tarnavska m mКандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, 2000.
Аспірантура 2001 - 2004 р.

Тема дисертації та рік захисту:
У 2004 році захист дисертації із спеціальності 10.01.06 – теорія літератури, тема дисертації: «Поетика імпліцитних смислів художнього твору»

Посади, досвід роботи:
асистент, старший викладач, доцент (на даний час) кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Коло наукових інтересів: теорія літератури, інтерпретація тексту, переклад, методика навчання перекладу.

Дисципліни, які викладає:контрастивна граматика, вступ до прикладної лінгвістики, практика усного та писемного мовлення, науково-технічний переклад.

Нагороди та досягнення:грамоти Кіровоградського державного педагогічного університету.

Найважливіші наукові та навчальні публікації:
Статті:
1. Підтекст художньо-літературного твору: спроба дефініції, методичні принципи виявлення та інтерпретації // Наукові записки. – Вип. 47. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград, 2002. – С. 24 – 31.
2. Підтекст літературно-художнього твору: історичний ракурс // Актуальні проблеми літературознавства: Зб. наук. пр. – Т. 12. – Дніпропетровськ: Навчальна книга, 2002. – С. 155 – 165.
3. Прихований смисл в оповіданні Дж.Д. Селінджера “Добре ловиться рибка-бананка” // Наукові записки. – Вип. 50. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград, 2003. – С. 249 – 263.
4. Загадки імпліцитних смислів в оповіданні Григора Тютюнника “Три зозулі з поклоном” // Наукові записки. – Вип. 56. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград, 2004. – С. 298 – 308.
5. Підтекстові смисли в оповіданні Григора Тютюнника “Дивак” (До проблеми художнього осмислення мистецької обдарованості) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – №4. – С. 120 – 128.
6. Філософсько-естетичний підтекст творів Дж.Д. Селінджера // Наукові записки. – Вип. 64. – Ч.2. – Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград, 2007. – С. 190 – 196.
7. Переклад підтексту в оповіданні Дж.Д.Селінджера „Добре ловиться рибка-бананка” // Наукові записки. – Вип. 89. – Ч.1. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2010. – С. 117 – 122.
8. Особливості функціонування та переклад художньої деталі як засобу створення підтексту (на матеріалі оповідання Дж. Д. Селінджера “І ці вуста, і очі зелені...”) // Наукові записки. – Вип. 95. – Ч.1. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2011. – С. 439 – 443.
9. Емоційний підтекст та труднощі його перекладу (на матеріалі оповідання ДЖ.Д.Селінджера «Тедді») // Наукові записки. – Вип. 104. – Ч.1. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2012. – С. 191 – 196.
10. «Поліфонічний» підтекст: труднощі інтерпретації та перекладу (на матеріалі оповідання Дж.Д.Селінджера «У човні») // Наукові записки. – Вип. 116. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2013. – С. 211 – 214.
11. Інтертекстуальність прихованих смислів оповідань Селінджера та їх переклад (на матеріалі оповідання Дж.Д.Селінджера “JUST BEFORE THE WAR WITH THE ESKIMOS”) // Наукові записки. – Вип. 126. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2014. – С. 257 – 262.
12. Інтерпретація та переклад інтертекстових мотивів циклу оповідань селінджера «Nine Stories» на матеріалі твору Дж. Д. Селінджера “For Esmé – with Love and Squalor”) // Наукові записки. – Вип. 138. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2015. – С. 378 – 383.

13.  ВИЯВЛЕННЯ ПІДТЕКСТОВИХ СМИСЛІВ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ТА ЇХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ // Наукові записки. – Вип. 145. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2017. – С. 489 – 495.

14.  SUBTEXT GENERATION: MECHANICS AND PERCEPTION // Наукові записки. – Вип. 154. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2017. – С. 177 – 182.

15.  COLOUR PARADYGM INTERPRETATION IN “A PERFECT DAY FOR BANANAFISH” BY J.D.SALINGER // Наукові записки. – Вип. 165. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2018. – С. 677 – 682.

16.  THE CRUX OF THE MATTER (MECHANISMS OF THE SUBTEXT CREATION AND THE ART OF ITS INTERPRETATION) // Наукові записки. – Вип. 175. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград, 2019. – С. 727 – 732.

 

ПОСІБНИКИ

1. Методичні рекомендації до виконання  та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи для студентів факультету іноземних мов спеціальності 035 Філологія, що здобувають ступінь магістра за освітньо-професійною програмою Філологія (Германські мови та літератури (переклад німецька та англійська мови включно))» / Укл. Ярова Л.О., Верезубенко М.М., Лелека Т.О., Тарнавська М.М., Чорна О.О. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019 – 50 с. (Затверджено методичною радою Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка. Протокол №5)

2. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи для студентів 4 курсу спеціальностей 035.10 Прикладна лінгвістика (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови) та 035.04 Германські мови і літератури (Переклад включно) (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови) / Укл. Ярова Л.О., Тарнавська М.М., Чернишенко І.А., Кіт Л.М., Верезубенко М.М., Альошина А.Ю. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. – 52с. (Затверджено методичною радою Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка. Протокол №6 від 22 травня 2019 року)

3. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для студентів 3 та 4 курсів спеціальностей 035.10 Прикладна лінгвістика (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови) та 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно) (англійська, німецька мови/німецька, англійська мови) / Укл. Тарнавська М.М., Верезубенко М.М., Чорна О.О., Кіт Л.М. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019 – 43 с. (Затверджено методичною радою Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка. Протокол №6 від 22 травня 2019 року).