bondarenkoOКандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску: 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2000.

Аспірантура 2000 - 2003 р.

Тема дисертації та рік захисту: 

Концепти „чоловік” та „жінка” в українській та англійській мовних картинах світу, 2005 рік.

Посади, досвід роботи: викладач, старший викладач кафедри перекладу та загального мовознавства, доцент кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Коло наукових інтересів: контраcтивна лексикологія, термінознавство, теорія та практика перекладу, перекладацькі компетенції

Дисципліни, які викладає: письмовий переклад та основи локалізації, автоматизовані системи перекладу, машинний переклад.

 

Соціальна діяльність:

- співзасновник освітньої ініціативи Vox Translatorum (2013-2015);

- координатор секторів “Шляхи оптимізації перекладацьких практик майбутніх перекладачів”, “Використання інформаціних технологій у перекладі” Всекраїнської спілки викладачів перекладу;

- член асоціації Globalization and Localization Association (GALA);

- співзасновник міжнародного освітнього проекту http://translacademy.com ;

- засновник освітньої ініціативи CAT for Grad: http://catforgrad.com

- член журі “Rising Star Student Contest” (2018, 2019, 2020) https://www.gala-global.org/rising-star-scholarship

- співзасновник Літньої школи перекладу https://translationschool.pro

Найважливіші наукові та навчальні публікації:

Посібники та монографії:

 1. “І назвав чоловік ім’я своїй жінці: Єва...”: ЧОЛОВІК і ЖІНКА у дзеркалі мовних культур. - Кіровоград: КДПУ ім. В.Винниченка: ТОВ «Імекс-ЛТД». - 2008 - 160 с.
 2. Бондаренко К.Л., Бондаренко О.С. Зіставна лексикологія (гендерний та соціолінгвістичний аспекти). Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов (лист МОН від 1.06.2010 за № 1/11-5402)

Статті:
1. Neologisms and Contemporary American Culture. Наукові записки. Випуск 26. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка., 2000. С. 29-35.

 1. Про співвідношення між мовною та концептуальною картинами світу. Наукові записки Луганського національного педагогічного університету. Вип.4. Т.1. Серія „Філологічні науки”. – Луганськ: „Альма-матер”, 2003. С. 37–45.
 2. Зіставний аспект категоризації реальної дійсності в лексичній системі української та англійської мов Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Випуск 17. – 2004. С. 91-99.
 3. Ізоморфність лексико-семантичного поля та багатозначного слова (на матеріалі лексики на позначення особи певної статі в українській та англійській мовах). Наукові записки Луганського національного педагогічного університету. – Вип.5. – Т.2. Серія „Філологічні науки”. – Луганськ: „Альма-матер”, 2004. C 34 – 45.
 4. Безеквівалентна лексика гендерної семантики в українській та англійській мовах. Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2005. – № 1(21) C. 180-185.
 5. Полісемія лексичних одиниць гендерної семантики в українській та англійській мовах // STUDIA GermanicaEt Romanica : Іноземні мови. – Зарубіжна література. Методи викладання. Науковий журнал.- Донецьк : Дон НУ , 2005. – Т.3. – №3 (6). C. 58-68.
 6. Гендерний підхід у лексичній семантиці Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Лінгвістика”: Збірник наукових праць. Випуск IV. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – С. 71 – 75.
 7. Еквівалентність як один із типів семантичних відношень лексичних одиниць гендерної семантики. Наукові записки. – Випуск 67. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2006. - С. 189-195.
 8. Відношення перетину та включення в українських і англійських лексичних одиницях гендерної семантики. Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – Вип. 25. - C. 136-140.
 9. Принципи структурування одиниць лексичної системи мови (на матеріалі лексики гендерної семантики в українській та англійській мовах) Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – №28. - С. 104-109.
  11. Відбиття гендерних стереотипів у мові (на матеріалі мікрополя “назви особи чоловічої / жіночої статі за фізичним, фізіологічним, психічним станом, властивістю, дією” в українській та англійській мовах Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – №29. - С. 164-169
 10. Лінгвокультурні особливості мікрополя "Назви особи чоловічої/жіночої статі в певній сфері діяльності" в українській та англійській мовах Наукові записки. – Випуск 75. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. С. 31-36
  13. Проблеми гендерної семантики у порівняльному та діахронічному аспекті: Збірник Запорізького національного університету. - №21. - 2007. - С.51-56.
  14. Cтруктурні особливості та специфіка перекладу термінології підмови інформаційних технологій (на матеріалі англійських та українських стандартизованих текстів корпорації Google). Наукові записки. – Випуск 126. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. С. 97-103
 11. До пошуків моделі порівняння лексичних систем в українській та англійській мовах. Наукові записки. – Випуск 81 (3). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В. Винниченка, 2009. – с. 47-51.
 12. Етнокультурні антропоніми в українській та англійській мовах. Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство). - 2010. - Вип. 89 (3). - С. 28-31.
 13. Лінгвістичне обґрунтування концепції нового посібника з зіставної лексикології української та англійської мов. Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство). - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. - Вип. 95 (2). - С. 527-530. 
 14. Cоціальна стратифікація в українській та англійській лінгвокультурах. Наукові записки. – випуск 15. – серія: філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2013. с. 81-84. 
 15. Основні напрямки покращення підготовки перекладачів на базі ВНЗ // Матеріали науково-практичної конференції «Зміст підготовки перекладачів і сучасні вимоги професії» − Дніпропетровськ, 2014.– С.7-14. (у співавторстві)
 16. Виробнича практика майбутніх перекладачів: досвід перекладацької компанії Translatel. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія Філологія, педагогіка, психологія, Вип. 34. c. 300-303, 2017 р.
 17. Лексико-синтаксичні та мовностилістичні особливості перекладу текстової частини сервісу «Google+» Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Вип. 159, с. 304-307
 18. Academia expectations versus industry reality Multilingual.Education. December 2015 MultiLingual Computing, Inc., Idaho, USA. P. 31-35 (5 сторінок)

