Бакалавр "Початкова освіта"

Бакалавр "Дошкільна освіта"

Бакалавр "Початкова освіта" (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»)

 

Початкова освіта (магістратура)

Магістр "Індивідуалізація виховання і навчання дітей дошкільного віку" 

Магістр "Інноваційні технології дошкільної освіти" 

Магістр "Інноваційні технології навчання і виховання в початковій школі" 

Магістр "Методологія науково-педагогічних досліджень" 

Магістр "Педагогічна конфліктологія" 

Магістр "Педагоігчні технології в початковій школі" 

Магістр "Порівняльна педагогіка" 

Магістр "Імідж сучасного педагога"

Магістр "Історія початкової освіти"

Магістр "Організація і управління в початковій освіті"

Магістр "Методика виховної роботи"

 

Дошкільна освіта (магістратура)

Магістр "Методологія науково-педагоігчних досліджень" 

Магістр "Педагогіка дошкільна"

Магістр "Імідж сучасного педагога"

Магістр "Менеджмент в галузі освіти"

Магістр "Історія дошкільної педагогіки"

Магістр "Педагогічна інноватика"