На факультеті педагогіки та психології здійснюється підготовка фахівців зі спеціальності 012 Дошкільна освіта за двома рівнями вищої освіти. Навчання здійснюється за такими освітніми програмами: Дошкільна освіта та Початкова освіта, Дошкільна освіта (перехресний вступ).

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти усі викладачі кафедри забезпечують викладання дисциплін за циклом професійної підготовки (Вступ до спеціальності, Історія дошкільної педагогіки, Педагогіка дошкільна, Педагогічна творчість, Теорія і методика музичного виховання в закладах дошкільної освіти, Теорія та методика співпраці з родинами, Основи наукових педагогічних досліджень) та предметів за вибором.

Викладання предметів другого (магістерського) рівня вищої освіти забезпечують такі викладачі кафедри: Ткаченко О. М., доктор педагогічних наук, професор – «Методологія наукових педагогічних досліджень», Довга Т. Я., кандидат педагогічних наук, професор та Цуканова Н. М., кандидат педагогічних наук, старший викладач – «Педагогічна інноватика», Довга Т. Я., кандидат педагогічних наук, професор – «Імідж сучасного педагога», Баранюк І. Г., кандидат педагогічних наук, доцент – «Менеджмент у галузі освіти». Для студентів, що здобувають другу вищу освіту (перехресний вступ) викладачами кафедри також викладаються дисципліни: «Педагогіка дошкільна», «Історія дошкільної освіти» (інформацію про програми курсів викладено на Moоdle).

Члени кафедри є активними розробниками кафедральної науково-дослідної теми: «Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі дошкільної та початкової освіти» (реєстраційний номер 0116U005279).

Найвагоміші публікації членів кафедри в галузі дошкільної освіти: «Формування конкурентоспроможного фахівця в галузі дошкільної та початкової освіти»: [колективна монографія] / за ред.О. М. Ткаченко (Харків, 2018. 256 с.); Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ ст.): [колективна монографія] / за ред. О. С. Радул (Кіровоград, 2015, 311 с.); Збірник нормативно-правових актів загальнодержавного та обласного значення у сфері дошкільної освіти. (Харків, 2019 р. 398 с.); Програми педагогічних дисциплін. Збірник № 3 (спеціальність 012 Дошкільна освіта) (Кропивницький, 2019); Ткаченко О. М. Педагогічна майстерність та педагогічна творчість: навчально-методичний посібник. (Кіровоград, 2015); Ткаченко О. М. Народна гра: навчальний посібник. (Кіровоград, 2015); Цуканова Н. М. «Англійська азбука для дошкільнят. Робочий зошит» (Дніпро, 2020) та ін.

Кафедра тісно співпрацює із такими закладами дошкільної освіти: Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсувального типу для дітей з вадами опорно-рухового апарату «Оленка» № 22 м. Кропивницький; Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 60 «Ягідка» комбінованого типу м. Кропивницький; Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14 «Калинка» м. Кропивницький; Дитячий садок – Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 54 «Чебурашка» м. Кропивницький; «Umbrella» центр психології та розвитку м. Кропивницький; Дитячий садок – Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 24 «Вогник» ім. В. О. Сухомлинського комбінованого типу м. Кропивницький; Дитячий садок – Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 17 «Орлятко» комбінованого типу м. Кропивницький та ін.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у науково-практичних конференціях з проблем дошкільної освіти різного рівня, зокрема:

всеукраїнських – Всеукраїнській з міжнародною участю науково-практичній конференції «Педагогічна наука в Україні за роки незалежності: здобутки, прорахунки, перспективи» (15–16 листопада 2017 р., м. Херсон), ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії» (23–24 жовтня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський), Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації, «Управління інноваційною діяльністю в освіті та у виробництві»: Всеукраїнський науково-практичний семінар (м. Полтава, 12-13 березня, 2020 р.);

міжнародних – Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Естетичні орієнтири дошкільної і початкової освіти: теорія і практика» (23–24 лютого 2017 р., м. Суми), ІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі» (29–30 березня 2018 р., м. Суми), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону» (20–22 вересня 2017 р., м. Івано-Франківськ), V Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти» (17–18 квітня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський), Технології професійної підготовки майбутнього вчителя: сучасні моделі і компетентнісний дискурс педагогіки А. С. Макаренка: ХІХ Міжнародна науково-практична конференція (м. Полтава, 12-13 березня 2020 р.), ХVIII Международная научная конференция «Идеи в образовании ХХ века» (г. Седльце, Польша, 02-04 июня 2020 г.), ХX Международная научно-практическая конференция «Взаимодействие преподавателя и студента в условиях университетского образования: актуальные проблемы, современные исследования, опыт» (г. Китен, Р. Болгария, 2-6 сентября 2020 г.), ХІ Междунар. наук.-практ. семинар «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы» (26-27 березня 2020 р., м. Барановичі, Білорусія), Міжнародна науково-практична конференція «Dynamics of the development of world science» (15-17 квітня 2020 р., м. Ванкувер, Канада).

зарубіжних – Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері психології та педагогіки» (20–22 жовтня 2017 року, м. Люблін, Польща), VІІІ Міжнародному науково-практичному семінарі «Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы» (23–24 березня 2017 р., м. Барановичі, Білорусь), I Міжнародній науковій практичній конференції «Perspectives of world science and education» (2–4 жовтня 2019 р., м. Oсака, Японія), 2nd International scientific and practical conference «Eurasian scientific congress» (February 24–25, 2020) Barca Academy Publishing (Барселона, Іспанія) та ін.

Викладачі кафедри щороку беруть учать у всеукраїнських «Днях довкілля», що відбуваються в м. Києві.

Викладачі кафедри Прибора Т. О., Цуканова Н. М. є членами Асоціації дошкільників України.