завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України

Тема кандидатської дисертації: «Формування громадянськості у студентів вищих навчальних закладів України у ІІ половині ХІХ- на початку ХХ століття» (2005 р.)

Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні засади системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів»

Наукові інтереси: інформаційна культура майбутніх соціальних педагогів/працівників, історико-педагогічні проблеми громадянського виховання, теорія та методика роботи в дитячих і молодіжних організаціях України, теоретико-методичні проблеми соціальної педагогіки.

Дисципліни, які викладає: « Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах»; «Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України»; «Організація роботи з різними соціальними групами»; «Технології надання соціальних послуг»; «Організація діяльності державних та соціальних служб».

кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник освіти України

Тема кандидатської дисертації: «Творчий розвиток майбутніх учителів» (1989 р. АПН СРСР).

Наукові інтереси: розвиток креативності особистості, психологія вікового розвитку особистості, педагогічна психологія, політична психологія, трансперсональна психологія.

Дисципліни, які викладає: «Психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Актуальні проблеми соціальної роботи», «Основи сценарної роботи соціального педагога», «Соціальний супровід сім’ї».

доктор психологічних наук, доцент

Тема докторської дисертації: «Психологія соціальної справедливості у педагогічній взаємодії».

Наукові інтереси: розвиток моральної сфери зростаючої особистості, психологічні аспекти вивчення справедливості у взаємодіїї учасників освітнього процесу.

Дисципліни, які викладає: «Психологія»; «Загальна психологія»; «Психологія (за професійним спрямуванням»), «Соціальна геронтологія», «Документація в соціальній роботі».

кандидат педагогічних наук, доцент, лауреат обласної педагогічної премії імені В.О.Сухомлинського (2008 р.)

Тема кандидатської дисертації: «Принцип природовідповідності виховання у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського», (2001р.)

Наукові інтереси: теорія і практика формування методологічної культури майбутнього вчителя.

Дисципліни, які викладає: « Громадянська освіта»; «Теорія та історія соціального виховання»; «Основи професійного становлення соціального працівника»; «Методологія досліджень в галузі соціальної роботи».

кандидат психологічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості розвитку впевненості у собі в юнацькому віці»

Наукові інтереси: дослідження специфіки розвитку особистості в юнацькому віці, формування впевненості в собі, Еріксонівський гіпноз, нейрон-лінгвістичне програмування, математичні методи обробки матеріалів психологічних досліджень.

Дисципліни, які викладає: « Психологія»; «Психологія фізичного виховання».

кандидат педагогічних наук, професор, Відмінник освіти України, вчений секретар університету, секретар вченої ради університету

Тема кандидатської дисертації: "Дидактичні умови застосування системи методів навчання" (1988 р. Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка)

Наукові інтереси: формування професійної компетентності майбутніх фахівців

Дисципліни, які викладає: “Моделювання діяльності фахівця”, “Інноваційна діяльність соціального педагога”.

кандидат психологічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: “Формування смислоутворюючих мотивів навчальної діяльності майбутніх психологів в процесі їх фахової підготовки”.

Наукові інтереси: недирективні методи психолого-педагогічного впливу, розвиток критичного мислення студентів на матеріалі предмету психології, мотивація учбової діяльності.

Дисципліни, які викладає: « Психологія».

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Тема кандидатської дисертації: «Формування у майбутнього соціального педагога готовності до особистісного самовизначення».

Наукові інтереси : дослідження особливостей розвитку особистості.

Дисципліни, які викладає: « Технологія роботи соціального гувернера»; «Основи наукових досліджень»; «Самовиховання і саморегуляція особистості»; «Соціальний супровід сім’ї»; «Методи роботи з групами ризику».

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Виховання моральних цінностей молодших школярів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського».

Наукові інтереси : соціально-професійна адаптація молодого вчителя; менеджмент в освіті; дослідження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського.

Дисципліни, які викладає: «Технології соціально-педагогічної діяльності»; «Соціально-педагогічне проектування»; «Менеджмент соціальної роботи»; «Соціальна робота в Україні»; «Світові моделі та стандарти підготовки соціального працівника».

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Тема кандидатської дисертації: «Система навчально-педагогічних ситуацій у підготовці майбутніх учителів початкових класів до оцінювальної діяльності» (2020 р.)

Наукові інтереси: дослідження проблем оцінювальної діяльності вчителя.

Дисципліни, які викладає: Етика соціальної роботи; Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля; Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки; Соціальна робота з різними групами клієнтів; Спеціалізовані служби в соціальній сфері; Технології роботи соціального гувернера; Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах, Теорія та методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України.

кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник освіти України

Тема кандидатської дисертації: «Формування потенціалу професійного самовдосконалення старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи» (2006 р., Інститут проблем виховання Академії педагогічних наук України, м. Київ).

Наукові інтереси : психологічні аспекти професійного самовизначення учнівської молоді, почуття провини в моральному розвитку особистості.

Дисципліни, які викладає: «Психологія»; «Основи міжособистісного спілкування»; «Соціально-педагогічне консультування»; «Соціальне забезпечення населення»; «Основи профорієнтаційної роботи», «Методика організації соціально-педагогічної діяльності».