img 3n img 4n img 5n n11n22n33n44img 6n    img 11n img 19n

кандидат філологічних наук, старший викладач

Заклад, у якому здобуто вищу освіту; рік випуску:
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2004.

Тема дисертації та рік захисту:
Часткові еквіваленти у відтворенні англомовних текстів в українському перекладі, 2011.

Посади, досвід роботи: викладач, старший викладач, доцент, заступник декана факультету іноземних мов.

Коло наукових інтересів: особливості перекладу художніх текстів

Дисципліни, які викладає: фаховий переклад з англійської мови, усний переклад, перекладацький аналіз тексту, теорія перекладу, практичний курс перекладу з першої іноземної мови

Нагороди та досягнення: грамоти університету, грамоти управління освіти і науки

Найважливіші наукові та навчальні публікації:
Статті:
1. - Аморфність групування неповно еквівалентної лексики. Наукові записки. – Випуск 89 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2010. – (0,2 д.а.);
2. - Особливості перекладу системи заголовків і проблема неповноеквівалентності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістики»: Збірник наукових праць. Випуск ХІ. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2010. – (0,2 д.а.);
3. - Проблема еквівалентності заголовка художнього твору крізь призму поглядів Віктора Коптілова. Українське мово-знавство. Міжвідомчий науковий збірник. – Випуск 40/1. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2010. – (0,1 д.а.);
4. - Проблеми відтворення ідіостилю Валерія Шевчука у українсько-англійському художньому перекладі. Наукові записки. – Випуск 104 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2012. – С. 188 – 191. (0,16 д.а.);
5. - Перекладацька стилізація у відтворенні короткої прози Ред’ярда Кіплінґа // Наукові записки. – Випуск 126. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 249 – 253 (0,2 д.а.).
6. - Перекладацька стилізація у відтворенні короткої прози Ред’ярда Кіплінґа / Богдан Стасюк, Сергій Стець // Наукові записки. – Випуск 126. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 249 – 253.
7. - Неопосередкований перекладацький проект у сучасному літературному процесі / Богдан Стасюк // Наукові записки. – Випуск 138. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2015 – С. 374 – 378. (0,1 д.а.)

8. Неопосередкований перекладацький проект у сучасному літературному процесі / Богдан Стасюк // Наукові записки. – Випуск 138. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2015 – С. 374 – 378.

9. Colour Paradygm Interpretation In “A Perfect Day For Bananafish” By J.D.Salinger

Наукові записки. – Вип. 165. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кропивницький, 2018. – С. 677 – 682.

10.  Перекладацька стилізація у відтворенні короткої прози Ред’ярда Кіплінґа / Богдан Стасюк, Сергій Стець // Наукові записки. – Випуск 126. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – С. 249 – 253.

11. МЕТОДОЛОГІЯ ПОВТОРНОГО ВИДАННЯ СТАРИХ ПЕРЕКЛАДІВ – Наукові записки. – Випуск 175 – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2019. – С. 718–727

Електронна адреса: qverist@gmail.com