 19. How Your Company Wins by Providing Translation Internships (Research Findings Успівавторстві. 2015. Режим доступу: https://www.gala-global.org/publications/how-your-company-wins-providing-translation-internships-research-findings.

 20. Computer-Aided Tools (Cat) Literacy at Ukrainian Universities: Practices of ImplementationНаукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки (мовознавство). - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. - Вип. 146. - c. 648-650

 21. Університети та індустрія перекладу: від заперечення і заохочення - до залучення (тези) режим доступу: http://www.uttu.info/single-post/2016/10/08/contentofprofession

 22. Виробнича практика майбутніх перекладачів: досвід перекладацької компанії  Translatel / Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія Філологія, педагогіка, психологія, Вип. 34. c. 300-303, 2017 р.

 23. Лексико-синтаксичні та мовностилістичні особливості перекладу текстової частини сервісу «Google+»  / Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Випуск 154– Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2017– С. 304-307

 24. Профіль письмового перекладача професійні компетенції очима вишів та індустрії / Наукові записки . – вип. 165. – Кропивницький: вид-во “КОД” , 2018, c. 447 – 453

 25. Оцінка якості перекладу: дидактичний та галузевий підходи. / Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики № 1(15). – Чернівці: Видавничий дім “Родовід”. – c.47-49

 

Закордонні публікації

 1. Academia expectations versus industry reality. Multilingual.Education. December 2015 MultiLingual Computing, Inc., Idaho, USA. P. 31-35
 2. How Your Company Wins by Providing Translation Internships (Research Findings) (у співавторстві). Режим доступу: https://www.gala-global.org/publications/how-your-company-wins-providing-translation-internships-research-findings

Підвищення кваліфікації:

CTER Training Seminar for Translation Teachers with the endorsement of the European Society for Translation Studies (EST) Jagiellonian University in Kraków (2017)

Вебінари:

“Four LSPs Discuss Academic Partnerships”: https://www.gala-global.org/ondemand/live-webinar-four-lsps-discuss-academic-partnering-opportunities

