АНОТАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Практична граматика німецької мови» Філологія (Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови включно))

АНОТАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Практика усного і писемного мовлення» Філологія (Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови включно))

АНОТАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Практика усного та писемного мовлення німецької мови» Філологія (Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови включно))

АНОТАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Практичний курс перекладу з англійської мови» Філологія (Германські мови і літератури (переклад включно англійська та німецька мови))

АНОТАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Практичний курс перекладу з німецької мови» Філологія (Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови включно))

АНОТАЦІЯ НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Практичний курс перекладу з німецької мови» Прикладна лінгвістика (німецька мова) і Германські мови та літератури (переклад німецька мова включно))