golovenko k vКандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики 

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2002.

Тема дисертації та рік захисту: Внутрішня форма метафори в англійській та українській мовах (cпеціальність 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство), 2013.

Посади, досвід роботи: асистент, аспірант, викладач, старший викладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Коло наукових інтересів: картини світу в аспектах лінгвокультурології, лінгвокогнітивістики та етнолінгвістики

Дисципліни, які викладає: практика усного та писемного мовлення, практична фонетика англійської мови

Нагороди та досягнення: подяки та грамоти ректорату КДПУ імені Володимира Винниченка

Найважливіші наукові та навчальні публікації:
Статті:
1. Головенко К. В. Емотивно-оцінне ставлення до дійсності через метафоричність внутрішньої форми / К. В. Головенко // Нова філологія. Збірник наукових праць. — Запоріжжя: ЗНУ, 2005. — №1 (21). — С. 185–190.
2. Головенко К. В. Внутрішня форма метафори в українській та англійській мовах / К. В. Головенко // Наукові записки. — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. — Вип. 59. — Серія: Філол. науки (мовознавство). — С. 240–247.
3. Головенко К. В. Національна специфіка внутрішньої форми метафори / К. В. Головенко // Нова філологія. Збірник наукових праць. — Запоріжжя: ЗНУ, 2006. — № 25. — С. 140–144.
4. Головенко К. В. Зіставне порівняння концептів ЧАС і ЛЮБОВ в українській та англійській мовах / К. В. Головенко // Нова філологія. Збірник наукових праць. — Запоріжжя: ЗНУ, 2007. — № 28. — С. 116–120.
5. Головенко К. В. Еволюційний розвиток внутрішньої форми метафори / К. В. Головенко // Наукові записки. — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. — Випуск 73. — Ч. 1. — Серія: Філол. науки (мовознавство). — С. 260–266.
6. Головенко К. В. Відтворення метафоричного образу для оцінної характеристики людей в перекладі / К. В. Головенко // Проблеми загальної, германської, романської та словянської стилістики: Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2007. – Т. 1. – С. 67–70.
7. Головенко К. В. Концепти ДОЛЯ, ВОЛЯ, СЕРЦЕ в українській мовній картині світу та їх віддзеркалення в англомовному світосприйнятті / К. В. Головенко // Вісник Житомирського державного ун. імені І. Франка, 2007. — № 33. — С. 189–192.
8. Головенко К. В. Концепти ЗЕМЛЯ, ШЛЯХ в українській мовній картині світу та їх віддзеркалення в англомовному світосприйнятті / К. В. Головенко // Мова і культура. (Науковий журнал). — К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. — Вип. 10. — Т. 6 (106). — С. 236–240.
9. Головенко К. В. Віддзеркалення англійських концептів PRIVACY, PROSPERITY, SUCCESS в україномовній картині світу / К. В. Головенко // Наукові записки. — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. — Випуск 75 (4). — Серія: Філол. науки (мовознавство). — С. 161–166.
10. Головенко К. В. Випадки образного незбігу внутрішньої форми метафори в порівнянні в українській та англійській мовах / К. В. Головенко // Наукові записки. — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. — Випуск 81 (3). — Серія: Філол. науки (мовознавство). — С. 252–255.
11. Головенко К. В. Внутрішня форма метафори та мовний світогляд / К. В. Головенко // Наукові записки. — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. — Випуск 89 (3). — Серія: Філол. науки (мовознавство). — С. 180—183.
12. Головенко К. В. Концептуальна ознака внутрішньої форми метафори (на матеріалі української та англійської мов) / К. В. Головенко // Наукові записки. У 2 ч. — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. — Випуск 95 (1). — Серія: Філол. науки (мовознавство). — С. 186–189.
13. Головенко К. В. Вторинна номінація та внутрішня форма слова / К. В. Головенко // Наукові записки. У 2 ч. — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. — Випуск 105 (1). — Серія: Філол. науки (мовознавство). — С. 137–140.
14. Головенко К. В. Внутрішня форма метафори та оцінка (на матеріалі англійської та української мов) / К. В. Головенко // Zbiór raportów naukowych. Science – od teorii do praktyki. — Sopot: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. — T. 5/2. — С. 45–50.
15. Головенко К. В. Концепт PRIVACY в англомовній картині світу / К. В. Головенко // Наукові записки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Випуск 127. – Серія: Філол. науки (мовознавство). – С. 224–228.
16. Головенко К. В. Внутрішня форма слова як образна ознака / К. В. Головенко // Наукові записки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Випуск 137. – Серія: Філол. науки (мовознавство). – С. 479–482.

Електронна адреса: golovenko_kv@mail.ru