IMG 9487

Кафедра психології створена у вересні 2002 року, якій надано статусу випускової. Працівники кафедри беруть участь у підготовці фахівців таких спеціальностей:

053 Психологія

013 Початкова освіта

012 Дошкільна освіта

Кафедра здійснює підготовку фахівців за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: „бакалавр” та „магістр”.

На кафедрі працюють досвідчені викладачі, з яких 25% – доктори наук, 67% – кандидати наук; 8% – без вченого звання.

Основною метою діяльності кафедри психології є здійснення фахової підготовки практичних психологів закладів освіти, а також психологічної підготовки студентів – майбутніх вчителів початкової школи та вихователів дошкільних закладів освіти.

Завдання кафедри практичної психології:

 • досконалення змісту та структури навчально-методичного забезпечення психологічних дисциплін;
 • підвищення рівня викладання і забезпечення якості підготовки студентів з психологічних дисциплін, їх готовності до психологічної практики в навчально-виховних закладах різного типу;
 • сприяння особистісному та професійному становленню майбутніх педагогічних працівників; виховання прагнення до самореалізації та самовдосконалення;
 • залучення студентів до науково-дослідної діяльності за тематикою кафедри; підвищення якості НДРС відповідно вимог до навчальних закладів IV рівня акредитації.

Мета конкретизується у виконанні таких завдань:

 • розвиток науково-педагогічної діяльності викладацького складу відповідно до державних та світових стандартів освіти;
 • підвищення рівня підготовки науково-педагогічних кадрів;
 • підвищення рівня викладання і забезпечення якості підготовки студентів з психологічних дисциплін, їх готовності до психологічної практики в навчальних та позашкільних виховних закладах різного типу в сучасних соціально-економічних умовах;
 • підвищення рівня науково-дослідної роботи викладачів щодо вивчення актуальних проблем теоретичної та практичної психології;
 • удосконалення змісту та структури навчально-методичного забезпечення психологічних дисциплін;
 • сприяння особистісному та професійному становленню майбутніх педагогічних працівників;
 • розвиток та вдосконалення інтелектуальної, моральної, вольової сфери студентів, виховання патріотизму і гуманізму, прагнення до самореалізації та самовдосконалення,
 • залучення студентів до науково-дослідної діяльності за тематикою кафедри; підвищення якості НДРС відповідно вимог навчальних закладів IV рівня акредитації;
 • встановлення та зміцнення зв’язків з фаховими кафедрами та науково-дослідницькими установами України;
 • поліпшення спільної роботи зі школами, ліцеями, позашкільними освітніми закладами;

Перелік навчальних дисциплін, які викладаються фахівцями кафедри:

 • Соціальна психологія
 • Методологія психологічних досліджень
 • Методологічні та теоретичні проблеми психології
 • Когнітивна психологія і психометрія
 • Диференційна психологія
 • Психологічні основи виховної діяльності
 • Основи патопсихології
 • Актуальні проблеми психологічної науки та практики (іноземною мовою)
 • Вступ до спеціальності
 • Психологія загальна, вікова та педагогічна
 • Основи психологічного консультування
 • Сучасні технології психологічного консультування
 • Психологія управління
 • Загальна психологія
 • Методика викладання психології
 • Юридична психологія
 • Психологія спорту
 • Психоекологія
 • Активне соціально-психологічне пізнання
 • Арттерапія
 • Проективні методи в психології
 • Сучасні теорії глибинної психології
 • Експериментальна психологія
 • Психологічна безпека особистості
 • Психологія дитячої творчості
 • Психодіагностика
 • Основи психодіагностики
 • Психологія мовленнєвої діяльності
 • Сучасні освітні технології у викладанні психології
 • Технологія соціально-психологічного тренінгу
 • Психологія важкого учня
 • Вікова психологія
 • Вікова та педагогічна психологія
 • Практикум з психокорекції
 • Психологічна служба в системі освіти
 • Етнопсихологія
 • Економічна психологія
 • Основи соціалізації особистості
 • Історія психології
 • Основи психокорекції
 • Профілактика делінквентної поведінки
 • Психологія духовності
 • Позитивна психотерапія
 • Теорія і практика психокорекції
 • Робота психолога з батьками
 • Робота психолога з педагогічним колективом
 • Практикум з дитячої психології
 • Основи психотерапії
 • Порівняльна психологія
 • Технології роботи практичного психолога
 • Педагогічна психологія
 • Психологія впливу
 • Основи психогігієни
 • Психологічні основи профорієнтаційної роботи

Перелік навчальних та виробничих практик:

 • Виробнича «Діагностико-психокорекційна»
 • Виробнича «Психологічна служба в установах та організаціях»
 • Виробнича «Педагогічна практика у закладі дошкільної освіти» (психологія)
 • Виробнича «Педагогічна практика у школі» (психологія)
 • Виробнича практика педагогічна у закладах дошкільної та початкової освіти (блок психології)
 • Виробнича практика педагогічна та психологічна у школі (психологія)
 • Виробнича «Діагностична»
 • Виробнича «Психокорекційна»
 • Навчальна практика «Ознайомлювальна»
 • Навчальна практика «Дослідницька»