Поляруш Світлана Іванівна

кандидат історичних наук, доцент
кафедри державно-правових дисциплін
та адміністративного права
Центральноукраїнського державного
педагогічного університету
імені Володимира Винниченка
sv_polyarush@ukr.net

Анотація

У статті охарактеризовано правовий статус досить суттєвої групи об'єктів авторського права – похідних творів за українським законодавством. Автор здійснив спробу класифікації цих об'єктів, об'єднавши їх у п'ять груп: літературні твори; екранізація та театральна чи телевізійна інсценізація літературних творів (адаптації); складені твори; похідні музичні твори; твори, пов'язані з творчістю фанатів. Наведені визначення вказаних видів похідних творів. Відзначено умови охороноздатності окремих похідних творів. Спираючись на чинне законодавство, встановлені основні способи охорони авторських прав творців похідних творів.

Ключові слова: похідні твори, умови охороноздатності, охорона авторських прав.

Повний текст статті

Список використаних джерел:

1.Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/page
2.Про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" щодо використання об'єктів авторського права в пародіях, попурі та карикатурах: Закон України від 5.10.2016 р. № 1651-УІІІ. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1651-19
3.Коваль М. Пародії, карикатури, попурі: що чекає авторів оригінальних творів. URL: https://censor.net.ua/blogs/4187/parod_karikaturi_popur_scho_cheka_avtorv_orignalnih_tvorv
4.Тарасова І. Особливості перекладу як об'єкту авторського права. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Серія «Право». Харків. 2013. Вип.15. С. 196-200.
5.Афанасьєва К. Авторське право на похідні твори у видавничій діяльності. URL: ftp://ftp.s43.freehost.com.ua/2011_4/5.PDF
6.Тарасова І. Особисті немайнові права на похідні твори. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Серія «Право». Харків. 2014. Вип.17. С. 25-254.
7.Про кінематографію: Закон України від 13.01.1998 р. № 9/98-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/9/98-вр
8.Венедіктова І. Авторське право на елементи літературного твору у комп'ютерній відеогрі. Право України. 2018. № 1. С. 91-102.
9.Маліновська І. Авторсько-правові критерії охороноздатності бази даних. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/1585/1/Malinovska_2012_3.pdf
10. Вітт С. Як музика стала вільною. Цифрова революція та перемога піратства / Стівен Вітт; пер. з англ. Юрій Семенов. Київ: Наш Формат, 2016. 360 с.
11. Коршакова О.М. Авторське право та твори fun fiction. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Ужгород, 2015. Вип. 34. Т. 1. С. 90-92.
12. Улітіна О., Якуша Є. Косплей і авторське право. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 6. С. 25-30.
13. Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1756. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1756-2001- п
14. Грабовська Г.М. Особливості укладення договору на музичний твір. Актуальні проблеми правознавства.
Київ. 2016. Вип. 1. С. 105-108.
15. Чому автору не варто відчужувати свої майнові права? URL: http://www.uacrr.org/chomu-nikoli-ne-vartoperedavati-svoyi-maynovi-avtorski-prava/
16. Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав: Закон України від 15.05.2018 р. № 2415-УІІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2415-19