semeniukДоктор філологічних наук, професор кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики
Ректор Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1985.
Докторантура: 1996-2001 р.

Тема дисертації та рік захисту:
„Особливості синонімії в художньому мовленні (на прикладі творів М.Булгакова, М.Зощенка, І.Ільфа та Є.Петрова)” (кандидатська, 1993).
Мова епохи та мовна особистість у сатирико-гумористичному тексті (докторська, 2002).

Посади за роки роботи в КДПУ ім. В.Винниченка: за роки роботи в університеті пройшов шлях від асистента (1989) до професора (2004). Займав посади начальника науково-дослідного сектору, декана факультету довузівської та післядипломної освіти, проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків (з 2005 р.); ректор КДПУ (з 2011), завідувач кафедри (2004 - 2019).

Кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики, декан факультету іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка міста Кропивницький.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску :

Берлінський університет імені братів Гумбольдт, 1979 .

Спеціальність: філолог-германіст, викладач німецької, англійської мов та німецької літератури.
Тема дисертації та рік захисту:

«Проблема семантичної еквівалентності мовних одиниць в оригіналі та перекладі художнього тексту (на матеріалі перекладів творів М.О.Шолохова німецькою мовою)». Захист відбувся 1-го вересня 1988 року в Одеському національному університеті ім. І.Мечникова .

Посади, досвід роботи : за роки роботи в університеті пройшов шлях відасистента (1979) до професора (201 3). Займав наступні посади: асистент, викладач, стажист-дослідник, старший викладач, обраний доцент, доцент, обраний професор з квітня 2011 року, професор з травня 2013 року. З 1998 року по т.ч. – декан факультету іноземних мов ЦДПУ.

Військова служба: у військах спецпризначення з 05.05.1981 по 22.11.1982 рр. Офіцер запасу.

Коло наукових інтересів : німецько-українські мовні паралелі та міжлітературні зв’язки; семантика тексту першотвору і перекладу; теорія та практика перекладу.

bilous o i

Старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Берлінський університет імені братів Гумбольдт, 1979.

Спеціальність: філолог-германіст, викладач німецької, англійської мов та німецької літератури.
Тема дисертаційного дослідження:

Особливості німецькомовної рецепції української літератури в координатах діаспори.

На основі дисертаційного дослідження написані і опубліковані дві монографії:  Білоус О. Опанування літературного досвіду. Переємність традиції сприйняття творчості Тараса Шевченка. – Дрогобич: Коло, 2003. – 280 с.; Білоус О. Багатовимірність міжлітературної взаємодії. –  Кіровоград: ІМЕКС ЛТД, 2008. – 136 с.

Посади, досвід роботи: Займала наступні посади: асистент , викладач , старший викладач ЦДПУ.

Військова служба: З 1980 по 1994 рік служба в Радянській Армії (військовий перекладач, капітан запасу).

yarova l oКандидат педагогічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1994.
Аспірантура 1995-1998 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Самовиховання дітей та підлітків в системі скаутингу, 2000.

Посади, досвід роботи: за роки роботи в університеті пройшла шлях від асистента (1999) до доцента (2004р.). Займала посаду завідувача кафедри перекладу (2001-2010р.), завідувача секції перекладу та загального мовознавства (2010-2016р.). Завідувач кафедри з 2019р.

Коло наукових інтересів: лінгвокультурологія і контрактивна лексикологія

bondarenkoKКандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, 2001. Аспірантура 2003 – 2006 р.

Тема дисертації та рік захистуЛінгвокультурні особливості українського та англійського сленгу, 2007 рік.

Посади, досвід роботи: асистент викладача (2001-2006), старший викладач (2006-2008), обраний доцент (2008-2011), доцент (з 2012 року).

Коло наукових інтересів: соціолінгвістика, лінгвокультурологія, лексикографія, переклад, зіставне мовознавство.

Дисципліни, які викладає: іспанська мова, порівняльна типологія, письмовий переклад та основи локалізації, термінологічні аспекти лексикографії, порівняльна лексикологія.

Нагороди та досягнення: нагороджена грамотами університету, обласної адміністрації (2014, 2015).

bondarenkoOКандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2000.

Аспірантура 2000 - 2003 р.

Тема дисертації та рік захисту: 

Концепти „чоловік” та „жінка” в українській та англійській мовних картинах світу, 2005 рік.

Посади, досвід роботи: викладач, старший викладач кафедри перекладу та загального мовознавства, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Коло наукових інтересів: контраcтивна лексикологія, термінознавство, теорія та практика перекладу, перекладацькі компетенції

Дисципліни, які викладає: письмовий переклад та основи локалізації, автоматизовані системи перекладу, машинний переклад.

verezubenko m mКандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2004.
Аспірантура 2007-2010.

