стажування «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі» (Варшава, 2020)

5. Онлайн-курс «Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії» (2020 р.)

Електронна скринька: 

tetyana.taranukha@gmail.com