Искусство вечно, НО… https://www.youtube.com/watch?v=nMHeUU-B_uk&t=259s

Переклад на новий лад https://www.youtube.com/watch?v=ez9vzqYIFY0

1.      Translacademy: Jagiellonian University, Krakow, Poland

2.      Translacademy: Alliance PRO School of Specialist Translators

3.      Translacademy: Outside the Box(Booth): New Trends in Interpreting

4.      Translacademy: Удален – но не с поля: платформы удаленного перевода

5.      Translacademy: Juan José Arevalillo Doval, Alfonso X el Sabio University (Madrid), Hermes Traducciones

6.      Translacademy:  Outside the Box(Booth): тенденции в устном переводе

7.      Translacademy:  St. Petersburg School of Conference Interpreting and Translation

8.       Translacademy: eCPD Webinars

9.      Translacademy: Middlebury Institute of International Studies at Monterey, USA

10.   Translacademy: Institute of Translation and Interpreting, Zurich University of Applied Sciences.

11.   Translacademy: Post-Graduation Program in Translation at Universidade Autónoma de Lisboa 

Вебінари СAT for Grad: https://www.youtube.com/watch?v=jyuOy4V_P7k&t=14s

1. CAT for Grad with memoQ and Tamás Ritter

2. CAT for Grad c SDL и Каспарсом Клявиньшем

3. CAT for Grad with Memsource and Vaclav Balacek

4. CAT for Grad with Across and Lissa Sum

5. CAT for Grad with XTM and Grant Blackburn

6. CAT for Grad with MateCat and Alessandro Cattelan

7. СAT for Grad with Déjà Vu and Etienne Tessier

8. Перший рік із CAT for Grad

Майстер класи та круглі столи:

 1. “Територія термінів” – майстер клас із автоматизованого упорядкування термінологічних баз (Київ, квітень 2017 Національний авіаційний університет)
 2. “Вищий перекладцький пілотаж: екстремальні манери чи мистецтво виживання” (Київ, квітень 2018 , Національний авіаційний університет)
 3. «Школа супергероїв: готуємось ло викликів перекладацького ринку» (Чернівці, ЧНУ, 2018)
 4. Сучасні тенденції перекладацької індустрії: як лишитися на плаву перекладачу-початківцю (КПІ, лютий 2018)
 5. Тренінг-семінар “Професійні перспективи перекладача” (Гете Інститут https://www.goethe.de/ins/ua/uk/m/spr/unt/vdl.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=2127602906.2018)
 6. Translators of tomorrow: new skills, new thrills (Львівський форум перекладачів, листопад 2018) https://www.facebook.com/lvivtranslatorsforum/videos/2280114345394587/
 7. ‘Educating Millenials – Adapting to survive, specializing, embracing technology and keep on learning” (27-28 листопада 2017 року м. Жешув  “Turns, Trends and Turmolis in Translation Studies – New vistas for the 21st century)
 8. Round table for Ukrainian academia representatives on introduction of EU legal translation in curricula (“EU TRANSLATED: towards better quality legal translations for better implementation of the EU-Ukraine Association Agreement”, КНУ Шевченка, 2019)
 9. "Зимові шини для МТ-машини" (майстер клас з машинного перекладу) (КПІ, грудень 2019)

Міжнародна співпраця та науково-освітянські зв'язки.

 1. Доповідь на тему “A crafty plan how to hire and cooperate with freelancers”

Участь у круглому столі  “Vendor Management Panel” Meet Central Europe  (Чеська Республіка) https://meetcentraleurope.com/programme/

 1. Доповідь на тему “Transforming Talent: The Modern Project Manager” https://www.gala-global.org/conference/gala-2019-munich/speakers

Участь у фінальному етапі студентського конкурсу “Rising Star” (GALA, США)

 1. PROFESSIONALS' VS. TRANSLATION TEACHERS' STANCE ON TRANSLATOR COMPETENCE: HAS THE GAP SEALED? Bondarenko Oleksandr & Marczak Mariusz (Краків, Польща) 2-nd STER Congress  http://cter.edu.pl/en/3579-2/