Тема дисертації та рік захисту:
Предикати ітеративної семантики у німецькій та українській мовах, 2013.

Посади, досвід роботи: за роки роботи в університеті пройшов шлях від викладача (2004) до старшого викладача кафедри практики германських мов (2013). З 2015 р. працює старшим викладачем кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

vereschak yu mВикладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2001.
Аспірантура 2005-2008 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Варіативність фонемної структури слова на матеріалі британського та австралійського вокалізму у нормативному аспекті (на основі лексикографічних джерел)

Посади, досвід роботи: за роки роботи в університеті пройшла шлях від асистента (2001) до викладача (2009).

Коло наукових інтересів: вимовні норми

Дисципліни, які викладає: практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

golovenko k vКандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2002.

Тема дисертації та рік захисту: Внутрішня форма метафори в англійській та українській мовах (cпеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство), 2013.

Посади, досвід роботи: асистент, аспірант, викладач, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Коло наукових інтересів: картини світу в аспектах лінгвокультурології, лінгвокогнітивістики та етнолінгвістики

leleka t oКандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2002.
Аспірантура 2007 - 2010 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Особливості англоаменриканських запозичень в українській та російській мовах початку ХХІ століття на тлі процесу контактування мов (на матеріалі словників та мови ЗМІ), 2010.

Посади, досвід роботи: за роки роботи в університеті пройшла шлях від аспіранта (2007) до старшого викладача (2010)

Коло наукових інтересів: соціолінгвістика, мовні контакти

mishenko a lДоктор філологічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В. К. Винниченка, 1996.
Докторантура 2011 - 2014 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Адаптація англіцизмів до сучасної німецької мови (на матеріалі англіцизмів комп’ютерної галузі й технологій) (кандидатська, 2009).
Мультилінгвальна текстова комунікація у світлі сучасних лінгвістичних технологій (на матеріалі технічної документації) (докторська, 2015).

Посади, досвід роботи: працювала лаборантом кафедри загальної історії Кіровоградського педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна, лаборантом Кіровоградської СШ №16, управляючою МП «ВоАл», учителем німецької та англійської мов навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа №5 – українська гімназія, викладачем кафедри міжнародної економіки Кіровоградського державного технічного університету. За роки роботи в Кіровоградському державному педагогічному університеті ім. Володимира Винниченка пройшла шлях від викладача (2003) до доцента (2015) кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики.

OlijnikКандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2005.

Тема дисертації та рік захисту:

КОНЦЕПТ “CRIME” В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ США (спеціальність 10.02.04 – германські мови), 2017.

Посади, досвід роботи: асистент, викладач, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики, перекладач-фрілансер

Коло наукових інтересів: лінгвоконцептологія, юридична лінгвістика, лінгвістика фахового тексту, юридичний переклад, медичний переклад

Дисципліни, які викладає: практика усного і писемного мовлення (англійська мова), практична граматика (англійська мова), лінгвоваріантологія, медичний переклад

Stasyuk1Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2004.

Тема дисертації та рік захисту:
Часткові еквіваленти у відтворенні англомовних текстів в українському перекладі, 2011.

Посади, досвід роботи: викладач, старший викладач, доцент, заступник декана факультету іноземних мов.

Коло наукових інтересів: особливості перекладу художніх текстів

tarnavska m mКандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, 2000.
Аспірантура 2001 - 2004 р.

Тема дисертації та рік захисту:
У 2004 році захист дисертації із спеціальності 10.01.06 – теорія літератури, тема дисертації: «Поетика імпліцитних смислів художнього твору»

Посади, досвід роботи:
асистент, старший викладач, доцент (на даний час) кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Коло наукових інтересів: теорія літератури, інтерпретація тексту, переклад, методика навчання перекладу.

chernyshenko i aКандидат педагогічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1990.
Аспірантура 1994-1997 р.
Докторантура 2006-2009 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Педагогічна діяльність та спадщина М.Р. Завадського (кандидатська, 1998).

Посади, досвід роботи: за роки роботи в університеті пройшла шлях від асистента (1994) до доцента (2004). Займала посади доцента кафедри теорії та практики перекладу германських мов, заступника декана факультету іноземних мов (2001 – 2006), доцента кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (з 2006 р.)

chorna o oКандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

ORCID-Nummer -- 0000-0002-9856-6445

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2010

Тема дисертації та рік захисту:
Комунікативні засоби творення іміджу політичного лідера (на матеріалі українського, російського та англійського політичного дискурсу), 2013.

Посади, досвід роботи:
асистент, викладач, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Коло наукових інтересів:
лінгвопрагматика, комунікативна лінгвістика, політична лінгвістика, іміджологія