vereschak yu mВикладач кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2001.
Аспірантура 2005-2008 р.

Тема дисертації та рік захисту:
Варіативність фонемної структури слова на матеріалі британського та австралійського вокалізму у нормативному аспекті (на основі лексикографічних джерел)

Посади, досвід роботи: за роки роботи в університеті пройшла шлях від асистента (2001) до викладача (2009).

Коло наукових інтересів: вимовні норми

Дисципліни, які викладає: практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

Найважливіші наукові та навчальні публікації:
Навчальні посібники:
1. В.Ю. Паращук, С.В.Данильченко, Ю.М.Верещак «Практикум з фонетики англійської мови» Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу факультетів іноземних мов, спеціальність Мова та література (англійська) – В.Ю.Паращук, С.В.Данильченко, Ю.М.Верещак – Кіровоград, 2015 – 245 с.
2. Ю.М.Верещак, С.В.Данильченко «Навчальні матеріали з практичної фонетики» для студентів І курсу факультетів іноземних мов, спеціальність Мова та література (англійська) - Ю.М.Верещак, С.В.Данильченко – Кіровоград, 2015 – 140 с.

Статті та тези:
1. Верещак Ю.М. Australian English for ESL Purposes // English in the 21st CenturyUkraine: Research Priorities and Perspectives on Language Teaching and Learning : conference papers (Англійська мова в Україні 21 століття: пріоритети в лінгвістиці та перспективи в методиці) - м.Кам’янець-Подільський, квітень 2006. – С.242-243
2. Верещак Ю.М. «Аспекти дослідження австралійської вимови з використанням інтернет-ресурсів» // збірник тез доповідей – м.Горлівка, квітень 2006
3. Верещак Ю.М. Сучасна австралійська нормативна вимова: фонологічні та фонетичні аспекти вивчення // збірник «Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова» – Київ, вересень 2007
4. Верещак Ю.М. Тенденція централізації ненаголошених голосних в аспекті австралійської вимовної норми // збірник «Нова Філологія» Запоріжського національного університету «Новітні обрії розвитку германської та романської філології» - Запоріжжя, квітень 2007.
5. Верещак Ю.М. Australian English Pronunciation for TESOL/TEFL Purposes,апробація // XII конференція TESOL – Ukraine «Гуманізм і прагматизм у викладанні англійської мови як іноземної» - м.Київ, квітень 2007.
6. Верещак Ю.М. Вимовна норма національного варіанта поліетнічної мови // фахове видання Київського Національного Університету ім.Т.Г.Шевченка – Киів, квітень 2007.
7. Верещак Ю.М. Британський та австралійський типи вимови у порівняльно-зіставному аспекті // «Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції: Каразінські читання: Людина.Мова. Комунікація» – Харків, лютий 2008.
8. Верещак Ю.М. Варіативність фонемної структури слова в нормативному аспекті ( на матеріалі британського вокалізму) // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Випуск 75(2) – Кіровоград, 2008: РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка.
9. Верещак Ю.М. Вільне варіювання \І\ у фонемній структурі англійських слів // матеріали міжнародної конференції «Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов» – Львів, 2009
10. Верещак Ю.М. Варіювання голосних у фонемній структурі слова лексичних запозичень в аспекті британської та австралійської вимовної норми // збірник «Функциональная лингвистика» – Ялта, 2012
11. Верещак Ю.М. Апарат та методика зіставного дослідження варіювання голосних у фонемних структурах слів в аспекті британської та австралійської вимовних норм // Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2013: РВЦ КДПУ ім.В.Винниченка – березень, 2013 – С.141-146
12. Верещак Ю.М. Особливості сучасної мовної ситуації в Австралії Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2014 – 7 с.
13. Верещак Ю.М. Дивергентні риси варіювання голосних у структурах cлів (на матеріалі британської та австралійської вимовних норм) // матеріали Українсько-російської школи-конференції молодих учених «Сучасні дослідження мови та літератури» – Донецький національний університет, м.Донецьк – березень, 2014 – 2 с.
14. Верещак Ю.М. Australian English for ESL Students // матеріали 19-ої Міжнародної конференції Асоціації викладачів англійської мови TESOL- Україна The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing that Doesn’t – Кіровоград – квітень, 2014 -2 с.
15. Верещак Ю.Н. Определяющие характеристики произносительной нормы в системе норм полиэтнического языка на примере австралийской произносительной нормы // «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», г.Гомель, Белорусь. - Международная научная конференция «Актуальные проблемы романо-германской филологии и методики преподавания иностранных языков» - октябрь, 2015.
16. Верещак Ю.М. Австралийская произносительная норма в системе норм полиэтнического языка // Южный Федеральный Университет, Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, г.Ростов-на-Дону, Россия - Южно-Российские научные чтения – 2015: Язык как система и деятельность – сентябрь 2015.

17. Білоус О.М., Міщенко А.Л., Верещак Ю.М., Кіт Л.М. MODERN LINGUISTIC TECHNOLOGIES: STRATEGY OF TEACHING TRANSLATION STUDIES Електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання» (Web of Science (ESCI), США Google Академія, США Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Ukraine РІНЦ, Росія)

18. Australian English in the Context of Language Globalization / Iuliia Vereshchak. ‒ 4th International Online Conference "New Dimensions in Philology : Languages, Literature, Linguistics, Culture". ‒ Plock, Poland. ‒ 20-26 April, 2018

19. Австралийская произносительная норма в системе норм полиэтнического английского / Язык как система и деятельность – 5 - 25-27 сентября 2015 года - Ростов-на-Дону/Материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию Южного федерального университета и 90-летию со дня рождения профессора Ю.А. Гвоздарева

20. «Практикум з фонетики англійської мови» Навчально-методичний посібник для студентів ІІ курсу факультетів іноземних мов, спеціальність Мова та література (англійська) – В.Ю.Паращук, С.В.Данильченко, Ю.М.Верещак – Кіровоград, 2015 – 245 с.

21. «Навчальні матеріали з практичної фонетики» для студентів І курсу факультетів іноземних мов, спеціальність Мова та література (англійська) - Ю.М.Верещак, С.В.Данильченко – Кіровоград, 2015 – 140 с.

22. Australian English for ESL Students, матеріали 19-ої Міжнародної конференції Асоціації викладачів англійської мови TESOL- Україна The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing that Doesn’t, - Кіровоград – квітень, 2014 -2 с.

23. «Особливості сучасної мовної ситуації в Австралії» «Наукові записки КДПУ: Серія Філологічні Науки» - березень, 2014 – С. 583-586

24. Дивергентні риси варіювання голосних у структурах cлів (на матеріалі британської та австралійської вимовних норм), матеріали Українсько-російської школи-конференції молодих учених «Сучасні дослідження мови та літератури» – Донецький національний університет, м.Донецьк – березень, 2014 – 2 с.

Електронна адреса: juliavereshchak@aol.com